Studia w Trójmieście
Siła trzech miast
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Trójmiasto - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Trójmieście

Trójmiejski ośrodek akademicki tworzą uczelnie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Znajdują się tu publiczne szkoły wyższe oferujące wszystkie typy studiów: humanistyczne, pedagogiczne, techniczne, ekonomiczne, prawnicze, sportowe, artystyczne, medyczne, jak i wiele niepublicznych szkół wyższych o różnorodnych profilach kształcenia.

Na szczególną uwagę zasługują uczelnie charakterystyczne dla regionu nadmorskiego. Jest to Akademia Marynarki Wojennej oraz Uniwersytet Morski, oferujące przede wszystkim studia techniczne.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Trójmieście? W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Trójmieście znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Trójmieście.

Lokalizacja

Kierunki w Trójmieście

Lista dostępnych kierunków w Trójmieście jest bardzo długa. Niezwykle liczną ich grupę stanowią studia techniczne, inżynierskie. Usatysfakcjonowane będą osoby szukające kierunków filologicznych, medycznych, artystycznych, związanych z pedagogiką.

Pewne kierunki są typowe dla uczelni nadmorskich i wojskowych – nie znajdziecie ich w ofercie szkół wyższych z innych regionów kraju. Mowa tu m.in. o Akwakulturze, Oceanotechnice, Oceanografii, Bezpieczeństwie morskim, Hydrografii morskiej, Inżynierii morskiej i brzegowej, Nawigacji, Hydrografii morskiej, Technologiach kosmicznych i satelitarnych czy Wojsku w systemie służb publicznych, realizowanych na uczelniach w Trójmieście.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Trójmieście. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracja akwakultura - biznes i technologia amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna archeologia architektura architektura krajobrazu architektura przestrzeni kulturowych architektura wnętrz automatyka i robotyka automatyka, cybernetyka i robotyka automatyka, robotyka i systemy sterowania
b
badania kliniczne bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo morskie bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne bioinformatyka biologia biologia medyczna biotechnologia biznes chemiczny biznes i technologia ekologiczna budowa maszyn i okrętów budownictwo business and languages
c
chemia chemia budowlana criminology and criminal justice cultural communication
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka w sporcie i rekreacji dyplomacja dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka etnofilologia kaszubska etnologia
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia romańska i iberystyka filologia rosyjska (rusycystyka) filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia włoska filozofia finanse i ekonomia biznesu finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geografia fizyczna z geoinformacją geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS geologia gospodarka przestrzenna gospodarka wodna i ochrona zasobów wód grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia sztuki hydrografia morska
i
informatyka informatyka i ekonometria instrumentalistyka intermedia inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria i technologie nośników energii inżynieria jakości inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczno - medyczna inżynieria odzysku surowców i energii inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kompozycja i teoria muzyki korozja kosmetologia krajoznawstwo i turystyka historyczna kryminologia kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana logistics and mobility logistyka logopedia
m
malarstwo marine biotechnology matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika media międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzynarodowe stosunki gospodarcze modelowanie matematyczne i analiza danych
n
nanotechnologia nawigacja niemcoznawstwo
o
oceanografia oceanografia fizyczna stosowana ochrona dóbr kultury i muzealnictwo ochrona środowiska ochrona zasobów przyrodniczych okręty i konstrukcje morskie
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe podatki i doradztwo podatkowe politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w administracji i gospodarce prawo w biznesie produkcja form audiowizualnych projektowanie i budowa jachtów przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
q
quantum information technology
r
ratownictwo medyczne religioznawstwo rosjoznawstwo rzeźba
s
sinologia slawistyka socjologia sport sprawność fizyczna w siłach specjalnych stosunki międzynarodowe studia bałkańskie studia menedżersko - prawne studia wschodnie systemy informacyjne w bezpieczeństwie systemy teleinformatyczne sztuka kreatywnego pisania
t
techniki dentystyczne technologia chemiczna technologie kosmiczne i satelitarne technologie wodorowe i elektromobilność telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia terapia zajęciowa tourism and hospitality transport transport i logistyka trener personalny i fitness turystyka i hotelarstwo turystyka i rekreacja
u
ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze wojsko w systemie służb publicznych wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych zarządzanie instytucjami artystycznymi zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie inżynierskie zarządzanie kapitałem ludzkim zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia zdrowie środowiskowe zdrowie środowiskowe i bhp zielone technologie

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjapodatki i doradztwo podatkoweprawo w administracji i gospodarce
artystyczne
architekturaarchitektura krajobrazuarchitektura przestrzeni kulturowycharchitektura wnętrzdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfotografiagrafikagrafika reklamowa i multimediahistoria sztukiinstrumentalistykaintermediajazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykimalarstwoprodukcja form audiowizualnych rzeźbawiedza o teatrze wokalistykawzornictwozarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychzarządzanie instytucjami artystycznymi
biologiczno-przyrodnicze
akwakultura - biznes i technologiabezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo zdrowotnebioinformatykabiologiabiotechnologiabiznes chemicznybiznes i technologia ekologicznachemiagenetyka i biologia eksperymentalnageografiageografia fizyczna z geoinformacjągeografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISgeologiagospodarka wodna i ochrona zasobów wód hydrografia morskainżynieria środowiskamarine biotechnologyoceanografiaoceanografia fizyczna stosowanaochrona zasobów przyrodniczychochrona środowiskatechnologia chemicznazdrowie środowiskowezielone technologie
ekonomiczne
analityka gospodarczabiznes chemicznybiznes i technologia ekologicznabusiness and languagesekonomiafinanse i ekonomia biznesufinanse i rachunkowość geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISinformatyka i ekonometriainżynieria jakościinżynieria zarządzanialogistics and mobilitymatematykamiędzynarodowe stosunki gospodarczepodatki i doradztwo podatkoweprawo w administracji i gospodarceprawo w biznesiestudia menedżersko - prawnetelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiaubezpieczenia - studia interdyscyplinarnezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie instytucjami artystycznymizarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie kapitałem ludzkimzarządzanie w sporciezdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia
filologiczne
amerykanistykabusiness and languagesetnofilologia kaszubskafilologia angielskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia romańskafilologia romańska i iberystykafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia skandynawska (skandynawistyka)filologia szwedzkafilologia włoskalingwistyka stosowananiemcoznawstworosjoznawstwo sinologiaslawistykastudia bałkańskiesztuka kreatywnego pisania
humanistyczne
amerykanistykaarcheologiacultural communicationdyplomacjaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnofilologia kaszubskaetnologiafilozofiahistoriahistoria sztukiintermediakulturoznawstwolingwistyka stosowanamiędzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczneniemcoznawstwoochrona dóbr kultury i muzealnictworeligioznawstworosjoznawstwo sinologiaslawistykastudia bałkańskiestudia wschodniesztuka kreatywnego pisaniawiedza o filmie i kulturze audiowizualnejwiedza o teatrze
medyczne
analityka medycznabadania klinicznebezpieczeństwo zdrowotnebiologia medycznadietetykadietetyka w sporcie i rekreacjielektroradiologiafarmacjafizjoterapiafizyka medycznainżynieria mechaniczno - medycznakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiapielęgniarstwopielęgniarstwo pomostowepołożnictwoprzemysł farmaceutyczny i kosmetycznypsychologia zdrowiaratownictwo medycznetechniki dentystycznetelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiazdrowie publicznezdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowiazdrowie środowiskowezdrowie środowiskowe i bhp
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejlogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalnapedagogika wczesnej edukacji
prawnicze
criminology and criminal justice podatki i doradztwo podatkoweprawoprawo w administracji i gospodarceprawo w biznesiestudia menedżersko - prawnesystemy informacyjne w bezpieczeństwie
psychologiczne
kryminologiapsychologiapsychologia w biznesiepsychologia zdrowiaterapia zajęciowa
rolnicze, leśne
architektura krajobrazugospodarka wodna i ochrona zasobów wód inżynieria środowiskaochrona zasobów przyrodniczychochrona środowiskazielone technologie
społeczne
bezpieczeństwo morskiebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnecriminology and criminal justice cultural communicationdyplomacjadziennikarstwo i komunikacja społecznageografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISkryminologialogistykalogopediamediamiędzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społecznemiędzynarodowe stosunki gospodarczepolitologiapraca socjalnapsychologiapsychologia w biznesiesocjologiastosunki międzynarodowestudia wschodniesystemy informacyjne w bezpieczeństwietelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiaterapia zajęciowatransport i logistykaubezpieczenia - studia interdyscyplinarnezarządzaniezarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychzarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie kapitałem ludzkimzarządzanie w sporcie
techniczne
akwakultura - biznes i technologiaarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzautomatyka i robotykaautomatyka, cybernetyka i robotykaautomatyka, robotyka i systemy sterowaniabioinformatykabiotechnologiabudowa maszyn i okrętówbudownictwochemia budowlanaeksploatacja i diagnostyka systemów technicznychelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i kartografiageologiahydrografia morskainformatykainformatyka i ekonometriainżynieria biomedycznainżynieria odzysku surowców i energiilogistykamechatronikaokręty i konstrukcje morskieprojektowanie i budowa jachtówquantum information technologysystemy teleinformatycznetechnologie wodorowe i elektromobilnośćtransporttransport i logistykazarządzanie i inżynieria produkcji
turystyczno-sportowe
diagnostyka sportowadietetyka w sporcie i rekreacjikrajoznawstwo i turystyka historycznasportsprawność fizyczna w siłach specjalnychtourism and hospitalitytrener personalny i fitnessturystyka i hotelarstwoturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo morskiebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyceeksploatacja i diagnostyka systemów technicznychkryminologianawigacjasystemy teleinformatycznetechnologie kosmiczne i satelitarnewojsko w systemie służb publicznych
ścisłe
analityka gospodarczaautomatyka i robotykabezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bioinformatykabiologiabiologia medycznabiotechnologiabiznes chemicznybiznes i technologia ekologicznachemiachemia budowlanaekonomiaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznagenetyka i biologia eksperymentalnageodezja i kartografiageografiageologiainformatykainżynieria materiałowainżynieria mechaniczno - medycznainżynieria środowiskakorozjamatematykamechanika i budowa maszynmechatronikamodelowanie matematyczne i analiza danychnanotechnologiaoceanografiaquantum information technologytechnologie kosmiczne i satelitarnezielone technologie

Studia w Trójmieście

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Trójmieście, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Trójmieście, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w trójmieście wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Trójmieście.

​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
Turystyka w Gdańsku
Turystyka w Gdańsku
Architektura w Gdańsku
Architektura w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Biotechnologia w Gdańsku
Biotechnologia w Gdańsku
Nanotechnologia w Gdańsku
Nanotechnologia w Gdańsku
​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uniwersytet Gdański
​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uniwersytet Gdański
​Gdzie i za ile mieszkać w Gdańsku?
​Gdzie i za ile mieszkać w Gdańsku?
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Ekonomia w Sopocie
​Ekonomia w Sopocie
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Budownictwo w Gdańsku
Budownictwo w Gdańsku
​Nawigacja w Gdyni
​Nawigacja w Gdyni
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Psychologia w biznesie w Gdańsku
Psychologia w biznesie w Gdańsku
​Logistyka w Gdyni
​Logistyka w Gdyni
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Lingwistyka stosowana w Gdańsku
Lingwistyka stosowana w Gdańsku
Farmacja w Gdańsku
Farmacja w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Bioinformatyka w Gdańsku
Bioinformatyka w Gdańsku
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Skandynawistyka w Gdańsku
Skandynawistyka w Gdańsku
Rynek pracy w Gdyni
Rynek pracy w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Informatyka w Gdyni
​Informatyka w Gdyni
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
​Oceanotechnika w Gdańsku
​Oceanotechnika w Gdańsku
Politechnika Gdańska. My inspirujemy – ty rozwijasz swoje pasje.
Politechnika Gdańska. My inspirujemy – ty rozwijasz swoje pasje.
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Gdańsku
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Kryminologia w Gdańsku
Kryminologia w Gdańsku
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Administracja w Gdańsku
Administracja w Gdańsku
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Sinologia w Gdańsku
Sinologia w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Gdańsku
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Elektronika w Gdańsku i Trójmieście
Elektronika w Gdańsku i Trójmieście
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
Politologia w Gdańsku
Politologia w Gdańsku
Psychologia w Sopocie
Psychologia w Sopocie
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
Inżynieria biomedyczna w Gdańsku
Inżynieria biomedyczna w Gdańsku
​Życie studenckie w Gdańsku
​Życie studenckie w Gdańsku
Chemia w Gdańsku
Chemia w Gdańsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
​Rynek pracy w Gdańsku
​Rynek pracy w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
​Logistyka w Gdańsku
​Logistyka w Gdańsku
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
​Informatyka w Gdańsku
​Informatyka w Gdańsku
Fizyka w Gdańsku
Fizyka w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Logopedia w Gdańsku
Logopedia w Gdańsku
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Matematyka w Gdańsku
Matematyka w Gdańsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim

Trójmiasto - informacje ogólne

Gdańsk, Gdynia, So­pot to naj­sil­niej­sza trójca nad Bałty­kiem. Od 2007 ro­ku, czyli od mo­men­tu wejścia w życie Kar­ty Trójmiej­skiej, te trzy nie­zwykle mia­sta funk­cjonują ofi­cjal­nie ja­ko Trójmia­sto. I przy­ciągają każde­go ro­ku ty­siące ma­tu­rzystów, go­to­wych spędzić nad mo­rzem kil­ka lat swe­go stu­denc­kie­go żywota.

Wszyst­kie razem tworzą sil­ny i prężnie działający ośro­dek aka­de­mic­ki. Stu­dia na uczel­ni publicz­nej re­pre­zen­tują: Uniwer­sy­tet Gdański, Po­li­tech­nika Gdańska, Gdański Uniwer­sy­tet Medycz­ny, Aka­de­mia Ma­rynar­ki Wo­jen­nej im. Bo­haterów We­ster­plat­te, Aka­de­mia Mor­ska, Aka­de­mia Mu­zycz­na im. S. Mo­niusz­ki, Aka­de­mia Sz­tuk Pięknych, Aka­de­mia Wy­chowania Fi­zycz­nego i Spor­tu im. J. Śnia­dec­kie­go.Obok uczel­ni publicz­nych w Trójmieście funk­cjonuje kil­ka­naście szkół wyższych nie­publicz­nych z różnorodną ofertą kie­runków i specjal­ności.


Gdańsk, Gdynia i So­pot połączone są sie­cią dróg i ko­lei miej­skiej, co jest ogrom­nym udogod­nie­niem dla miesz­kańców i podróżujących, posługujących się metro­po­li­tar­nym elek­tro­nicz­nym bi­le­tem. Stu­den­ci mogą ko­rzystać z uczel­nia­nego sys­te­mu bi­blio­tecz­no-in­for­ma­cyj­nego i ro­z­wijać swoje pa­sje w licz­nych przy­uczel­nia­nych kołach nau­ko­wych. Bazę miesz­ka­niową tworzy po­nad 30 aka­de­mików, oferujących za­kwatero­wanie przy­jezd­nym żakom.

Gdańsk to naj­większy ośro­dek miej­ski Trójmia­sta i choć nie­jed­nokrot­nie zmie­niał on swoją przy­na­leżność państwową, to zaw­sze od­grywał ważną rolę w pol­skiej hi­sto­rii. To właśnie w tym mieście doszło do obro­ny We­ster­plat­te w 1939 ro­ku oraz do strajków w 1980 ro­ku, które do­pro­wadziły do pow­stania NSZZ „So­lidar­ność” i stały się tym sa­mym sym­bo­licz­nym początkiem upad­ku ko­mu­nizmu. Gdynia to sto­sun­ko­wo młode mia­sto, które zo­stało zbu­dowane z ma­rzeń o dostępie do mo­rza oraz god­nego, do­stat­nie­go życia. Zo­stała po­wołana do życia ja­ko mia­sto por­to­we, które miało za­pew­nić Pol­sce wol­ny dostęp do Mo­rza Bałtyc­kie­go. Pra­wa miej­skie zyskała nie­daw­no, gdyż do­pie­ro w 1926 ro­ku. So­pot to najm­niej­szy ośro­dek miej­ski, słynący z festiwali mu­zycz­nych w Operze Leśnej, a także z najdłuższe­go w Pol­sce drew­nia­nego mo­lo wchodzącego w mo­rze na od­ległość 512 metrów.

Choć naj­więcej tu­rystów od­wie­dza Trójmia­sto latem, Gdynia, Gdańsk i So­pot przy­ciągają przy­jezd­nych przez okrągły rok. To zasługa nie tyl­ko pięknych, piasz­czystych plaż, kręconych lodów, smażonej ryby i chłod­nego pi­wa, ale także licz­nych atrak­cyj­nych miejsc, do których na­leżą między in­nymi Fon­tan­na Nep­tu­na, Ratusz w Gdańsku, Dwór Ar­tu­sa, Złota Ka­mie­nica, Ale­ja Statków Pa­sażer­skich w Gdyni, daw­na Sz­koła Książęca z 1836 r. w So­po­cie, Bazylika Ma­riac­ka Wnie­bow­zięcia Najświętszej Ma­ryi Pan­ny w Gdańsku, Fon­tan­na Ja­sia Rybaka w So­po­cie, latar­nie mor­skie w Gdańsku i Gdyni, Krzywy Do­mek w So­po­cie, Wiel­ki Młyn w Gdańsku, Sea To­wers w Gdyni, Zakład Bal­neologicz­ny w So­po­cie, Wiel­ka Zbro­jow­nia w Gdańsku.


Trójmia­sto zna­ne jest z wie­lu od­bywających się cyklicz­nie im­prez kul­tu­ral­nych, ta­kich jak: Jar­mark św. Do­mi­nika w Gdańsku, Dni Mo­rza, Bałtyc­kie Dni Kul­tu­ry Żydow­skiej, Międzyna­ro­dowy Festiwal Te­atrów Ple­nero­wych i Ulicz­nych FETA, Festiwal Pol­skich Filmów Fabu­lar­nych, Heineken Open’er Festival, Blu­es Festiwal, czy Ladies’Jazz Festiwal.

Licz­ne atrak­cje kul­tu­ral­ne, mu­zycz­ne, spor­to­we, fil­mo­we za­do­wolą gusta naj­bar­dziej wy­bred­nego stu­den­ta. Bliskość mo­rza czyni Trójmia­sto jesz­cze bar­dziej atrak­cyj­nym. Pew­nie dlatego stu­dia w Gdańsku przy­ciągają jak ma­gnes.

Typy studiów w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Poznańska
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni