Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Studia na kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego są propozycją studiów międzykierunkowych prowadzonych przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. W ich skład wchodzą kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka oraz rybactwo.

Kierunek bioinżynieria żywności i środowiska wodnego ma na celu wykształcenie absolwentów, posiadających wiedzę z zakresu podstaw nauk technologicznych, przyrodniczych, technicznych, żywieniowych oraz o środowisku wodnym.

Absolwent kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego powinien znać biologiczne, technologiczne i środowiskowe procesy zwiększające wartość systemów biologicznych, posiadają umiejętności w zakresie projektowania, rozwoju i wytwarzania nowych produktów żywnościowych, a także posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych metod kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.

Powinien być specjalistą z zakresu produkcji żywności z zastosowaniem metod biochemicznych i mikrobiologicznych, projektować i zastosować materiały pochodzenia biologicznego, znać metody hodowli, modelowania i przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzenia wodnego, znać zasoby, ocenę jakości oraz zasady ochrony wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywację i biomanipulację.

Dodatkowo absolwent kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego winien posiadać umiejętności o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego, umieć przeprowadzić ekonomiczną kalkulację produkcji, wykazywać znajomość zagadnień z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu oraz przepisów z zakresu działalności gospodarczej i ochrony środowiska.

Dla kogo studia na kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Jakie uczelnie oferują kierunek bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

W których miastach można studiować kierunek bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska