Jakiego artykułu szukasz?

Bezpieczeństwo w Szczecinie

Interesują Cię zagadnienia z zakresu przestępczości, terroryzmu, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego? To m.in. obszary, które będą podejmowane w trakcie studiów na Bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo w Szczecinie

Jakie kierunki z tej dziedziny można wybrać? Które uczelnie oferują studia? Jak wygląda rekrutacja? Gdzie można pracować po Bezpieczeństwie? Na te pytania odpowiadamy w tym artykule.

Bezpieczeństwo w Szczecinie - studia

Szczecińskie uczelnie oferują takie kierunki i specjalności z zakresu bezpieczeństwa:

Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalności:

 • analityk bezpieczeństwa wewnętrznego
 • bezpieczeństwo publiczne
 • przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo narodowe, specjalności:

 • bezpieczeństwo państwa demokratycznego
 • detektywistyka i ochrona osób i mienia
 • polemologia – studia nad konfliktem i pokojem

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji, przykładowe specjalności:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
 • cyberbezpieczeństwo
 • kryminologia i kryminalistyka
 • służby wewnętrzne państwa
 • zarządzanie kryzysowe.

Bezpieczeństwo w Szczecinie – uczelnie

Studia z zakresu bezpieczeństwa oferują:

Uniwersytet Szczeciński

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Dostępne jest także kształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia w zakresie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w Szczecinie – rekrutacja

Niepubliczna szkoła wyższa przyjmuje kandydatów według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Na Uniwersytecie Szczecińskim obowiązuje konkurs świadectw maturalnych. Punktowane są: język polski, język obcy, dowolny przedmiot.

Bezpieczeństwo w Szczecinie – praca

Absolwenci różnorodnych kierunków i specjalności z zakresu bezpieczeństwa mogą zostać zatrudnieni przykładowo w:

 • organach ścigania
 • instytucjach państwowych
 • prywatnych firmach ochroniarskich
 • administracji rządowej
 • agencjach detyktywistycznych
 • służbach zarządzania kryzysowego
 • firmach zajmujących się kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa
 • instytucjach zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Zobaczcie, jak wyglądają praktyczne zajęcia na Bezpieczeństwie na jednej ze szczecińskich uczelni:

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu