Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Studia na kierunku Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego są propozycją studiów międzykierunkowych.

Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów, posiadających wiedzę z zakresu podstaw nauk technologicznych, przyrodniczych, technicznych, żywieniowych oraz o środowisku wodnym.

Absolwent kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego powinien znać biologiczne, technologiczne i środowiskowe procesy zwiększające wartość systemów biologicznych, posiadają umiejętności w zakresie projektowania, rozwoju i wytwarzania nowych produktów żywnościowych, a także posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych metod kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.

Powinien być specjalistą z zakresu produkcji żywności z zastosowaniem metod biochemicznych i mikrobiologicznych, projektować i zastosować materiały pochodzenia biologicznego, znać metody hodowli, modelowania i przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzenia wodnego, znać zasoby, ocenę jakości oraz zasady ochrony wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywację i biomanipulację.

Dodatkowo absolwent kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego winien posiadać umiejętności o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego, umieć przeprowadzić ekonomiczną kalkulację produkcji, wykazywać znajomość zagadnień z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu oraz przepisów z zakresu działalności gospodarczej i ochrony środowiska.

Dla kogo studia na kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

To propozycja dla kandydatów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, osób o zamiłowaniu laboratoryjnym, którym niestraszne ślęczenie w pracowni doświadczalnej.

Program kształcenia na kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

W trakcie studiów studenci poznają metody produkcji żywności z zastosowaniem technik biochemicznych i mikrobiologicznych, uczą się projektować i stosować materiały pochodzenia biologicznego, poznają metody hodowli, modelowania i przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzenia wodnego. Poza tym studenci poznają zasoby, ocenę jakości oraz zasady ochrony wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywację i biomanipulację, zdobywają umiejętności o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę:
 • przy produkcji żywności z zastosowaniem metod biochemicznych i mikrobiologicznych,
 • przy projektowaniu, rozwoju i wytwarzaniu nowych produktów żywnościowych, a także nowoczesnych metod kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • przy tworzeniu ekonomicznych kalkulacji produkcji oraz organizacji i marketingu, działalności gospodarczej i ochronie środowiska,
 • przy projektowaniu i eksploatacji w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego,
 • w ochronie wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywacje i biomanipulację,
 • w prowadzeniu badań diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Opinie o kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Bioinżynierią jest obecnie prężnie rozwijająca się dziedziną, przez co wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów wykształconych w tym kierunku.

Kierunki pokrewne do kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Jakie uczelnie oferują kierunek bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

W których miastach można studiować kierunek bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Opolska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Zamojska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku