Szczegółowy opis uczelni

Wybierz studia w ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie powstał w 2009 roku, przejmując dziedzictwo dwóch uczelni tworzących podwaliny szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim - Politechniki Szczecińskiej (rok utworzenia 1946) oraz Akademii Rolniczej (rok utworzenia 1954).

Uczelnia oferuje niezwykle bogatą ofertę edukacyjną w ramach 10 Wydziałów ZUT:

 • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Wydział Budownictwa i Architektury
 • Wydział Ekonomiczny
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Drogi Kandydacie, jeżeli:

 • szukasz informacji nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów, itd.,
 • masz problem z interpretacją przepisów rekrutacji,
 • potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień,
 • nie wiesz jak przejść przez proces Internetowego Systemu Rekrutacji,
 • masz pytania odnośnie studiów na ZUT

Informacji udzielą pracownicy Działu ds. Studenckich

tel. (91) 449 45 87, e-mail: rekrutacjazut@zut.edu.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00

www.1cel.zut.edu.pl

link do systemu rekrutacji: https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx
Kierunki i specjalności

Wydział Budownictwa i Architektury

 • Architektura i Urbanistyka
 • Budownictwo
 • Budownictwo - inżynier europejski
 • Inżynieria środowiska
 • Wzornictwo
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt


 • Biotechnologia
 • Kynologia
 • Zootechnika
Wydział Elektryczny


 • Automatyka i robotyka
 • Elektrotechnika
 • Teleinformatyka
Wydział Ekonomiczny


 • Ekonomia
 • Zarządzanie
Wydział Informatyki


 • Informatyka
 • Inżynieria cyfryzacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki


 • Energetyka
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria materiałowa w j. ang.
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Transport
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa


 • Architektura krajobrazu
 • Gospodarka przestrzenna
 • Ochrona środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Ogrodnictwo
 • Uprawa winorośli i winiarstwo
 • Rolnictwo
 • Technika rolnicza i leśna
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa


 • Mikrobiologia stosowana
 • Rybactwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej


 • Chemia
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Nanotechnologia
 • Technologia chemiczna
Wydział Techniki Morskiej i Transportu


 • Budowa jachtów
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Oceanotechnika
 • Transport
Rekrutacja na studia

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia dostępne są na stronie internetowej ZUT


Ogólne zasady rekrutacji na studia

Proces rejestracji kandydata na studia

Proces kwalifikowania na studia

Obejrzyj informator o studiach

Studiuj na ZUT! Żyj w Szczecinie!

Poznaj najnowszy INFORMATOR o studiachSkontaktuj się z nami

Drogi Kandydacie, jeżeli:

 • szukasz informacji nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów, itd.,
 • masz problem z interpretacją przepisów rekrutacji,
 • potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień,
 • nie wiesz jak przejść przez proces Internetowego Systemu Rekrutacji,
 • masz pytania odnośnie studiów na ZUT

Informacji udzielą pracownicy Działu ds. Studenckich

tel. (91) 449 45 87

e-mail: rekrutacjazut@zut.edu.pl

www.1cel.zut.edu.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00

link do systemu rekrutacji: https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja