Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Studia na Architekturze w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi łączą tradycyjnie pojmowaną architekturę, planowanie przestrzenne, budownictwo z rozległą sferą sztuki i designu. Studenci poznają zasady organizacji i kształtowanie przestrzeni społecznie użytecznej w kontekście rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego. To propozycja dla osób, które chcą zmierzyć się tworzeniem domów, mieszkań, biur, sklepów, galerii.

Współczesna architektura bazuje na nowoczesnych technikach komputerowych i multimedialnych. Studenci poznają profesjonalne narzędzia wykorzystywane w pracy architekta.

Dlaczego warto wybrać Architekturę w WSSiP?

Absolwenci po ukończeniu 4-letniego cyklu kształcenia uzyskują tytuł inżyniera architekta.

Można wybrać tryb studiowania zgodny z własnymi oczekiwaniami i możliwościami.

Kierunek pozwala na wybór interesującej ścieżki specjalizacyjnej:

 • Projektowanie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • Projektowanie budynków usługowych
 • Projektowanie budynków publicznych i obiektów specjalnego przeznaczenia
 • Urbanistyka domów jednorodzinnych, osiedli, kwartałów miasta i planowania przestrzennego
 • Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych


Jak zostać studentem Architektury WSSiP?

Kandydaci przygotowują własne portfolio. Powinno ono zawierać maksymalnie 10 prac fotograficznych, rysunkowych lub własnych projektów.

Gdzie pracują absolwenci Architektury w WSSiP?

Absolwenci studiów architektonicznych to wszechstronni artyści, osoby o wyjątkowej wrażliwości estetycznej, łączący w swojej kreacji zarówno elementy humanistyki, kultury, jak i użyteczności. Zdobyte kwalifikacje pozwalają na samodzielną praktykę projektową lub zatrudnienie w:

 • pracowniach architektury wnętrz,
 • pracowniach urbanistyki,
 • pracowniach kreacji mebli,
 • pracowniach wzornictwa użytkowego,
 • instytucjach związanych z działalnością targową, wystawienniczą, muzealną,
 • pracowniach małej architektury.

Po odbyciu przewidzianych ustawowo praktyk absolwenci mogą uzyskać stosowne uprawnienia projektowe lub wykonawcze.

Pracują także w administracji architektoniczno-budowlanej, biurach planowania przestrzennego, firmach budowlanych.

Dokonania absolwentów Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi doceniane są w prestiżowych konkursach, w których uczestniczą jeszcze w trakcie studiów i po ich ukończeniu.

Okiem studenta i absolwenta

- Ja na moich studiach szczególnie doceniam atmosferę i kontakt z fantastycznymi ludźmi. Mam na myśli zarówno studentów, jak i kadrę. To ludzie niezwykle kreatywni, nietuzinkowi, o wszechstronnych zainteresowaniach, co znajduje odzwierciedlenie w ich projektach. Nasze dyskusje to źródło wielu inspiracji. Choć w wielu aspektach się różnimy, to jest tu miejsce na realizację własnych pomysłów, wsparcie merytoryczne, pomoc. Podążamy swoją ścieżką twórczą, mogąc liczyć jednocześnie na akceptację, cenne uwagi, konstruktywną krytykę - Adam, student drugiego roku
- Choć jestem tu dopiero od niedawna, mam poczucie potencjału, jaki mają te studia. Obserwuję dokonania starszych kolegów i jestem pod ogromnym wrażeniem ich rozwoju i dojrzałości artystycznej. Wierzę, że takie fantastyczne projekty są także w moim zasięgu. Będąc na początku drogi kształcenia i twórczości wiem, jak dużo pracy jeszcze przede mną, ale dobra energia, jaką otrzymuje na zajęciach każe mieć nadzieję, że wysiłek będzie doceniony. A studia są wymagające, ale w znaczeniu pozytywnym. Tu nie trafiają przypadkowe osoby. Wszyscy mamy pewne plany, wyobrażenia o przyszłej pracy, teraz zdobywamy naprawdę solidny warsztat - Justyna, rozpoczęła studia na Architekturze

Rozmowa z Karoliną Mabiki, architektką, absolwentką WSSiP

Skąd czerpie Pani tematy do swoich projektów?

KM: Tematy moich prac, o ile nie są z góry narzucone, wynikają przede wszystkim z moich zainteresowań. Myślę, że tylko wtedy można być w stu procentach oddanym swojej pracy, jeśli jest ona przedmiotem osobistej ciekawości poznawania i zgłębiania tematu. Nigdy nie podjęłabym się projektu, z którym się z jakichkolwiek przyczyn nie zgadzam.

Co niezwykłego jest w zawodzie architektki?

KM: W moim przypadku ten zawód zaspokaja moje kreatywne potrzeby, jest sposobem wyrażenia siebie, pewnego wyładowania emocji. Daje przede wszystkim niezwykłą radość tworzenia. Myślę, że największą przyjemnością dla architektów jest zobaczenie realizacji własnego dzieła i jego pozytywne działanie.

A co niezwykłego jest w Pani projektach, skoro zostały docenione przez władze Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi?

KM: Są inne. Wyróżniają się na tle innych prac dużą swobodą w kreowaniu formy. Zawsze staram się, żeby moje projekty były rozpoznawalne i zapadały w pamięć, żeby wyrażały coś więcej. Nigdy nie ograniczam zasięgu swojej wyobraźni, co pewnie też nie jest do końca dobre, ale na etapie prac studenckich uważam, że przejmowanie się zbyt dużą ilością wymagań prawnych i problemów utrudnia w znacznym stopniu rozwój projektu, a co za tym idzie rozwój studenta.

Jak ocenia Pani czas studiów w WSSIP?

KM: Okres studiów w WSSiP upłynął błyskawicznie i na pewno zawsze będę go miło wspominać. Podczas całego procesu mojego kształcenia na uczelni bywały lepsze i gorsze chwile, jednak z ogromną wdzięcznością spoglądam wstecz na tych, którzy przyczynili się do mojego rozwoju.

Obejrzyj film:


Zobacz także Prezentację Uczelni w serwisie.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie