Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Studia na Architekturze w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi łączą tradycyjnie pojmowaną architekturę, planowanie przestrzenne, budownictwo z rozległą sferą sztuki i designu. Studenci poznają zasady organizacji i kształtowanie przestrzeni społecznie użytecznej w kontekście rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego. To propozycja dla osób, które chcą zmierzyć się tworzeniem domów, mieszkań, biur, sklepów, galerii.

Współczesna architektura bazuje na nowoczesnych technikach komputerowych i multimedialnych. Studenci poznają profesjonalne narzędzia wykorzystywane w pracy architekta.

Dlaczego warto wybrać Architekturę w WSSiP?

Absolwenci po ukończeniu 4-letniego cyklu kształcenia uzyskują tytuł inżyniera architekta.

Można wybrać tryb studiowania zgodny z własnymi oczekiwaniami i możliwościami.

Kierunek pozwala na wybór interesującej ścieżki specjalizacyjnej:

 • Projektowanie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • Projektowanie budynków usługowych
 • Projektowanie budynków publicznych i obiektów specjalnego przeznaczenia
 • Urbanistyka domów jednorodzinnych, osiedli, kwartałów miasta i planowania przestrzennego
 • Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych


Jak zostać studentem Architektury WSSiP?

Kandydaci przygotowują własne portfolio. Powinno ono zawierać maksymalnie 10 prac fotograficznych, rysunkowych lub własnych projektów.

Gdzie pracują absolwenci Architektury w WSSiP?

Absolwenci studiów architektonicznych to wszechstronni artyści, osoby o wyjątkowej wrażliwości estetycznej, łączący w swojej kreacji zarówno elementy humanistyki, kultury, jak i użyteczności. Zdobyte kwalifikacje pozwalają na samodzielną praktykę projektową lub zatrudnienie w:

 • pracowniach architektury wnętrz,
 • pracowniach urbanistyki,
 • pracowniach kreacji mebli,
 • pracowniach wzornictwa użytkowego,
 • instytucjach związanych z działalnością targową, wystawienniczą, muzealną,
 • pracowniach małej architektury.

Po odbyciu przewidzianych ustawowo praktyk absolwenci mogą uzyskać stosowne uprawnienia projektowe lub wykonawcze.

Pracują także w administracji architektoniczno-budowlanej, biurach planowania przestrzennego, firmach budowlanych.

Dokonania absolwentów Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi doceniane są w prestiżowych konkursach, w których uczestniczą jeszcze w trakcie studiów i po ich ukończeniu.

Okiem studenta i absolwenta

- Ja na moich studiach szczególnie doceniam atmosferę i kontakt z fantastycznymi ludźmi. Mam na myśli zarówno studentów, jak i kadrę. To ludzie niezwykle kreatywni, nietuzinkowi, o wszechstronnych zainteresowaniach, co znajduje odzwierciedlenie w ich projektach. Nasze dyskusje to źródło wielu inspiracji. Choć w wielu aspektach się różnimy, to jest tu miejsce na realizację własnych pomysłów, wsparcie merytoryczne, pomoc. Podążamy swoją ścieżką twórczą, mogąc liczyć jednocześnie na akceptację, cenne uwagi, konstruktywną krytykę - Adam, student drugiego roku
- Choć jestem tu dopiero od niedawna, mam poczucie potencjału, jaki mają te studia. Obserwuję dokonania starszych kolegów i jestem pod ogromnym wrażeniem ich rozwoju i dojrzałości artystycznej. Wierzę, że takie fantastyczne projekty są także w moim zasięgu. Będąc na początku drogi kształcenia i twórczości wiem, jak dużo pracy jeszcze przede mną, ale dobra energia, jaką otrzymuje na zajęciach każe mieć nadzieję, że wysiłek będzie doceniony. A studia są wymagające, ale w znaczeniu pozytywnym. Tu nie trafiają przypadkowe osoby. Wszyscy mamy pewne plany, wyobrażenia o przyszłej pracy, teraz zdobywamy naprawdę solidny warsztat - Justyna, rozpoczęła studia na Architekturze

Rozmowa z Karoliną Mabiki, architektką, absolwentką WSSiP

Skąd czerpie Pani tematy do swoich projektów?

KM: Tematy moich prac, o ile nie są z góry narzucone, wynikają przede wszystkim z moich zainteresowań. Myślę, że tylko wtedy można być w stu procentach oddanym swojej pracy, jeśli jest ona przedmiotem osobistej ciekawości poznawania i zgłębiania tematu. Nigdy nie podjęłabym się projektu, z którym się z jakichkolwiek przyczyn nie zgadzam.

Co niezwykłego jest w zawodzie architektki?

KM: W moim przypadku ten zawód zaspokaja moje kreatywne potrzeby, jest sposobem wyrażenia siebie, pewnego wyładowania emocji. Daje przede wszystkim niezwykłą radość tworzenia. Myślę, że największą przyjemnością dla architektów jest zobaczenie realizacji własnego dzieła i jego pozytywne działanie.

A co niezwykłego jest w Pani projektach, skoro zostały docenione przez władze Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi?

KM: Są inne. Wyróżniają się na tle innych prac dużą swobodą w kreowaniu formy. Zawsze staram się, żeby moje projekty były rozpoznawalne i zapadały w pamięć, żeby wyrażały coś więcej. Nigdy nie ograniczam zasięgu swojej wyobraźni, co pewnie też nie jest do końca dobre, ale na etapie prac studenckich uważam, że przejmowanie się zbyt dużą ilością wymagań prawnych i problemów utrudnia w znacznym stopniu rozwój projektu, a co za tym idzie rozwój studenta.

Jak ocenia Pani czas studiów w WSSIP?

KM: Okres studiów w WSSiP upłynął błyskawicznie i na pewno zawsze będę go miło wspominać. Podczas całego procesu mojego kształcenia na uczelni bywały lepsze i gorsze chwile, jednak z ogromną wdzięcznością spoglądam wstecz na tych, którzy przyczynili się do mojego rozwoju.

Obejrzyj film:


Zobacz także Prezentację Uczelni w serwisie.

 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Opolska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Łódzka
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie