Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

uczelnia publiczna, 50-156 Wrocław, pl. Polski 3/4, (+71) 343 80 31, promocja@asp.wroc.pl

Rekrutacja - Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

ASP we Wrocławiu kształci studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na 12 kierunkach artystycznych i projektowych w ramach 5 wydziałów. Oferujemy studia:

Prowadzimy również kierunki podyplomowe, Szkołę Doktorską oraz studia MFA in Visual Arts.

Aby dowiedzieć się więcej o etapach rekrutacji oraz harmonogramie egzaminów wstępnych należy zapoznać się z informacjami na naszej stronie w zakładce Rekrutacja. Dodatkowe informacje o konsultacjach i kursach przygotowujących do egzaminów znajdują się w zakładce Kandydat. Zapraszamy!

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania