Jakiego kierunku studiów szukasz?

Budownictwo (inżynier europejski)

Kierunek Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie - Inżynier Europejski wyróżnia się na tle innych ofert edukacyjnych w kraju. Jest to program realizowany we współpracy z 12 europejskimi uczelniami zrzeszonymi w sieci ECEM (European Civil Engineering Management). Jego unikalny charakter przejawia się w możliwości uzyskania dwóch oryginalnych dyplomów: krajowego oraz uczelni zagranicznej, po spełnieniu określonych warunków. To otwiera drzwi do kariery zawodowej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Studia I stopnia trwają 4 lata, czyli 8 semestrów. Jednym z semestrów jest praktyka budowlana, która może być realizowana także za granicą, dając studentom szansę na międzynarodowe doświadczenie zawodowe. Na 5. i 6. semestrze część zajęć jest prowadzona w języku angielskim, co przygotowuje studentów do pracy w międzynarodowym środowisku.

Po ukończeniu studiów I stopnia i odbyciu praktyk przewidzianych w Prawie Budowlanym, istnieje możliwość uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dzięki kompleksowej edukacji i międzynarodowemu doświadczeniu, absolwenci tego kierunku są przygotowani do dynamicznej i wymagającej pracy w branży budowlanej, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Dla kogo studia na kierunku budownictwo (inżynier europejski)

Studia Budownictwo - Inżynier Europejski są dedykowane tym, którzy pragną być twórcami nowoczesnych struktur, jak budynki, mosty, czy drogi, które stanowią nieodłączny element naszego życia. To inżynierowie budownictwa, którzy nie tylko projektują i konstruują te struktury, ale także dbają o ich eksploatację.

Program kształcenia na kierunku budownictwo (inżynier europejski)

Program kształcenia na kierunku Budownictwo (Inżynier Europejski) przygotowuje studentów do pracy w globalnym środowisku budowlanym. Oprócz klasycznych zajęć teoretycznych i praktycznych w dziedzinie budownictwa, program ten oferuje unikalne możliwości, takie jak studia zagraniczne na partnerskich uczelniach w Europie ( trzeci rok studiów – dwa semestry) oraz praktyki budowlane, które mogą być realizowane zarówno w kraju, jak i za granicą (Aż cały semestr praktyk).

Nauczysz się projektować konstrukcje i obsługiwać nowoczesne programy wspomagające projektowanie, które są używane zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Będziesz miał możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez nadzorowanie budowy, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Ponadto, program ten skupia się również na umiejętnościach kosztorysowania robót budowlanych oraz przygotowywaniu umów i procedur kontraktowych, co jest kluczowe zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku budowlanym.

Dzięki temu programowi studenci zdobywają kompleksową wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako inżynierowie budownictwa zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Dodatkowo, możliwość odbycia części studiów oraz praktyk za granicą pozwala na poszerzenie horyzontów, zdobycie międzynarodowego doświadczenia oraz lepsze przygotowanie do pracy w globalnym środowisku zawodowym

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku budownictwo (inżynier europejski)

Szczegółowe zasady naboru na studia należy sprawdzać na uczelni prowadzącej.

Perspektywy pracy po kierunku budownictwo (inżynier europejski)

Absolwenci kierunku Budownictwo - Inżynier Europejski posiadają szeroki wachlarz perspektyw zawodowych, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Ich wyjątkowe wykształcenie, które obejmuje zarówno aspekty techniczne, jak i zarządcze, otwiera drzwi do różnorodnych ścieżek kariery w branży budowlanej. Oto kilka potencjalnych ścieżek zawodowych:

 • Kierownik lub organizator budowy: Absolwenci mogą objąć stanowiska kierownicze na placach budowy, gdzie będą odpowiedzialni za zarządzanie całym procesem budowlanym. Będą planować, koordynować i kontrolować prace, dbając o terminowość i jakość realizacji projektu.
 • Pracownik przedsiębiorstw melioracyjnych lub zakładów komunalnych: Osoby z tytułem Inżyniera Europejskiego mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się melioracją terenów, czyli poprawą warunków gruntowo-wodnych. Mogą również pracować w zakładach komunalnych, gdzie zajmą się projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury miejskiej, takiej jak drogi, mosty czy systemy kanalizacyjne.
 • Pracownik nadzoru budowlanego: Absolwenci mogą pełnić funkcję inspektora budowlanego, sprawując nadzór nad realizacją projektów budowlanych. Będą monitorować zgodność prac z obowiązującymi przepisami i normami oraz zapewniać bezpieczeństwo na placach budowy.
 • Zarządzający firmą budowlaną: Osoby posiadające doświadczenie i umiejętności zarządcze mogą kierować własnymi firmami budowlanymi lub zajmować stanowiska kierownicze w istniejących przedsiębiorstwach budowlanych. Będą odpowiedzialne za strategię rozwoju firmy, zarządzanie zasobami ludzkimi i finansowymi oraz realizację projektów budowlanych.

Wszystkie powyższe funkcje mogą być wykonywane zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, dzięki międzynarodowemu charakterowi kierunku Budownictwo - Inżynier Europejski oraz uzyskanym dyplomom, które są uznawane na arenie międzynarodowej. Dzięki temu absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w różnych krajach i rozwijania swojej kariery na globalnym rynku budowlanym.

Opinie o kierunku budownictwo (inżynier europejski)

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku budownictwo (inżynier europejski)

Jakie uczelnie oferują kierunek budownictwo (inżynier europejski)

W których miastach można studiować kierunek budownictwo (inżynier europejski)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Białostocka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie