Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Studia na Architekturze w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi łączą tradycyjnie pojmowaną architekturę, planowanie przestrzenne, budownictwo z rozległą sferą sztuki i designu. Studenci poznają zasady organizacji i kształtowanie przestrzeni społecznie użytecznej w kontekście rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego. To propozycja dla osób, które chcą zmierzyć się tworzeniem domów, mieszkań, biur, sklepów, galerii.

Współczesna architektura bazuje na nowoczesnych technikach komputerowych i multimedialnych. Studenci poznają profesjonalne narzędzia wykorzystywane w pracy architekta.

Dlaczego warto wybrać Architekturę w WSSiP?

Absolwenci po ukończeniu 4-letniego cyklu kształcenia uzyskują tytuł inżyniera architekta.

Można wybrać tryb studiowania zgodny z własnymi oczekiwaniami i możliwościami.

Kierunek pozwala na wybór interesującej ścieżki specjalizacyjnej:

 • Projektowanie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • Projektowanie budynków usługowych
 • Projektowanie budynków publicznych i obiektów specjalnego przeznaczenia
 • Urbanistyka domów jednorodzinnych, osiedli, kwartałów miasta i planowania przestrzennego
 • Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych


Jak zostać studentem Architektury WSSiP?

Kandydaci przygotowują własne portfolio. Powinno ono zawierać maksymalnie 10 prac fotograficznych, rysunkowych lub własnych projektów.

Gdzie pracują absolwenci Architektury w WSSiP?

Absolwenci studiów architektonicznych to wszechstronni artyści, osoby o wyjątkowej wrażliwości estetycznej, łączący w swojej kreacji zarówno elementy humanistyki, kultury, jak i użyteczności. Zdobyte kwalifikacje pozwalają na samodzielną praktykę projektową lub zatrudnienie w:

 • pracowniach architektury wnętrz,
 • pracowniach urbanistyki,
 • pracowniach kreacji mebli,
 • pracowniach wzornictwa użytkowego,
 • instytucjach związanych z działalnością targową, wystawienniczą, muzealną,
 • pracowniach małej architektury.

Po odbyciu przewidzianych ustawowo praktyk absolwenci mogą uzyskać stosowne uprawnienia projektowe lub wykonawcze.

Pracują także w administracji architektoniczno-budowlanej, biurach planowania przestrzennego, firmach budowlanych.

Dokonania absolwentów Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi doceniane są w prestiżowych konkursach, w których uczestniczą jeszcze w trakcie studiów i po ich ukończeniu.

Okiem studenta i absolwenta

- Ja na moich studiach szczególnie doceniam atmosferę i kontakt z fantastycznymi ludźmi. Mam na myśli zarówno studentów, jak i kadrę. To ludzie niezwykle kreatywni, nietuzinkowi, o wszechstronnych zainteresowaniach, co znajduje odzwierciedlenie w ich projektach. Nasze dyskusje to źródło wielu inspiracji. Choć w wielu aspektach się różnimy, to jest tu miejsce na realizację własnych pomysłów, wsparcie merytoryczne, pomoc. Podążamy swoją ścieżką twórczą, mogąc liczyć jednocześnie na akceptację, cenne uwagi, konstruktywną krytykę - Adam, student drugiego roku
- Choć jestem tu dopiero od niedawna, mam poczucie potencjału, jaki mają te studia. Obserwuję dokonania starszych kolegów i jestem pod ogromnym wrażeniem ich rozwoju i dojrzałości artystycznej. Wierzę, że takie fantastyczne projekty są także w moim zasięgu. Będąc na początku drogi kształcenia i twórczości wiem, jak dużo pracy jeszcze przede mną, ale dobra energia, jaką otrzymuje na zajęciach każe mieć nadzieję, że wysiłek będzie doceniony. A studia są wymagające, ale w znaczeniu pozytywnym. Tu nie trafiają przypadkowe osoby. Wszyscy mamy pewne plany, wyobrażenia o przyszłej pracy, teraz zdobywamy naprawdę solidny warsztat - Justyna, rozpoczęła studia na Architekturze

Rozmowa z Karoliną Mabiki, architektką, absolwentką WSSiP

Skąd czerpie Pani tematy do swoich projektów?

KM: Tematy moich prac, o ile nie są z góry narzucone, wynikają przede wszystkim z moich zainteresowań. Myślę, że tylko wtedy można być w stu procentach oddanym swojej pracy, jeśli jest ona przedmiotem osobistej ciekawości poznawania i zgłębiania tematu. Nigdy nie podjęłabym się projektu, z którym się z jakichkolwiek przyczyn nie zgadzam.

Co niezwykłego jest w zawodzie architektki?

KM: W moim przypadku ten zawód zaspokaja moje kreatywne potrzeby, jest sposobem wyrażenia siebie, pewnego wyładowania emocji. Daje przede wszystkim niezwykłą radość tworzenia. Myślę, że największą przyjemnością dla architektów jest zobaczenie realizacji własnego dzieła i jego pozytywne działanie.

A co niezwykłego jest w Pani projektach, skoro zostały docenione przez władze Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi?

KM: Są inne. Wyróżniają się na tle innych prac dużą swobodą w kreowaniu formy. Zawsze staram się, żeby moje projekty były rozpoznawalne i zapadały w pamięć, żeby wyrażały coś więcej. Nigdy nie ograniczam zasięgu swojej wyobraźni, co pewnie też nie jest do końca dobre, ale na etapie prac studenckich uważam, że przejmowanie się zbyt dużą ilością wymagań prawnych i problemów utrudnia w znacznym stopniu rozwój projektu, a co za tym idzie rozwój studenta.

Jak ocenia Pani czas studiów w WSSIP?

KM: Okres studiów w WSSiP upłynął błyskawicznie i na pewno zawsze będę go miło wspominać. Podczas całego procesu mojego kształcenia na uczelni bywały lepsze i gorsze chwile, jednak z ogromną wdzięcznością spoglądam wstecz na tych, którzy przyczynili się do mojego rozwoju.

Obejrzyj film:


Zobacz także Prezentację Uczelni w serwisie.

 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie