Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Studia na kierunku Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego są propozycją studiów międzykierunkowych.

Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów, posiadających wiedzę z zakresu podstaw nauk technologicznych, przyrodniczych, technicznych, żywieniowych oraz o środowisku wodnym.

Absolwent kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego powinien znać biologiczne, technologiczne i środowiskowe procesy zwiększające wartość systemów biologicznych, posiadają umiejętności w zakresie projektowania, rozwoju i wytwarzania nowych produktów żywnościowych, a także posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych metod kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.

Powinien być specjalistą z zakresu produkcji żywności z zastosowaniem metod biochemicznych i mikrobiologicznych, projektować i zastosować materiały pochodzenia biologicznego, znać metody hodowli, modelowania i przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzenia wodnego, znać zasoby, ocenę jakości oraz zasady ochrony wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywację i biomanipulację.

Dodatkowo absolwent kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego winien posiadać umiejętności o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego, umieć przeprowadzić ekonomiczną kalkulację produkcji, wykazywać znajomość zagadnień z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu oraz przepisów z zakresu działalności gospodarczej i ochrony środowiska.

Dla kogo studia na kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

To propozycja dla kandydatów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, osób o zamiłowaniu laboratoryjnym, którym niestraszne ślęczenie w pracowni doświadczalnej.

Program kształcenia na kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

W trakcie studiów studenci poznają metody produkcji żywności z zastosowaniem technik biochemicznych i mikrobiologicznych, uczą się projektować i stosować materiały pochodzenia biologicznego, poznają metody hodowli, modelowania i przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzenia wodnego. Poza tym studenci poznają zasoby, ocenę jakości oraz zasady ochrony wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywację i biomanipulację, zdobywają umiejętności o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę:
  • przy produkcji żywności z zastosowaniem metod biochemicznych i mikrobiologicznych,
  • przy projektowaniu, rozwoju i wytwarzaniu nowych produktów żywnościowych, a także nowoczesnych metod kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności,
  • przy tworzeniu ekonomicznych kalkulacji produkcji oraz organizacji i marketingu, działalności gospodarczej i ochronie środowiska,
  • przy projektowaniu i eksploatacji w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego,
  • w ochronie wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywacje i biomanipulację,
  • w prowadzeniu badań diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Opinie o kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Bioinżynierią jest obecnie prężnie rozwijająca się dziedziną, przez co wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów wykształconych w tym kierunku.

Kierunki pokrewne do kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Jakie uczelnie oferują kierunek bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

W których miastach można studiować kierunek bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie