Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuka mediów

Sztuka już dawno wyszła poza tradycyjne ramy malarstwa, literatury i muzyki. Dlatego studia na kierunku Sztuka mediów łączą różnorodne formy wyrazu artystycznego: animację, wideo, działania intermedialne, audiowizualne, performatywne, muzykę eksperymentalną, instalację oraz sztukę w przestrzeni publicznej.

Pierwszy stopień studiów ze sztuki mediów kładzie nacisk przede wszystkim na wiedzę i umiejętności warsztatowe, analizę i rozpoznanie mediów pod kątem nośności komunikatu artystycznego oraz rozwoju świadomości wyboru źródeł i inspiracji. Drugi stopień koncentruje się na przekazaniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności formułowania samodzielnego przekazu artystycznego.

Dla kogo studia na kierunku sztuka mediów

Jak wylicza jedna z uczelni, liczą się:

 • podstawowe umiejętności plastyczne
 • wrażliwość na elementy składowe języka sztuk wizualnych, takie jak forma, przestrzeń, kolor, kompozycja, ruch, czas
 • zdolność do indywidualnej reakcji audiowizualnej na zjawiska otaczającego świata
 • zainteresowanie aktualnymi zjawiskami w sztuce współczesnej
 • predyspozycja do formułowania i wyrażania własnych opinii.
 • otwartość na różnorodność kulturową
 • kultura osobista.

Program kształcenia na kierunku sztuka mediów

Przykładowe przedmioty na Sztuce mediów:

 • historia sztuki
 • podstawy języka wizualnego
 • podstawy malarstwa
 • kreatywne wykorzystanie narzędzi audiowizualnych
 • podstawy edycji obrazu cyfrowego
 • kompozycja brył i płaszczyzn
 • dźwięk - rejestracja i edycja
 • obraz w przestrzeni wirtualnej
 • słownik sztuki
 • tekst w przestrzeni wirtualnej
 • tekst i typografia w projekcie artystycznym
 • idee filozoficzne z elementami estetyki
 • plener
 • estetyka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuka mediów

Kandydat na kierunek Sztuka mediów powinien posiadać świadectwo maturalne, ale nie są istotne wyniki egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Liczy się natomiast wynik egzaminu wstępnego, podzielonego na dwie części (prezentacja dotychczasowych prac i zadanie egzaminacyjne).

Perspektywy pracy po kierunku sztuka mediów

Absolwent kierunku Sztuka mediów może podjąć profesjonalną działalność artystyczną. Czeka na niego praca w sektorze kultury, na przykład w charakterze kuratora i animatora działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Opinie o kierunku sztuka mediów

„Wydział Sztuki Mediów ma najbardziej różnorodną ofertę w kontekście tego u kogo chce się studiować sztukę. Na każde 10 m2 studenta przypada 1,5 art-worldowo znaczącego artysty oraz na ogół jest miło”.

Iga Świeściak, studentka 1 roku studiów II stopnia

„Swoje studia zaczynałam od bardzo klasycznego myślenia o sztuce, ale pod okiem doświadczonej kadry szybko odkryłam inne możliwości wyrazu. W ramach programu Erasmus uczelnia umożliwiła mi też wyjazd do Izraela, gdzie miałam szansę na poznanie nowych technik i perspektyw twórczych. Dzięki stypendium od niedawna odbywam też staż w galerii sztuki współczesnej w Berlinie, co pozwoli mi w przyszłości odnaleźć się na rynku pracy. Zadawałam sobie kiedyś pytanie: czy warto studiować sztukę?, dzisiaj już nie mam wątpliwości. Warto!”

Gabriela Matuszewska, studentka 1 roku studiów II stopnia

Kierunki pokrewne do kierunku sztuka mediów

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuka mediów

W których miastach można studiować kierunek sztuka mediów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu