Jakiego kierunku studiów szukasz?

Politologia

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego oferuje studia I i II stopnia na kierunku Politologia.

Rodzaj studiów: licencjackie, I stopnia
System studiów: tryb stacjonarny
Czas trwania: 3 lata, 6 semestrów

Rodzaj studiów: magisterskie, II stopnia
System studiów: tryb stacjonarny
Czas trwania: 2 lata,4 semestry

Dzięki studiom na kierunku Politologia lepiej zrozumiesz otaczającą Cię rzeczywistość i procesy, które obserwujesz. Poznasz mechanizmy wpływające na to, jak wygląda świat społeczny. Nasz program kształcenia nastawiony jest przede wszystkim na wiedzę, a nie tylko na zbiór informacji. Nasi absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk społecznych, ale przede wszystkim rozumieją, jak tę wiedzę praktycznie wykorzystać.

Autorskie moduły specjalizacyjne na Politologii

W ramach studiów I stopnia na kierunku Politologia studenci wybierają jeden z czterech autorskich modułów:
 • Global studies
 • Służby mundurowe
 • Doradztwo i zarządzanie polityczne
 • Studia europejskie.
W ramach studiów II stopnia na kierunku Politologia oferujemy studentom trzy moduły:
 • Regionalizm i Samorząd
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe
 • Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
Na poziomie studiów magisterskich mamy jeszcze jeden program studiów, który jest naszą szczególną dumą: Politologia – Europa Master (link: Europa Master EN | Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej). To unikalny program realizowany na trzech uczelniach: w Opolu, w Dijon (Francja) oraz w Moguncji (Niemcy). Jego ukończenie gwarantuje studentom otrzymanie aż trzech dyplomów – z każdej uczelni!
Moduł Global Studies został przygotowany w ramach projektu we współpracy z Fundacją HumanDoc, współfinansowanego przez program polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Więcej na ten temat TUTAJ.

Jeżeli interesuje Cię świeże podejście do studiowania, inspirujące, praktyczne zajęcia, otwartość na świat i rozwój osobisty – zacznij studia na kierunku Politologia.

Kierunek posiada certyfikat „Studia z Przyszłością”

Oznacza to, że nasz kierunek:

 • zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy,
 • realizowany jest w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów,
 • prowadzony jest z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się.

Czego nauczysz się na Politologii?

Studenci Politologii zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, administracyjnej, historycznej, a także prawnej i ekonomicznej. Poznają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest na UO jako fundament wykształcenia na kierunku Politologia (I rok studiów).

Kolejną, niezmiernie istotną częścią wykształcenia jest wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach.

Nieodłącznym elementem tej wiedzy jest utrwalenie obrazu polityki jako skomplikowanego splotu faktów, zjawisk i procesów politycznych. Ta grupa przedmiotów kierunkowych, realizowanych na II i III roku studiów pierwszego stopnia, stanowi punkt wyjścia do kształtowania umiejętności praktycznych. Są nimi znajomość systemów politycznych i partyjnych, teorii polityki, marketingu politycznego, doktryn i ideologii politycznych.

Ponadto, studenci, poznają zagadnienia związane z samorządnością i polityką lokalną, integracją europejską. Znajomość teorii i praktyki politycznej służy kształtowaniu zdolności do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych, na tej podstawie podejmowania decyzji politycznych, a także umiejętności czysto praktycznych, niezbędnych aktywnemu uczestnikowi życia publicznego na różnych szczeblach. To m.in.: formułowanie programów politycznych, organizowanie kampanii wyborczych i innych form aktywności zbiorowej, zakładanie partii politycznych i organizacji społecznych czy kształtowanie wizerunku politycznego.

Absolwenci Politologii zostają wstępnie przygotowani do pełnienia różnych ról społecznych i wykonywania różnych zawodów w szeroko rozumianym sektorze usług społecznych. Posiadają także wstępne przygotowanie do prowadzenia pracy naukowej.

Politologia 5-ta w kraju

Na uwagę zasługuje fakt, że w najnowszym rankingu Perspektyw, kierunek Politologia na UO zajmuje 5 lokatę w kraju.

Jaka praca po studiach?

Oprócz wykształcenia stricte politologicznego absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, mediach, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym w Polsce i Europie.

Nasi absolwenci pełnią funkcje posłów i senatorów RP, ministrów rządu, prezydentów i burmistrzów miast; szefują licznym firmom i biznesom międzynarodowym; pracują w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, a także aktywnie działają na polu społecznym, kulturowym angażując się w działalność licznych organizacji pozarządowych.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w trakcie studiów nasi absolwenci pracują w urzędach administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy gminne i starostwa powiatowe oraz w biurach poselskich), w mediach (lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich), w organizacjach pozarządowych lub też budują poważne kariery polityczne na szczeblu regionalnym i krajowym.

Przykładowe przedmioty nauczania

Studia licencjackie, I stopnia
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Geografia polityczna i gospodarcza
 • Współczesne systemy polityczne
 • Marketing polityczny
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Integracja europejska
Studia magisterskie, II stopnia
 • Ruchy społeczne
 • Komunikowanie polityczne
 • Zarządzanie publiczne
 • System polityczny Unii Europejskiej
 • Teoria demokracji
 • Polityka społeczna • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Śląska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie