Studia we Wrocławiu
Miasto spotkań
 • Uniwersytet Wrocławski Alicja Wojtasz

Wrocław - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie we Wrocławiu to tradycja, historia, renoma. Znajdują się tu praktycznie wszystkie typy szkół wyższych. We Wrocławiu studiować można na uniwersytecie, politechnice, uczelni ekonomicznej, przyrodniczej, medycznej, sportowej, wojskowej czy artystycznej, a także w jednej z wielu zlokalizowanych tu niepublicznych szkół wyższych. Oznacza to, że praktycznie wszystkie typy studiów dostępne są w stolicy Dolnego Śląska.

Poniżej zamieszczamy pełny wykaz uczelni oraz kierunków we Wrocławiu. Znajdziecie w nim dodatkowo informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni we Wrocławiu.


Lokalizacja

Kierunki we Wrocławiu

Oferta studiów we Wrocławiu zadowoli kandydatów o różnorodnych i odmiennych zainteresowaniach. Dostępne są niemal wszystkie typy studiów, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są kierunki filologiczne, inżynierskie oraz z obszaru nauk medycznych i ochrony zdrowia. Dużą grupę stanowi oferta kierunków artystycznych, projektowych.

Takie studia jak Militarioznawstwo, Dowodzenie, Medycyna roślin czy Weterynaria oprócz Wrocławia oferują nieliczne inne ośrodki akademickie.

Nie wiecie na co się zdecydować? Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów we Wrocławiu. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych czy kierunków pokrewnych.


a
adaptacje do zmiany klimatu administracja administration in international organization advanced nano and biomaterials MONABIPHOT agroinżynieria aktorstwo aktorstwo teatru lalek analityka gospodarcza analityka medyczna analityka społeczna antropologia literatury, teatru i filmu applied mathematics applied psychology BSc Hons archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia astrophysics automatyka i robotyka automatyka przemysłowa aviation management BSc
b
bachelor / master in international business bachelor of business and administration bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bioeconomy bioinformatyka biologia biologia człowieka biomechanika inżynierska biosciences biotechnologia biotechnology budownictwo business informatics business management business management and leadership BA (Hons)
c
chemia chemia i analityka przemysłowa chemia i inżynieria materiałów chemia i toksykologia sądowa chemia medyczna chemical engineering and technology chemistry cloud computing BSc Hons communication management computer engineering computer science computing science BSc Hons criminal justice culture, thought and humanity cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo
d
data science design business dietetyka dowodzenie dyplomacja europejska dyrygentura dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-biznes eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekobiznes ekonomia ekonomia biznesu i finanse electronic and computer engineering elektromobilność elektroniczne systemy mechatroniki elektronika elektronika i fotonika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english for knowledge, culture and innovation environmental quality management etnologia i antropologia kulturowa etyka european cultures europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finance finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food technology
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geoenergetyka geografia geoinformatyka geologia geologia stosowana global communication górnictwo i geologia gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki historia w przestrzeni publicznej human resources i coaching
i
indologia indywidualne studia informatyczno-matematyczne indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne systemy automatyki informatyka informatyka algorytmiczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka techniczna informatyka w biznesie instrumentalistyka inteligentna elektronika interdyscyplinarne studia europejskie international business inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria kwantowa inżynieria materiałowa inżynieria mikrosystemów mechatronicznych inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria środowiska inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kinezjologia kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa i media komunikacja i media komunikacja społeczna komunikacja wizerunkowa konserwacja i restauracja dzieł sztuki konsulting prawny i gospodarczy koreanistyka kosmetologia kryminalistyka z kryminologią kryminologia kryminologia prawnicza kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kulturoznawstwo
l
llb international and european environmental law llm international and european law logistyka logistyka i marketing logistyka przemysłowa logopedia lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management management accounting marketing i sprzedaż master of economics and finance matematyka matematyka i analiza danych matematyka stosowana mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn energetycznych mechatronika media media content creation media design i marketing wizerunkowy media i komunikacja w biznesie media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne mediacja sztuki medical biotechnology medical informatics medyczna biotechnologia molekularna mfa in visual arts międzynarodowe stosunki gospodarcze mikrobiologia mikrobiznes militarioznawstwo muzyka kościelna muzykologia
n
neutralność klimatyczna nieruchomości i gospodarka przestrzenna
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo optyka organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo political science politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo e-biznesu prawo gospodarcze prawo w biznesie projektowanie mediów psychologia publikowanie cyfrowe i sieciowe
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne reżyseria robotyka i automatyzacja procesów rolnictwo rysunek rzeźba
s
scenografia sinologia slawistyka socjologia socjologia ekonomiczna sport stosunki międzynarodowe studia romanistyczne studia śródziemnomorskie studia śródziemnomorskie i klasyczne sustainable biomass and bioproducts engineering sztuczna inteligencja sztuka i wzornictwo ceramiki sztuka i wzornictwo szkła sztuka mediów sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka
t
technologia chemiczna technologia i organizacja gastronomii technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja teologia terapia zajęciowa transport turystyka turystyka i rekreacja
u
urban mining usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej
v
veterinary medicine
w
weterynaria wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie kryzysowe zarządzanie migracjami zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zaufane systemy sztucznej inteligencji zdrowie publiczne zielona chemia zootechnika
ż
żywienie człowieka i dietetyka

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaadministration in international organizationbachelor of business and administrationindywidualne studia międzydziedzinowe
artystyczne
aktorstwoaktorstwo teatru lalekantropologia literatury, teatru i filmuarchitecturearchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzdesign businessdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejgrafikahistoria sztukiinstrumentalistykajazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykikonserwacja i restauracja dzieł sztukimalarstwomedia kreatywne: game design, animacja, efekty specjalnemediacja sztukimfa in visual artsmuzyka kościelnamuzykologiaochrona dóbr kulturyreżyseriarysunekrzeźbascenografiasztuka i wzornictwo ceramikisztuka i wzornictwo szkłasztuka mediówwokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
adaptacje do zmiany klimatuastronomiabioeconomybioinformatykabiologiabiologia człowiekabiotechnologiabiotechnologychemiachemia i analityka przemysłowachemia i toksykologia sądowachemistryekobiznesgenetyka i biologia eksperymentalnageografiageoinformatyka geologiageologia stosowanagórnictwo i geologiaindywidualne studia międzydziedzinoweinżynieria i gospodarka wodnainżynieria środowiskamedical biotechnologymedyczna biotechnologia molekularnamikrobiologiaochrona środowiskaodnawialne źródła energiiodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiogrodnictworolnictwotechnologia chemicznatechnologia i organizacja gastronomiitechnologia żywności i żywienie człowiekaveterinary medicinezarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie środowiskiem przyrodniczymzielona chemiazootechnika
ekonomiczne
analityka gospodarczabachelor / master in international businessbachelor of business and administrationbioeconomybusiness informaticsbusiness managementbusiness management and leadership BA (Hons)communication managementdata sciencee-biznesekobiznesekonomiaekonomia biznesu i finansefinancefinanse i rachunkowość indywidualne studia międzydziedzinoweinformatyka w biznesieinternational businessinżynieria zarządzaniakomunikacja społecznakonsulting prawny i gospodarczylogistyka i marketingmanagementmanagement accountingmaster of economics and financematematykamikrobiznesmiędzynarodowe stosunki gospodarczenieruchomości i gospodarka przestrzennaorganizacja i zarządzanie usługami społecznymiprawo e-biznesuprawo gospodarczeprawo w biznesierachunkowość i podatkisocjologia ekonomicznausługi biznesowe w gospodarce cyfrowejzarządzanie bezpieczeństwem państwazarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie projektami społecznymizarządzanie w języku angielskimzarządzanie w nowoczesnej gospodarce
filologiczne
communication managementenglish for knowledge, culture and innovationfilologia angielskafilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia francuskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia niderlandzkafilologia polskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia ukraińskafilologia włoskaglobal communicationindologiaindywidualne studia międzydziedzinowekoreanistykamedia content creationprojektowanie mediówsinologiaslawistykastudia romanistycznestudia śródziemnomorskiestudia śródziemnomorskie i klasycznesztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka
humanistyczne
antropologia literatury, teatru i filmuarcheologiaculture, thought and humanitydyplomacja europejskadziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanieeastern european jewish studiesedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnologia i antropologia kulturowaetykaeuropean culturesfilologia francuskafilozofiahistoriahistoria sztukihistoria w przestrzeni publicznejhuman resources i coachingindologiaindywidualne studia międzydziedzinoweinformacja naukowa i bibliotekoznawstwojudaistykakomunikacja i mediakomunikacja wizerunkowakultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwokulturoznawstwomedia i komunikacja w biznesiemediacja sztukimilitarioznawstwoochrona dóbr kulturysinologiaslawistykastudia śródziemnomorskiesztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literackateologia
medyczne
analityka medycznachemia i toksykologia sądowachemia medycznadietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykinezjologiakosmetologiamedyczna biotechnologia molekularnapielęgniarstwopołożnictworatownictwo medyczneveterinary medicineweterynariazdrowie publiczneżywienie człowieka i dietetyka
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejindywidualne studia międzydziedzinowelogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalna
prawnicze
indywidualne studia międzydziedzinowekonsulting prawny i gospodarczykryminologia prawniczallb international and european environmental lawllm international and european lawprawoprawo e-biznesuprawo gospodarczeprawo w biznesie
psychologiczne
applied psychology BSc Honspsychologiaterapia zajęciowa
rolnicze, leśne
agroinżynieriaarchitektura krajobrazuekobiznesfood technologyindywidualne studia międzydziedzinoweinżynieria geologicznainżynieria i gospodarka wodnainżynieria środowiskaochrona środowiskaodnawialne źródła energiiodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiogrodnictworolnictwotechnologia żywności i żywienie człowiekazarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie środowiskiem przyrodniczymzootechnika
społeczne
analityka społecznaapplied psychology BSc Honsaviation management BScbezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo i porządek publicznybezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznecommunication managementcriminal justiceculture, thought and humanitydyplomacja europejskadziennikarstwo i komunikacja społecznaeastern european jewish studiesetnologia i antropologia kulturowaeuropeistykahuman resources i coachingindywidualne studia międzydziedzinoweinterdyscyplinarne studia europejskiekomunikacja cyfrowa i mediakomunikacja i mediakomunikacja społecznakomunikacja wizerunkowakryminalistyka z kryminologiąkryminologiakryminologia prawniczalogistykalogopediamarketing i sprzedażmediamedia design i marketing wizerunkowymedia i komunikacja w biznesiemiędzynarodowe stosunki gospodarczeorganizacja i zarządzanie usługami społecznymipolitical sciencepolitologiapraca socjalnaprojektowanie mediówpsychologiasocjologiasocjologia ekonomicznastosunki międzynarodoweterapia zajęciowazarządzaniezarządzanie bezpieczeństwem państwazarządzanie kryzysowezarządzanie migracjamizarządzanie projektami społecznymi
techniczne
advanced nano and biomaterials MONABIPHOTagroinżynieriaarchitecturearchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzastronomiaautomatyka i robotykaautomatyka przemysłowaaviation management BScbioinformatykabiomechanika inżynierskabiosciencesbiotechnologiabiotechnologybudownictwobusiness informaticschemia i inżynieria materiałówchemical engineering and technologycloud computing BSc Honscomputer engineeringcomputer sciencecomputing science BSc Hons cyber security BSc (Hons)cyberbezpieczeństwodata scienceelectronic and computer engineeringelektromobilnośćelektroniczne systemy mechatronikielektronikaelektronika i fotonikaelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykaenergetyka jądrowaenvironmental quality managementfizykafizyka technicznafood technologygeodezja i kartografiageoenergetykageoinformatyka geologiageologia stosowanagospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatuinformatyczne systemy automatykiinformatykainformatyka algorytmicznainformatyka stosowanainformatyka stosowana i systemy pomiaroweinformatyka technicznainformatyka w biznesieinteligentna elektronikainżynieria biomedycznainżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnychinżynieria surowców mineralnychlogistykalogistyka przemysłowamechatronikamedical biotechnologymedical informaticsneutralność klimatycznasustainable biomass and bioproducts engineeringteleinformatykatransporturban miningzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie in­for­macjązarządzanie projektamizaufane systemy sztucznej inteligencji
turystyczno-sportowe
indywidualne studia międzydziedzinowekinezjologiasportturystykaturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo narodowedowodzenieinżynieria bezpieczeństwamilitarioznawstwo
ścisłe
analityka gospodarczaapplied mathematicsastronomiaastrophysicsautomatyka i robotykabioinformatykabiologiabiologia człowiekabiomechanika inżynierskabiotechnologiabiotechnologychemiachemia i analityka przemysłowachemia i inżynieria materiałówchemia i toksykologia sądowachemia medycznachemistrycomputer engineeringelektromobilnośćelektronikaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka technicznagenetyka i biologia eksperymentalnageodezja i kartografiageografiageoinformatyka geologiagórnictwo i geologiaindywidualne studia informatyczno-matematyczneindywidualne studia międzydziedzinoweinformatykainformatyka algorytmicznainformatyka stosowanainformatyka stosowana i systemy pomiaroweinteligentna elektronikainżynieria chemiczna i procesowainżynieria kwantowainżynieria materiałowainżynieria systemówinżynieria środowiskalotnictwo i kosmonautykamatematykamatematyka i analiza danych matematyka stosowanamechanika i budowa maszynmechatronikamikrobiologiaodnawialne źródła energiirobotyka i automatyzacja procesówteleinformatykazaufane systemy sztucznej inteligencjizielona chemia

Studia we Wrocławiu

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki we Wrocławiu i regionie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy we Wrocławiu, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie we Wrocławiu wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia we Wrocławiu.

Mechatronika we Wrocławiu
Mechatronika we Wrocławiu
Turystyka we Wrocławiu
Turystyka we Wrocławiu
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Dziennikarstwo we Wrocławiu
​Dziennikarstwo we Wrocławiu
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Rolnictwo we Wrocławiu
Rolnictwo we Wrocławiu
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Inżynieria biomedyczna we Wrocławiu
Inżynieria biomedyczna we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
Studia wojskowe we Wrocławiu
Studia wojskowe we Wrocławiu
ASP to mój dom
ASP to mój dom
Fizyka we Wrocławiu
Fizyka we Wrocławiu
Studia artystyczne we Wrocławiu
Studia artystyczne we Wrocławiu
Kryminologia we Wrocławiu
Kryminologia we Wrocławiu
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
Zootechnika we Wrocławiu
Zootechnika we Wrocławiu
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu
​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu
Cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu
Cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
​Aktorstwo we Wrocławiu
​Aktorstwo we Wrocławiu
Sinologia we Wrocławiu
Sinologia we Wrocławiu
Energetyka we Wrocławiu
Energetyka we Wrocławiu
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Politologia we Wrocławiu
Politologia we Wrocławiu
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Gdzie i za ile mieszkać we Wrocławiu
Gdzie i za ile mieszkać we Wrocławiu
Lotnictwo i kosmonautyka we Wrocławiu
Lotnictwo i kosmonautyka we Wrocławiu
Biotechnologia we Wrocławiu
Biotechnologia we Wrocławiu
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
​Ekonomia we Wrocławiu
​Ekonomia we Wrocławiu
​Informatyka we Wrocławiu
​Informatyka we Wrocławiu
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Budownictwo we Wrocławiu
Budownictwo we Wrocławiu
Rynek pracy we Wrocławiu
Rynek pracy we Wrocławiu
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Geoinformatyka we Wrocławiu
Geoinformatyka we Wrocławiu
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Fizjoterapia we Wrocławiu
​Fizjoterapia we Wrocławiu
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Bioinformatyka we Wrocławiu
Bioinformatyka we Wrocławiu
Ochrona środowiska we Wrocławiu
Ochrona środowiska we Wrocławiu
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Studia teologiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia teologiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Europeistyka we Wrocławiu
Europeistyka we Wrocławiu
Ogrodnictwo we Wrocławiu
Ogrodnictwo we Wrocławiu
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Administracja we Wrocławiu
Administracja we Wrocławiu
​Logistyka we Wrocławiu
​Logistyka we Wrocławiu
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Kosmetologia we Wrocławiu
Kosmetologia we Wrocławiu
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Automatyka i robotyka we Wrocławiu
Automatyka i robotyka we Wrocławiu
Inżynieria zarządzania we Wrocławiu
Inżynieria zarządzania we Wrocławiu
Chemia we Wrocławiu
Chemia we Wrocławiu
Architektura we Wrocławiu
Architektura we Wrocławiu
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Farmacja we Wrocławiu
Farmacja we Wrocławiu
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia aktorskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia aktorskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Elektronika we Wrocławiu
Elektronika we Wrocławiu
​Psychologia we Wrocławiu
​Psychologia we Wrocławiu
Kierunki sportowe na Dolnym Śląsku
Kierunki sportowe na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Mikrobiologia we Wrocławiu
Mikrobiologia we Wrocławiu
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria we Wrocławiu
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Matematyka we Wrocławiu
Matematyka we Wrocławiu
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Życie studenckie we Wrocławiu
Życie studenckie we Wrocławiu
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?

Wrocław - informacje ogólne

Wrocław to najszybciej rozwijające się miasto Dolnego Śląska oraz jeden z największych ośrodków akademickich w kraju. To miasto stawiające na rozwój, nowoczesność, wysoką jakość życia, biznes. Wrocław przyciąga studentów różnorodną ofertą edukacyjną szkół wyższych oraz bogactwem miejsc wartych odwiedzenia.

Największe wrocławskie uczelnie publiczne to: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki.

We Wrocławiu działa kilkanaście uczelni niepublicznych, które oferują studia ekonomiczne, medyczne, techniczne, filologiczne, turystyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, prawno-administracyjne, sportowe, biologiczne, przyrodnicze.


Niezwykłe położenie Wrocławia między pięcioma rzekami czyni miasto czwartym w Europie pod względem liczby mostów. Jest ich ponad setka. Wrocław jest miastem kilku wysp. Najpopularniejsze z nich to: Wyspa Słodowa, Kępa Odrzańska, Wyspa Piasek, Wielka Wyspa. Miasto znane jest z Ogrodu Zoologicznego, posiadającego największą w Polsce liczbę gatunków zwierząt.

Zwiedzając Wrocław, warto obejrzeć: Stare Miasto z ratuszem, Piwnicę Świdnicką, Plac Solny czy pochodzący z początków XIII wieku Nowy Targ. Turystów i przyjezdnych studentów, z pewnością zachwyci także Pałac Królewski, Wrocławska Fontanna Multimedialna, Ogród Botaniczny, Stary Cmentarz Żydowski i Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim. Każdy obowiązkowo powinien obejrzeć słynną Panoramę Racławicką i przejść się reprezentacyjną ulicą Szewską.

We Wrocławiu prężnie działają teatry, opery, kluby, galerie, festiwale muzyczne. Gwarantują one doznania artystyczne na najwyższym poziomie i są najlepszą reklamą miasta. Dzięki temu Wrocław w pełni zasługuje na miano stolicy Dolnego Śląska i jest bardzo chętnie odwiedzany przez turystów z całego świata.

Najpopularniejsze przedsięwzięcia artystyczne we Wrocławiu to: Wratislavia Cantas, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Szanty we Wrocławiu, Jazz nad Odrą, EuroDrama, Wrocław Non Stop, Festiwal ewentualnych Talentów Aktorskich - FeTA, Najnowsze Kino Polskie, czy SURVIVAL Przegląd Młodej Sztuki w ekstremalnych warunkach.

Wrocław może pochwalić się wieloma ośrodkami badawczymi i międzynarodowymi koncernami, jak: Whirpool, Hewlett-Packard, Volvo, Bosch, Siemens, Google, Toshiba, LG Philips, LG Electronics, US Pharmacia, i inne. Doskonale rozwija się tu sektor informatyczny oraz przemysł środków transportu, metalowy, elektroniczny.

Studenci z pewnością nie będą się nudzić we Wrocławiu. Miasto oferuje liczne imprezy dla młodego odbiorcy, koncerty muzyczne, kabarety, przeglądy filmowe.A wieczory wolne od nauki można spędzić w przytulnych knajpkach, pubach, kafejkach, dyskotekach, klubach muzycznych.

Typy studiów w Polsce

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi