Studia w Trójmieście
Siła trzech miast
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Trójmiasto - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Trójmieście

Trójmiejski ośrodek akademicki tworzą uczelnie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Znajdują się tu publiczne szkoły wyższe oferujące wszystkie typy studiów: humanistyczne, pedagogiczne, techniczne, ekonomiczne, prawnicze, sportowe, artystyczne, medyczne, jak i wiele niepublicznych szkół wyższych o różnorodnych profilach kształcenia.

Na szczególną uwagę zasługują uczelnie charakterystyczne dla regionu nadmorskiego. Jest to Akademia Marynarki Wojennej oraz Uniwersytet Morski, oferujące przede wszystkim studia techniczne.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Trójmieście? W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Trójmieście znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Trójmieście.

Lokalizacja

Kierunki w Trójmieście

Lista dostępnych kierunków w Trójmieście jest bardzo długa. Niezwykle liczną ich grupę stanowią studia techniczne, inżynierskie. Usatysfakcjonowane będą osoby szukające kierunków filologicznych, medycznych, artystycznych, związanych z pedagogiką.

Pewne kierunki są typowe dla uczelni nadmorskich i wojskowych – nie znajdziecie ich w ofercie szkół wyższych z innych regionów kraju. Mowa tu m.in. o Akwakulturze, Oceanotechnice, Oceanografii, Bezpieczeństwie morskim, Hydrografii morskiej, Inżynierii morskiej i brzegowej, Nawigacji, Hydrografii morskiej, Technologiach kosmicznych i satelitarnych czy Wojsku w systemie służb publicznych, realizowanych na uczelniach w Trójmieście.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Trójmieście. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracja akwakultura - biznes i technologia amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna archeologia architektura architektura krajobrazu architektura przestrzeni kulturowych architektura wnętrz automatyka i robotyka automatyka, cybernetyka i robotyka automatyka, robotyka i systemy sterowania
b
badania kliniczne bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo morskie bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne bioinformatyka biologia biologia medyczna biotechnologia biznes chemiczny biznes i technologia ekologiczna budowa maszyn i okrętów budownictwo business and languages
c
chemia chemia budowlana criminology and criminal justice cultural communication
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka w sporcie i rekreacji dyplomacja dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka etnofilologia kaszubska etnologia
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia romańska i iberystyka filologia rosyjska (rusycystyka) filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia włoska filozofia finance and accounting finanse i ekonomia biznesu finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geografia fizyczna z geoinformacją geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS geologia global studies gospodarka przestrzenna gospodarka wodna i ochrona zasobów wód grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia sztuki hydrografia morska
i
indywidualne studia międzydziedzinowe informatyka informatyka i ekonometria instrumentalistyka intermedia international business inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria i technologie nośników energii inżynieria jakości inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczno - medyczna inżynieria odzysku surowców i energii inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kompozycja i teoria muzyki korozja kosmetologia krajoznawstwo i turystyka historyczna kryminalistyka z kryminologią kryminologia kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana logistics and mobility logistyka logopedia
m
malarstwo management marine biotechnology matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika media międzynarodowe stosunki gospodarcze modelowanie matematyczne i analiza danych morska energetyka wiatrowa
n
nanotechnologia nawigacja niemcoznawstwo
o
oceanografia ochrona dóbr kultury i muzealnictwo ochrona środowiska ochrona zasobów przyrodniczych okręty i konstrukcje morskie
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe podatki i doradztwo podatkowe politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w administracji i gospodarce prawo w biznesie produkcja form audiowizualnych projektowanie gier historycznych projektowanie i budowa jachtów przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
q
quantum information technology
r
rachunkowość ratownictwo medyczne religioznawstwo rosjoznawstwo rzeźba
s
sinologia slawistyka socjologia sport sprawność fizyczna w siłach specjalnych stosunki międzynarodowe studia bałkańskie studia menedżersko - prawne studia wschodnie systemy informacyjne w bezpieczeństwie systemy teleinformatyczne sztuka kreatywnego pisania
t
techniki dentystyczne technologia chemiczna technologie kosmiczne i satelitarne technologie przemysłu 5.0 technologie wodorowe i elektromobilność terapia zajęciowa tourism and hospitality transport transport i logistyka trener personalny i fitness turystyka i hotelarstwo turystyka i rekreacja
u
ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze wojsko w systemie służb publicznych wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych zarządzanie instytucjami artystycznymi zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie inżynierskie zarządzanie kapitałem ludzkim zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia zdrowie środowiskowe zdrowie środowiskowe i bhp zielone technologie

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaindywidualne studia międzydziedzinowepodatki i doradztwo podatkoweprawo w administracji i gospodarce
artystyczne
architekturaarchitektura krajobrazuarchitektura przestrzeni kulturowycharchitektura wnętrzdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfotografiagrafikagrafika reklamowa i multimediahistoria sztukiinstrumentalistykaintermediajazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykimalarstwoprodukcja form audiowizualnych rzeźbawiedza o teatrze wokalistykawzornictwozarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychzarządzanie instytucjami artystycznymi
biologiczno-przyrodnicze
akwakultura - biznes i technologiabezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo zdrowotnebioinformatykabiologiabiotechnologiabiznes chemicznybiznes i technologia ekologicznachemiagenetyka i biologia eksperymentalnageografiageografia fizyczna z geoinformacjągeografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISgeologiagospodarka wodna i ochrona zasobów wód hydrografia morskaindywidualne studia międzydziedzinoweinżynieria środowiskamarine biotechnologyoceanografiaochrona zasobów przyrodniczychochrona środowiskatechnologia chemicznazdrowie środowiskowezielone technologie
ekonomiczne
analityka gospodarczabiznes chemicznybiznes i technologia ekologicznabusiness and languageseconomicsekonomiafinance and accounting finanse i ekonomia biznesufinanse i rachunkowość geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISindywidualne studia międzydziedzinoweinformatyka i ekonometriainternational businessinżynieria jakościinżynieria zarządzanialogistics and mobilitymanagementmatematykamiędzynarodowe stosunki gospodarczepodatki i doradztwo podatkoweprawo w administracji i gospodarceprawo w biznesierachunkowośćstudia menedżersko - prawneubezpieczenia - studia interdyscyplinarnezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie instytucjami artystycznymizarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie kapitałem ludzkimzarządzanie w sporciezdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia
filologiczne
amerykanistykabusiness and languagesetnofilologia kaszubskafilologia angielskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia romańskafilologia romańska i iberystykafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia skandynawska (skandynawistyka)filologia szwedzkafilologia włoskaindywidualne studia międzydziedzinowejaponistykalingwistyka stosowananiemcoznawstworosjoznawstwo sinologiaslawistykastudia bałkańskiesztuka kreatywnego pisania
humanistyczne
amerykanistykaarcheologiacultural communicationdyplomacjaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnofilologia kaszubskaetnologiafilozofiaglobal studieshistoriahistoria sztukiindywidualne studia międzydziedzinoweintermediakulturoznawstwolingwistyka stosowananiemcoznawstwoochrona dóbr kultury i muzealnictwoprojektowanie gier historycznychreligioznawstworosjoznawstwo sinologiaslawistykastudia bałkańskiestudia wschodniesztuka kreatywnego pisaniawiedza o filmie i kulturze audiowizualnejwiedza o teatrze
medyczne
analityka medycznabadania klinicznebezpieczeństwo zdrowotnebiologia medycznadietetykadietetyka w sporcie i rekreacjielektroradiologiafarmacjafizjoterapiafizyka medycznainżynieria mechaniczno - medycznakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiapielęgniarstwopielęgniarstwo pomostowepołożnictwoprzemysł farmaceutyczny i kosmetycznypsychologia zdrowiaratownictwo medycznetechniki dentystycznezdrowie publicznezdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowiazdrowie środowiskowezdrowie środowiskowe i bhp
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejindywidualne studia międzydziedzinowelogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalna
prawnicze
criminology and criminal justice indywidualne studia międzydziedzinowepodatki i doradztwo podatkoweprawoprawo w administracji i gospodarceprawo w biznesiestudia menedżersko - prawnesystemy informacyjne w bezpieczeństwie
psychologiczne
psychologiapsychologia w biznesiepsychologia zdrowiaterapia zajęciowa
rolnicze, leśne
architektura krajobrazugospodarka wodna i ochrona zasobów wód indywidualne studia międzydziedzinoweinżynieria środowiskaochrona zasobów przyrodniczychochrona środowiskazielone technologie
społeczne
bezpieczeństwo morskiebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnecriminology and criminal justice cultural communicationdyplomacjadziennikarstwo i komunikacja społecznageografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISglobal studiesindywidualne studia międzydziedzinowekryminalistyka z kryminologiąkryminologialogistykalogopediamediamiędzynarodowe stosunki gospodarczepolitologiapraca socjalnaprojektowanie gier historycznychpsychologiapsychologia w biznesiesocjologiastosunki międzynarodowestudia wschodniesystemy informacyjne w bezpieczeństwieterapia zajęciowatransport i logistykaubezpieczenia - studia interdyscyplinarnezarządzaniezarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychzarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie kapitałem ludzkimzarządzanie w sporcie
techniczne
akwakultura - biznes i technologiaarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzautomatyka i robotykaautomatyka, cybernetyka i robotykaautomatyka, robotyka i systemy sterowaniabioinformatykabiotechnologiabudowa maszyn i okrętówbudownictwochemia budowlanaeksploatacja i diagnostyka systemów technicznychelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i kartografiageologiahydrografia morskainformatykainformatyka i ekonometriainżynieria biomedycznainżynieria odzysku surowców i energiilogistykamechatronikamorska energetyka wiatrowaokręty i konstrukcje morskieprojektowanie i budowa jachtówquantum information technologysystemy teleinformatycznetechnologie przemysłu 5.0technologie wodorowe i elektromobilnośćtransporttransport i logistykazarządzanie i inżynieria produkcji
turystyczno-sportowe
diagnostyka sportowadietetyka w sporcie i rekreacjiindywidualne studia międzydziedzinowekrajoznawstwo i turystyka historycznasportsprawność fizyczna w siłach specjalnychtourism and hospitalitytrener personalny i fitnessturystyka i hotelarstwoturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo morskiebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyceeksploatacja i diagnostyka systemów technicznychnawigacjasystemy teleinformatycznetechnologie kosmiczne i satelitarnewojsko w systemie służb publicznych
ścisłe
analityka gospodarczaautomatyka i robotykabezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bioinformatykabiologiabiologia medycznabiotechnologiabiznes chemicznybiznes i technologia ekologicznachemiachemia budowlanaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznagenetyka i biologia eksperymentalnageodezja i kartografiageografiageologiaindywidualne studia międzydziedzinoweinformatykainżynieria materiałowainżynieria mechaniczno - medycznainżynieria środowiskakorozjamatematykamechanika i budowa maszynmechatronikamodelowanie matematyczne i analiza danychnanotechnologiaoceanografiaquantum information technologytechnologie kosmiczne i satelitarnezielone technologie

Studia w Trójmieście

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Trójmieście, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Trójmieście, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w trójmieście wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Trójmieście.

Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Budownictwo w Gdańsku
Budownictwo w Gdańsku
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Matematyka w Gdańsku
Matematyka w Gdańsku
Logopedia w Gdańsku
Logopedia w Gdańsku
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Administracja w Gdańsku
Administracja w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Gdańsku
​Informatyka w Gdyni
​Informatyka w Gdyni
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
​Ekonomia w Sopocie
​Ekonomia w Sopocie
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Farmacja w Gdańsku
Farmacja w Gdańsku
Rynek pracy w Gdyni
Rynek pracy w Gdyni
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Bioinformatyka w Gdańsku
Bioinformatyka w Gdańsku
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Informatyka w Gdańsku
​Informatyka w Gdańsku
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Skandynawistyka w Gdańsku
Skandynawistyka w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Psychologia w biznesie w Gdańsku
Psychologia w biznesie w Gdańsku
Elektronika w Gdańsku i Trójmieście
Elektronika w Gdańsku i Trójmieście
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
Architektura w Gdańsku
Architektura w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Życie studenckie w Gdańsku
​Życie studenckie w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Chemia w Gdańsku
Chemia w Gdańsku
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Kryminologia w Gdańsku
Kryminologia w Gdańsku
Lingwistyka stosowana w Gdańsku
Lingwistyka stosowana w Gdańsku
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uniwersytet Gdański
​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uniwersytet Gdański
Politechnika Gdańska. My inspirujemy – ty rozwijasz swoje pasje.
Politechnika Gdańska. My inspirujemy – ty rozwijasz swoje pasje.
Fizyka w Gdańsku
Fizyka w Gdańsku
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Turystyka w Gdańsku
Turystyka w Gdańsku
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
​Logistyka w Gdyni
​Logistyka w Gdyni
Psychologia w Sopocie
Psychologia w Sopocie
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Gdzie i za ile mieszkać w Gdańsku?
​Gdzie i za ile mieszkać w Gdańsku?
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Logistyka w Gdańsku
​Logistyka w Gdańsku
Politologia w Gdańsku
Politologia w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Gdańsku
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w biznesie w Gdyni
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Biotechnologia w Gdańsku
Biotechnologia w Gdańsku
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Nawigacja w Gdyni
​Nawigacja w Gdyni
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
Sinologia w Gdańsku
Sinologia w Gdańsku
​Oceanotechnika w Gdańsku
​Oceanotechnika w Gdańsku
​Rynek pracy w Gdańsku
​Rynek pracy w Gdańsku
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Inżynieria biomedyczna w Gdańsku
Inżynieria biomedyczna w Gdańsku
Nanotechnologia w Gdańsku
Nanotechnologia w Gdańsku

Trójmiasto - informacje ogólne

Gdańsk, Gdynia, So­pot to naj­sil­niej­sza trójca nad Bałty­kiem. Od 2007 ro­ku, czyli od mo­men­tu wejścia w życie Kar­ty Trójmiej­skiej, te trzy nie­zwykle mia­sta funk­cjonują ofi­cjal­nie ja­ko Trójmia­sto. I przy­ciągają każde­go ro­ku ty­siące ma­tu­rzystów, go­to­wych spędzić nad mo­rzem kil­ka lat swe­go stu­denc­kie­go żywota.

Wszyst­kie razem tworzą sil­ny i prężnie działający ośro­dek aka­de­mic­ki. Stu­dia na uczel­ni publicz­nej re­pre­zen­tują: Uniwer­sy­tet Gdański, Po­li­tech­nika Gdańska, Gdański Uniwer­sy­tet Medycz­ny, Aka­de­mia Ma­rynar­ki Wo­jen­nej im. Bo­haterów We­ster­plat­te, Aka­de­mia Mor­ska, Aka­de­mia Mu­zycz­na im. S. Mo­niusz­ki, Aka­de­mia Sz­tuk Pięknych, Aka­de­mia Wy­chowania Fi­zycz­nego i Spor­tu im. J. Śnia­dec­kie­go.Obok uczel­ni publicz­nych w Trójmieście funk­cjonuje kil­ka­naście szkół wyższych nie­publicz­nych z różnorodną ofertą kie­runków i specjal­ności.


Gdańsk, Gdynia i So­pot połączone są sie­cią dróg i ko­lei miej­skiej, co jest ogrom­nym udogod­nie­niem dla miesz­kańców i podróżujących, posługujących się metro­po­li­tar­nym elek­tro­nicz­nym bi­le­tem. Stu­den­ci mogą ko­rzystać z uczel­nia­nego sys­te­mu bi­blio­tecz­no-in­for­ma­cyj­nego i ro­z­wijać swoje pa­sje w licz­nych przy­uczel­nia­nych kołach nau­ko­wych. Bazę miesz­ka­niową tworzy po­nad 30 aka­de­mików, oferujących za­kwatero­wanie przy­jezd­nym żakom.

Gdańsk to naj­większy ośro­dek miej­ski Trójmia­sta i choć nie­jed­nokrot­nie zmie­niał on swoją przy­na­leżność państwową, to zaw­sze od­grywał ważną rolę w pol­skiej hi­sto­rii. To właśnie w tym mieście doszło do obro­ny We­ster­plat­te w 1939 ro­ku oraz do strajków w 1980 ro­ku, które do­pro­wadziły do pow­stania NSZZ „So­lidar­ność” i stały się tym sa­mym sym­bo­licz­nym początkiem upad­ku ko­mu­nizmu. Gdynia to sto­sun­ko­wo młode mia­sto, które zo­stało zbu­dowane z ma­rzeń o dostępie do mo­rza oraz god­nego, do­stat­nie­go życia. Zo­stała po­wołana do życia ja­ko mia­sto por­to­we, które miało za­pew­nić Pol­sce wol­ny dostęp do Mo­rza Bałtyc­kie­go. Pra­wa miej­skie zyskała nie­daw­no, gdyż do­pie­ro w 1926 ro­ku. So­pot to najm­niej­szy ośro­dek miej­ski, słynący z festiwali mu­zycz­nych w Operze Leśnej, a także z najdłuższe­go w Pol­sce drew­nia­nego mo­lo wchodzącego w mo­rze na od­ległość 512 metrów.

Choć naj­więcej tu­rystów od­wie­dza Trójmia­sto latem, Gdynia, Gdańsk i So­pot przy­ciągają przy­jezd­nych przez okrągły rok. To zasługa nie tyl­ko pięknych, piasz­czystych plaż, kręconych lodów, smażonej ryby i chłod­nego pi­wa, ale także licz­nych atrak­cyj­nych miejsc, do których na­leżą między in­nymi Fon­tan­na Nep­tu­na, Ratusz w Gdańsku, Dwór Ar­tu­sa, Złota Ka­mie­nica, Ale­ja Statków Pa­sażer­skich w Gdyni, daw­na Sz­koła Książęca z 1836 r. w So­po­cie, Bazylika Ma­riac­ka Wnie­bow­zięcia Najświętszej Ma­ryi Pan­ny w Gdańsku, Fon­tan­na Ja­sia Rybaka w So­po­cie, latar­nie mor­skie w Gdańsku i Gdyni, Krzywy Do­mek w So­po­cie, Wiel­ki Młyn w Gdańsku, Sea To­wers w Gdyni, Zakład Bal­neologicz­ny w So­po­cie, Wiel­ka Zbro­jow­nia w Gdańsku.


Trójmia­sto zna­ne jest z wie­lu od­bywających się cyklicz­nie im­prez kul­tu­ral­nych, ta­kich jak: Jar­mark św. Do­mi­nika w Gdańsku, Dni Mo­rza, Bałtyc­kie Dni Kul­tu­ry Żydow­skiej, Międzyna­ro­dowy Festiwal Te­atrów Ple­nero­wych i Ulicz­nych FETA, Festiwal Pol­skich Filmów Fabu­lar­nych, Heineken Open’er Festival, Blu­es Festiwal, czy Ladies’Jazz Festiwal.

Licz­ne atrak­cje kul­tu­ral­ne, mu­zycz­ne, spor­to­we, fil­mo­we za­do­wolą gusta naj­bar­dziej wy­bred­nego stu­den­ta. Bliskość mo­rza czyni Trójmia­sto jesz­cze bar­dziej atrak­cyj­nym. Pew­nie dlatego stu­dia w Gdańsku przy­ciągają jak ma­gnes.

Typy studiów w Polsce

 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia