Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Studia na Architekturze w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi łączą tradycyjnie pojmowaną architekturę, planowanie przestrzenne, budownictwo z rozległą sferą sztuki i designu. Studenci poznają zasady organizacji i kształtowanie przestrzeni społecznie użytecznej w kontekście rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego. To propozycja dla osób, które chcą zmierzyć się tworzeniem domów, mieszkań, biur, sklepów, galerii.

Współczesna architektura bazuje na nowoczesnych technikach komputerowych i multimedialnych. Studenci poznają profesjonalne narzędzia wykorzystywane w pracy architekta.

Dlaczego warto wybrać Architekturę w WSSiP?

Absolwenci po ukończeniu 4-letniego cyklu kształcenia uzyskują tytuł inżyniera architekta.

Można wybrać tryb studiowania zgodny z własnymi oczekiwaniami i możliwościami.

Kierunek pozwala na wybór interesującej ścieżki specjalizacyjnej:

 • Projektowanie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • Projektowanie budynków usługowych
 • Projektowanie budynków publicznych i obiektów specjalnego przeznaczenia
 • Urbanistyka domów jednorodzinnych, osiedli, kwartałów miasta i planowania przestrzennego
 • Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych


Jak zostać studentem Architektury WSSiP?

Kandydaci przygotowują własne portfolio. Powinno ono zawierać maksymalnie 10 prac fotograficznych, rysunkowych lub własnych projektów.

Gdzie pracują absolwenci Architektury w WSSiP?

Absolwenci studiów architektonicznych to wszechstronni artyści, osoby o wyjątkowej wrażliwości estetycznej, łączący w swojej kreacji zarówno elementy humanistyki, kultury, jak i użyteczności. Zdobyte kwalifikacje pozwalają na samodzielną praktykę projektową lub zatrudnienie w:

 • pracowniach architektury wnętrz,
 • pracowniach urbanistyki,
 • pracowniach kreacji mebli,
 • pracowniach wzornictwa użytkowego,
 • instytucjach związanych z działalnością targową, wystawienniczą, muzealną,
 • pracowniach małej architektury.

Po odbyciu przewidzianych ustawowo praktyk absolwenci mogą uzyskać stosowne uprawnienia projektowe lub wykonawcze.

Pracują także w administracji architektoniczno-budowlanej, biurach planowania przestrzennego, firmach budowlanych.

Dokonania absolwentów Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi doceniane są w prestiżowych konkursach, w których uczestniczą jeszcze w trakcie studiów i po ich ukończeniu.

Okiem studenta i absolwenta

- Ja na moich studiach szczególnie doceniam atmosferę i kontakt z fantastycznymi ludźmi. Mam na myśli zarówno studentów, jak i kadrę. To ludzie niezwykle kreatywni, nietuzinkowi, o wszechstronnych zainteresowaniach, co znajduje odzwierciedlenie w ich projektach. Nasze dyskusje to źródło wielu inspiracji. Choć w wielu aspektach się różnimy, to jest tu miejsce na realizację własnych pomysłów, wsparcie merytoryczne, pomoc. Podążamy swoją ścieżką twórczą, mogąc liczyć jednocześnie na akceptację, cenne uwagi, konstruktywną krytykę - Adam, student drugiego roku
- Choć jestem tu dopiero od niedawna, mam poczucie potencjału, jaki mają te studia. Obserwuję dokonania starszych kolegów i jestem pod ogromnym wrażeniem ich rozwoju i dojrzałości artystycznej. Wierzę, że takie fantastyczne projekty są także w moim zasięgu. Będąc na początku drogi kształcenia i twórczości wiem, jak dużo pracy jeszcze przede mną, ale dobra energia, jaką otrzymuje na zajęciach każe mieć nadzieję, że wysiłek będzie doceniony. A studia są wymagające, ale w znaczeniu pozytywnym. Tu nie trafiają przypadkowe osoby. Wszyscy mamy pewne plany, wyobrażenia o przyszłej pracy, teraz zdobywamy naprawdę solidny warsztat - Justyna, rozpoczęła studia na Architekturze

Rozmowa z Karoliną Mabiki, architektką, absolwentką WSSiP

Skąd czerpie Pani tematy do swoich projektów?

KM: Tematy moich prac, o ile nie są z góry narzucone, wynikają przede wszystkim z moich zainteresowań. Myślę, że tylko wtedy można być w stu procentach oddanym swojej pracy, jeśli jest ona przedmiotem osobistej ciekawości poznawania i zgłębiania tematu. Nigdy nie podjęłabym się projektu, z którym się z jakichkolwiek przyczyn nie zgadzam.

Co niezwykłego jest w zawodzie architektki?

KM: W moim przypadku ten zawód zaspokaja moje kreatywne potrzeby, jest sposobem wyrażenia siebie, pewnego wyładowania emocji. Daje przede wszystkim niezwykłą radość tworzenia. Myślę, że największą przyjemnością dla architektów jest zobaczenie realizacji własnego dzieła i jego pozytywne działanie.

A co niezwykłego jest w Pani projektach, skoro zostały docenione przez władze Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi?

KM: Są inne. Wyróżniają się na tle innych prac dużą swobodą w kreowaniu formy. Zawsze staram się, żeby moje projekty były rozpoznawalne i zapadały w pamięć, żeby wyrażały coś więcej. Nigdy nie ograniczam zasięgu swojej wyobraźni, co pewnie też nie jest do końca dobre, ale na etapie prac studenckich uważam, że przejmowanie się zbyt dużą ilością wymagań prawnych i problemów utrudnia w znacznym stopniu rozwój projektu, a co za tym idzie rozwój studenta.

Jak ocenia Pani czas studiów w WSSIP?

KM: Okres studiów w WSSiP upłynął błyskawicznie i na pewno zawsze będę go miło wspominać. Podczas całego procesu mojego kształcenia na uczelni bywały lepsze i gorsze chwile, jednak z ogromną wdzięcznością spoglądam wstecz na tych, którzy przyczynili się do mojego rozwoju.

Obejrzyj film:


Zobacz także Prezentację Uczelni w serwisie.

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie