Studia we Wrocławiu
Miasto spotkań
 • Uniwersytet Wrocławski Alicja Wojtasz

Wrocław - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie we Wrocławiu to tradycja, historia, renoma. Znajdują się tu praktycznie wszystkie typy szkół wyższych. We Wrocławiu studiować można na uniwersytecie, politechnice, uczelni ekonomicznej, przyrodniczej, medycznej, sportowej, wojskowej czy artystycznej, a także w jednej z wielu zlokalizowanych tu niepublicznych szkół wyższych. Oznacza to, że praktycznie wszystkie typy studiów dostępne są w stolicy Dolnego Śląska.

Poniżej zamieszczamy pełny wykaz uczelni oraz kierunków we Wrocławiu. Znajdziecie w nim dodatkowo informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni we Wrocławiu.


Lokalizacja

Kierunki we Wrocławiu

Oferta studiów we Wrocławiu zadowoli kandydatów o różnorodnych i odmiennych zainteresowaniach. Dostępne są niemal wszystkie typy studiów, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są kierunki filologiczne, inżynierskie oraz z obszaru nauk medycznych i ochrony zdrowia. Dużą grupę stanowi oferta kierunków artystycznych, projektowych.

Takie studia jak Militarioznawstwo, Dowodzenie, Medycyna roślin czy Weterynaria oprócz Wrocławia oferują nieliczne inne ośrodki akademickie.

Nie wiecie na co się zdecydować? Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów we Wrocławiu. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych czy kierunków pokrewnych.


a
administracja administration in international organization agroinżynieria aktorstwo aktorstwo teatru lalek analityka gospodarcza analityka medyczna antropologia literatury, teatru i filmu applied mathematics applied psychology BSc Hons archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia astrophysics automatyka i robotyka automatyka przemysłowa aviation management BSc
b
bachelor / master in international business bachelor of business and administration bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne big data analytics bioeconomy bioinformatyka biologia biologia człowieka biomechanika inżynierska biotechnologia biotechnology budownictwo business informatics business management business management and leadership BA (Hons)
c
chemia chemia i analityka przemysłowa chemia i inżynieria materiałów chemia i toksykologia sądowa chemia medyczna chemistry cloud computing BSc Hons communication management computer engineering computer science computing science BSc Hons criminal justice culture, thought and humanity cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo
d
data science dietetyka doradztwo i coaching dowodzenie dyplomacja europejska dyrygentura dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-biznes eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekobiznes ekonomia ekonomia biznesu i finanse electronic and computer engineering elektromechatronika elektromobilność elektroniczne systemy mechatroniki elektronika elektronika i fotonika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa environmental quality management etnologia i antropologia kulturowa etyka european cultures europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finance finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food technology
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geoenergetyka geografia geoinformatyka geologia global communication górnictwo i geologia gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki historia w przestrzeni publicznej human resources i coaching
i
indologia indywidualne studia informatyczno-matematyczne indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne systemy automatyki informatyka informatyka algorytmiczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka techniczna informatyka w biznesie instrumentalistyka inteligentna elektronika interdyscyplinarne studia europejskie inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria kwantowa inżynieria mikrosystemów mechatronicznych inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria środowiska inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa journalism and social communication judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kinezjologia kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa i media komunikacja i media komunikacja społeczna komunikacja wizerunkowa konserwacja i restauracja dzieł sztuki konsulting prawny i gospodarczy koreanistyka kosmetologia kryminalistyka kryminologia kryminologia prawnicza kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kulturoznawstwo
l
llm international and european law logistyka logistyka i marketing lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management management accounting marketing i sprzedaż matematyka matematyka i analiza danych matematyka stosowana mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn energetycznych mechatronika media media design i marketing wizerunkowy media i komunikacja w biznesie media i marketing z komunikacją wizerunkową media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne mediacja sztuki medical biotechnology medical informatics medyczna biotechnologia molekularna mfa in visual arts międzynarodowe stosunki gospodarcze mikrobiologia mikrobiznes militarioznawstwo muzyka kościelna muzykologia
n
nieruchomości i gospodarka przestrzenna
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo optyka
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo e-biznesu prawo gospodarcze prawo w biznesie psychologia publikowanie cyfrowe i sieciowe
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne reżyseria robotyka i automatyzacja procesów rolnictwo rysunek rzeźba
s
scenografia sinologia slawistyka socjologia socjologia ekonomiczna socjologia grup dyspozycyjnych sport stosunki międzynarodowe studia romanistyczne studia śródziemnomorskie studia śródziemnomorskie i klasyczne sztuczna inteligencja sztuka i wzornictwo ceramiki sztuka i wzornictwo szkła sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia i organizacja gastronomii technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja teologia terapia zajęciowa tourism and leisure transport turystyka turystyka i rekreacja
u
urban mining usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej
v
veterinary medicine
w
weterynaria wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie migracjami zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zaufane systemy sztucznej inteligencji zdrowie publiczne zielona chemia zootechnika
ż
żywienie człowieka i dietetyka

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaadministration in international organizationbachelor of business and administrationindywidualne studia międzydziedzinowe
artystyczne
aktorstwoaktorstwo teatru lalekantropologia literatury, teatru i filmuarchitecturearchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejgrafikahistoria sztukiinstrumentalistykajazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykikonserwacja i restauracja dzieł sztukimalarstwomedia kreatywne: game design, animacja, efekty specjalnemediacja sztukimfa in visual artsmuzyka kościelnamuzykologiaochrona dóbr kulturyreżyseriarysunekrzeźbascenografiasztuka i wzornictwo ceramikisztuka i wzornictwo szkłasztuka mediówwokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
astronomiabioeconomybioinformatykabiologiabiologia człowiekabiotechnologiabiotechnologychemiachemia i analityka przemysłowachemia i toksykologia sądowachemistryekobiznesgenetyka i biologia eksperymentalnageografiageoinformatyka geologiagórnictwo i geologiaindywidualne studia międzydziedzinoweinżynieria i gospodarka wodnainżynieria środowiskamedical biotechnologymedyczna biotechnologia molekularnamikrobiologiaochrona środowiskaodnawialne źródła energiiodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiogrodnictworolnictwotechnologia chemicznatechnologia i organizacja gastronomiitechnologia żywności i żywienie człowiekaveterinary medicinezarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie środowiskiem przyrodniczymzielona chemiazootechnika
ekonomiczne
analityka gospodarczabachelor / master in international businessbachelor of business and administrationbioeconomybusiness informaticsbusiness managementbusiness management and leadership BA (Hons)communication managementdata sciencee-biznesekobiznesekonomiaekonomia biznesu i finansefinancefinanse i rachunkowość indywidualne studia międzydziedzinoweinformatyka w biznesieinżynieria zarządzaniakomunikacja społecznakonsulting prawny i gospodarczylogistyka i marketingmanagementmanagement accountingmatematykamikrobiznesmiędzynarodowe stosunki gospodarczenieruchomości i gospodarka przestrzennaprawo e-biznesuprawo gospodarczeprawo w biznesierachunkowość i podatkisocjologia ekonomicznausługi biznesowe w gospodarce cyfrowejzarządzanie bezpieczeństwem państwazarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie projektami społecznymizarządzanie w języku angielskimzarządzanie w nowoczesnej gospodarce
filologiczne
communication managementfilologia angielskafilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia francuskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia niderlandzkafilologia polskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia ukraińskafilologia włoskaglobal communicationindologiaindywidualne studia międzydziedzinowekoreanistykasinologiaslawistykastudia romanistycznestudia śródziemnomorskiestudia śródziemnomorskie i klasyczne
humanistyczne
antropologia literatury, teatru i filmuarcheologiaculture, thought and humanitydoradztwo i coachingdyplomacja europejskadziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanieeastern european jewish studiesedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnologia i antropologia kulturowaetykaeuropean culturesfilologia francuskafilozofiahistoriahistoria sztukihistoria w przestrzeni publicznejhuman resources i coachingindologiaindywidualne studia międzydziedzinoweinformacja naukowa i bibliotekoznawstwojudaistykakomunikacja i mediakomunikacja wizerunkowakultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwokulturoznawstwomedia i komunikacja w biznesiemediacja sztukimilitarioznawstwoochrona dóbr kulturysinologiaslawistykastudia śródziemnomorskieteologia
medyczne
analityka medycznachemia i toksykologia sądowachemia medycznadietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykinezjologiakosmetologiamedyczna biotechnologia molekularnapielęgniarstwopołożnictworatownictwo medyczneveterinary medicineweterynariazdrowie publiczneżywienie człowieka i dietetyka
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejindywidualne studia międzydziedzinowepedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalna
prawnicze
indywidualne studia międzydziedzinowekonsulting prawny i gospodarczykryminologia prawniczallm international and european lawprawoprawo e-biznesuprawo gospodarczeprawo w biznesie
psychologiczne
applied psychology BSc Honsdoradztwo i coachingpsychologiaterapia zajęciowa
rolnicze, leśne
agroinżynieriaarchitektura krajobrazuekobiznesfood technologyindywidualne studia międzydziedzinoweinżynieria geologicznainżynieria i gospodarka wodnainżynieria środowiskaochrona środowiskaodnawialne źródła energiiodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiogrodnictworolnictwotechnologia żywności i żywienie człowiekazarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie środowiskiem przyrodniczymzootechnika
społeczne
applied psychology BSc Honsaviation management BScbezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo i porządek publicznybezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznecommunication managementcriminal justiceculture, thought and humanitydoradztwo i coachingdyplomacja europejskadziennikarstwo i komunikacja społecznaeastern european jewish studiesetnologia i antropologia kulturowaeuropeistykahuman resources i coachingindywidualne studia międzydziedzinoweinterdyscyplinarne studia europejskiejournalism and social communicationkomunikacja cyfrowa i mediakomunikacja i mediakomunikacja społecznakomunikacja wizerunkowakryminalistykakryminologiakryminologia prawniczalogistykamarketing i sprzedażmediamedia design i marketing wizerunkowymedia i komunikacja w biznesiemedia i marketing z komunikacją wizerunkowąmiędzynarodowe stosunki gospodarczepolitologiapraca socjalnapsychologiasocjologiasocjologia ekonomicznasocjologia grup dyspozycyjnychstosunki międzynarodoweterapia zajęciowazarządzaniezarządzanie bezpieczeństwem państwazarządzanie in­for­macjązarządzanie migracjamizarządzanie projektami społecznymi
techniczne
agroinżynieriaarchitecturearchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzastronomiaautomatyka i robotykaautomatyka przemysłowaaviation management BScbig data analyticsbioinformatykabiomechanika inżynierskabiotechnologiabiotechnologybudownictwobusiness informaticschemia i inżynieria materiałówcloud computing BSc Honscomputer engineeringcomputer sciencecomputing science BSc Hons cyber security BSc (Hons)cyberbezpieczeństwodata scienceelectronic and computer engineeringelektromechatronikaelektromobilnośćelektroniczne systemy mechatronikielektronikaelektronika i fotonikaelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykaenergetyka jądrowaenvironmental quality managementfizykafizyka technicznafood technologygeodezja i kartografiageoenergetykageoinformatyka geologiagospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatuinformatyczne systemy automatykiinformatykainformatyka algorytmicznainformatyka stosowanainformatyka stosowana i systemy pomiaroweinformatyka technicznainformatyka w biznesieinteligentna elektronikainżynieria biomedycznainżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnychinżynieria surowców mineralnychkryminalistykalogistykamechatronikamedical biotechnologymedical informaticsteleinformatykatransporturban miningzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie projektamizaufane systemy sztucznej inteligencji
turystyczno-sportowe
indywidualne studia międzydziedzinowekinezjologiasporttourism and leisureturystykaturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodowedowodzenieinżynieria bezpieczeństwamilitarioznawstwo
ścisłe
analityka gospodarczaapplied mathematicsastronomiaastrophysicsautomatyka i robotykabioinformatykabiologiabiologia człowiekabiomechanika inżynierskabiotechnologiabiotechnologychemiachemia i analityka przemysłowachemia i inżynieria materiałówchemia i toksykologia sądowachemia medycznachemistrycomputer engineeringekonomiaelektromechatronikaelektromobilnośćelektronikaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka technicznagenetyka i biologia eksperymentalnageodezja i kartografiageografiageoinformatyka geologiagórnictwo i geologiaindywidualne studia informatyczno-matematyczneindywidualne studia międzydziedzinoweinformatykainformatyka algorytmicznainformatyka stosowanainformatyka stosowana i systemy pomiaroweinteligentna elektronikainżynieria chemiczna i procesowainżynieria kwantowainżynieria systemówinżynieria środowiskakryminalistykalotnictwo i kosmonautykamatematykamatematyka i analiza danych matematyka stosowanamechanika i budowa maszynmechatronikamikrobiologiaodnawialne źródła energiirobotyka i automatyzacja procesówteleinformatykazaufane systemy sztucznej inteligencjizielona chemia

Studia we Wrocławiu

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki we Wrocławiu i regionie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy we Wrocławiu, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie we Wrocławiu wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia we Wrocławiu.

Farmacja we Wrocławiu
Farmacja we Wrocławiu
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Informatyka we Wrocławiu
​Informatyka we Wrocławiu
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Administracja we Wrocławiu
Administracja we Wrocławiu
Chemia we Wrocławiu
Chemia we Wrocławiu
Mikrobiologia we Wrocławiu
Mikrobiologia we Wrocławiu
Studia aktorskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia aktorskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Logistyka we Wrocławiu
​Logistyka we Wrocławiu
Matematyka we Wrocławiu
Matematyka we Wrocławiu
Inżynieria zarządzania we Wrocławiu
Inżynieria zarządzania we Wrocławiu
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Politologia we Wrocławiu
Politologia we Wrocławiu
Elektronika we Wrocławiu
Elektronika we Wrocławiu
Inżynieria biomedyczna we Wrocławiu
Inżynieria biomedyczna we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
Ogrodnictwo we Wrocławiu
Ogrodnictwo we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu
​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu
Architektura we Wrocławiu
Architektura we Wrocławiu
Energetyka we Wrocławiu
Energetyka we Wrocławiu
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Rolnictwo we Wrocławiu
Rolnictwo we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
Rynek pracy we Wrocławiu
Rynek pracy we Wrocławiu
​Dziennikarstwo we Wrocławiu
​Dziennikarstwo we Wrocławiu
Kierunki sportowe na Dolnym Śląsku
Kierunki sportowe na Dolnym Śląsku
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Ochrona środowiska we Wrocławiu
Ochrona środowiska we Wrocławiu
Europeistyka we Wrocławiu
Europeistyka we Wrocławiu
Geoinformatyka we Wrocławiu
Geoinformatyka we Wrocławiu
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Lotnictwo i kosmonautyka we Wrocławiu
Lotnictwo i kosmonautyka we Wrocławiu
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Sinologia we Wrocławiu
Sinologia we Wrocławiu
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Aktorstwo we Wrocławiu
​Aktorstwo we Wrocławiu
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu
Cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Mechatronika we Wrocławiu
Mechatronika we Wrocławiu
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Fizyka we Wrocławiu
Fizyka we Wrocławiu
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Zootechnika we Wrocławiu
Zootechnika we Wrocławiu
​Fizjoterapia we Wrocławiu
​Fizjoterapia we Wrocławiu
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Życie studenckie we Wrocławiu
Życie studenckie we Wrocławiu
Biotechnologia we Wrocławiu
Biotechnologia we Wrocławiu
​Psychologia we Wrocławiu
​Psychologia we Wrocławiu
Studia artystyczne we Wrocławiu
Studia artystyczne we Wrocławiu
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria we Wrocławiu
Studia wojskowe we Wrocławiu
Studia wojskowe we Wrocławiu
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Budownictwo we Wrocławiu
Budownictwo we Wrocławiu
Studia teologiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia teologiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Kryminologia we Wrocławiu
Kryminologia we Wrocławiu
Kosmetologia we Wrocławiu
Kosmetologia we Wrocławiu
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Turystyka we Wrocławiu
Turystyka we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Automatyka i robotyka we Wrocławiu
Automatyka i robotyka we Wrocławiu
Bioinformatyka we Wrocławiu
Bioinformatyka we Wrocławiu
​Ekonomia we Wrocławiu
​Ekonomia we Wrocławiu
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Gdzie i za ile mieszkać we Wrocławiu
Gdzie i za ile mieszkać we Wrocławiu
ASP to mój dom
ASP to mój dom

Wrocław - informacje ogólne

Wrocław to najszybciej rozwijające się miasto Dolnego Śląska oraz jeden z największych ośrodków akademickich w kraju. To miasto stawiające na rozwój, nowoczesność, wysoką jakość życia, biznes. Wrocław przyciąga studentów różnorodną ofertą edukacyjną szkół wyższych oraz bogactwem miejsc wartych odwiedzenia.

Największe wrocławskie uczelnie publiczne to: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki.

We Wrocławiu działa kilkanaście uczelni niepublicznych, które oferują studia ekonomiczne, medyczne, techniczne, filologiczne, turystyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, prawno-administracyjne, sportowe, biologiczne, przyrodnicze.


Niezwykłe położenie Wrocławia między pięcioma rzekami czyni miasto czwartym w Europie pod względem liczby mostów. Jest ich ponad setka. Wrocław jest miastem kilku wysp. Najpopularniejsze z nich to: Wyspa Słodowa, Kępa Odrzańska, Wyspa Piasek, Wielka Wyspa. Miasto znane jest z Ogrodu Zoologicznego, posiadającego największą w Polsce liczbę gatunków zwierząt.

Zwiedzając Wrocław, warto obejrzeć: Stare Miasto z ratuszem, Piwnicę Świdnicką, Plac Solny czy pochodzący z początków XIII wieku Nowy Targ. Turystów i przyjezdnych studentów, z pewnością zachwyci także Pałac Królewski, Wrocławska Fontanna Multimedialna, Ogród Botaniczny, Stary Cmentarz Żydowski i Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim. Każdy obowiązkowo powinien obejrzeć słynną Panoramę Racławicką i przejść się reprezentacyjną ulicą Szewską.

We Wrocławiu prężnie działają teatry, opery, kluby, galerie, festiwale muzyczne. Gwarantują one doznania artystyczne na najwyższym poziomie i są najlepszą reklamą miasta. Dzięki temu Wrocław w pełni zasługuje na miano stolicy Dolnego Śląska i jest bardzo chętnie odwiedzany przez turystów z całego świata.

Najpopularniejsze przedsięwzięcia artystyczne we Wrocławiu to: Wratislavia Cantas, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Szanty we Wrocławiu, Jazz nad Odrą, EuroDrama, Wrocław Non Stop, Festiwal ewentualnych Talentów Aktorskich - FeTA, Najnowsze Kino Polskie, czy SURVIVAL Przegląd Młodej Sztuki w ekstremalnych warunkach.

Wrocław może pochwalić się wieloma ośrodkami badawczymi i międzynarodowymi koncernami, jak: Whirpool, Hewlett-Packard, Volvo, Bosch, Siemens, Google, Toshiba, LG Philips, LG Electronics, US Pharmacia, i inne. Doskonale rozwija się tu sektor informatyczny oraz przemysł środków transportu, metalowy, elektroniczny.

Studenci z pewnością nie będą się nudzić we Wrocławiu. Miasto oferuje liczne imprezy dla młodego odbiorcy, koncerty muzyczne, kabarety, przeglądy filmowe.A wieczory wolne od nauki można spędzić w przytulnych knajpkach, pubach, kafejkach, dyskotekach, klubach muzycznych.

Typy studiów w Polsce

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka