Studia w Trójmieście
Siła trzech miast
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Trójmiasto - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Trójmieście

Trójmiejski ośrodek akademicki tworzą uczelnie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Znajdują się tu publiczne szkoły wyższe oferujące wszystkie typy studiów: humanistyczne, pedagogiczne, techniczne, ekonomiczne, prawnicze, sportowe, artystyczne, medyczne, jak i wiele niepublicznych szkół wyższych o różnorodnych profilach kształcenia.

Na szczególną uwagę zasługują uczelnie charakterystyczne dla regionu nadmorskiego. Jest to Akademia Marynarki Wojennej oraz Uniwersytet Morski, oferujące przede wszystkim studia techniczne.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Trójmieście? W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Trójmieście znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Trójmieście.

Lokalizacja

Kierunki w Trójmieście

Lista dostępnych kierunków w Trójmieście jest bardzo długa. Niezwykle liczną ich grupę stanowią studia techniczne, inżynierskie. Usatysfakcjonowane będą osoby szukające kierunków filologicznych, medycznych, artystycznych, związanych z pedagogiką.

Pewne kierunki są typowe dla uczelni nadmorskich i wojskowych – nie znajdziecie ich w ofercie szkół wyższych z innych regionów kraju. Mowa tu m.in. o Akwakulturze, Oceanotechnice, Oceanografii, Bezpieczeństwie morskim, Hydrografii morskiej, Inżynierii morskiej i brzegowej, Nawigacji, Hydrografii morskiej, Technologiach kosmicznych i satelitarnych czy Wojsku w systemie służb publicznych, realizowanych na uczelniach w Trójmieście.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Trójmieście. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

Kierunki studiów wg typów kształcenia

Studia w Trójmieście

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Trójmieście, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Trójmieście, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w trójmieście wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Trójmieście.

​Rynek pracy w Gdańsku
​Rynek pracy w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
Elektronika w Gdańsku i Trójmieście
Elektronika w Gdańsku i Trójmieście
Nanotechnologia w Gdańsku
Nanotechnologia w Gdańsku
Sinologia w Gdańsku
Sinologia w Gdańsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Fizyka w Gdańsku
Fizyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Budownictwo w Gdańsku
Budownictwo w Gdańsku
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
Rynek pracy w Gdyni
Rynek pracy w Gdyni
Logopedia w Gdańsku
Logopedia w Gdańsku
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Administracja w Gdańsku
Administracja w Gdańsku
Architektura w Gdańsku
Architektura w Gdańsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
Psychologia w biznesie w Gdańsku
Psychologia w biznesie w Gdańsku
​Informatyka w Gdańsku
​Informatyka w Gdańsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Kryminologia w Gdańsku
Kryminologia w Gdańsku
Chemia w Gdańsku
Chemia w Gdańsku
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Farmacja w Gdańsku
Farmacja w Gdańsku
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Gdzie i za ile mieszkać w Gdańsku?
​Gdzie i za ile mieszkać w Gdańsku?
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Fizjoterapia w Gdańsku
Psychologia w Sopocie
Psychologia w Sopocie
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
​Informatyka w Gdyni
​Informatyka w Gdyni
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Matematyka w Gdańsku
Matematyka w Gdańsku
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
​Ekonomia w Sopocie
​Ekonomia w Sopocie
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
Bioinformatyka w Gdańsku
Bioinformatyka w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Gdańsku
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Biotechnologia w Gdańsku
Biotechnologia w Gdańsku
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Politologia w Gdańsku
Politologia w Gdańsku
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uniwersytet Gdański
​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uniwersytet Gdański
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Gdańsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Skandynawistyka w Gdańsku
Skandynawistyka w Gdańsku
​Logistyka w Gdańsku
​Logistyka w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Nawigacja w Gdyni
​Nawigacja w Gdyni
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Inżynieria biomedyczna w Gdańsku
Inżynieria biomedyczna w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Politechnika Gdańska. My inspirujemy – ty rozwijasz swoje pasje.
Politechnika Gdańska. My inspirujemy – ty rozwijasz swoje pasje.
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w biznesie w Gdyni
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
​Oceanotechnika w Gdańsku
​Oceanotechnika w Gdańsku
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
​Logistyka w Gdyni
​Logistyka w Gdyni
​Życie studenckie w Gdańsku
​Życie studenckie w Gdańsku

Trójmiasto - informacje ogólne

Gdańsk, Gdynia, So­pot to naj­sil­niej­sza trójca nad Bałty­kiem. Od 2007 ro­ku, czyli od mo­men­tu wejścia w życie Kar­ty Trójmiej­skiej, te trzy nie­zwykle mia­sta funk­cjonują ofi­cjal­nie ja­ko Trójmia­sto. I przy­ciągają każde­go ro­ku ty­siące ma­tu­rzystów, go­to­wych spędzić nad mo­rzem kil­ka lat swe­go stu­denc­kie­go żywota.

Wszyst­kie razem tworzą sil­ny i prężnie działający ośro­dek aka­de­mic­ki. Stu­dia na uczel­ni publicz­nej re­pre­zen­tują: Uniwer­sy­tet Gdański, Po­li­tech­nika Gdańska, Gdański Uniwer­sy­tet Medycz­ny, Aka­de­mia Ma­rynar­ki Wo­jen­nej im. Bo­haterów We­ster­plat­te, Aka­de­mia Mor­ska, Aka­de­mia Mu­zycz­na im. S. Mo­niusz­ki, Aka­de­mia Sz­tuk Pięknych, Aka­de­mia Wy­chowania Fi­zycz­nego i Spor­tu im. J. Śnia­dec­kie­go.Obok uczel­ni publicz­nych w Trójmieście funk­cjonuje kil­ka­naście szkół wyższych nie­publicz­nych z różnorodną ofertą kie­runków i specjal­ności.


Gdańsk, Gdynia i So­pot połączone są sie­cią dróg i ko­lei miej­skiej, co jest ogrom­nym udogod­nie­niem dla miesz­kańców i podróżujących, posługujących się metro­po­li­tar­nym elek­tro­nicz­nym bi­le­tem. Stu­den­ci mogą ko­rzystać z uczel­nia­nego sys­te­mu bi­blio­tecz­no-in­for­ma­cyj­nego i ro­z­wijać swoje pa­sje w licz­nych przy­uczel­nia­nych kołach nau­ko­wych. Bazę miesz­ka­niową tworzy po­nad 30 aka­de­mików, oferujących za­kwatero­wanie przy­jezd­nym żakom.

Gdańsk to naj­większy ośro­dek miej­ski Trójmia­sta i choć nie­jed­nokrot­nie zmie­niał on swoją przy­na­leżność państwową, to zaw­sze od­grywał ważną rolę w pol­skiej hi­sto­rii. To właśnie w tym mieście doszło do obro­ny We­ster­plat­te w 1939 ro­ku oraz do strajków w 1980 ro­ku, które do­pro­wadziły do pow­stania NSZZ „So­lidar­ność” i stały się tym sa­mym sym­bo­licz­nym początkiem upad­ku ko­mu­nizmu. Gdynia to sto­sun­ko­wo młode mia­sto, które zo­stało zbu­dowane z ma­rzeń o dostępie do mo­rza oraz god­nego, do­stat­nie­go życia. Zo­stała po­wołana do życia ja­ko mia­sto por­to­we, które miało za­pew­nić Pol­sce wol­ny dostęp do Mo­rza Bałtyc­kie­go. Pra­wa miej­skie zyskała nie­daw­no, gdyż do­pie­ro w 1926 ro­ku. So­pot to najm­niej­szy ośro­dek miej­ski, słynący z festiwali mu­zycz­nych w Operze Leśnej, a także z najdłuższe­go w Pol­sce drew­nia­nego mo­lo wchodzącego w mo­rze na od­ległość 512 metrów.

Choć naj­więcej tu­rystów od­wie­dza Trójmia­sto latem, Gdynia, Gdańsk i So­pot przy­ciągają przy­jezd­nych przez okrągły rok. To zasługa nie tyl­ko pięknych, piasz­czystych plaż, kręconych lodów, smażonej ryby i chłod­nego pi­wa, ale także licz­nych atrak­cyj­nych miejsc, do których na­leżą między in­nymi Fon­tan­na Nep­tu­na, Ratusz w Gdańsku, Dwór Ar­tu­sa, Złota Ka­mie­nica, Ale­ja Statków Pa­sażer­skich w Gdyni, daw­na Sz­koła Książęca z 1836 r. w So­po­cie, Bazylika Ma­riac­ka Wnie­bow­zięcia Najświętszej Ma­ryi Pan­ny w Gdańsku, Fon­tan­na Ja­sia Rybaka w So­po­cie, latar­nie mor­skie w Gdańsku i Gdyni, Krzywy Do­mek w So­po­cie, Wiel­ki Młyn w Gdańsku, Sea To­wers w Gdyni, Zakład Bal­neologicz­ny w So­po­cie, Wiel­ka Zbro­jow­nia w Gdańsku.


Trójmia­sto zna­ne jest z wie­lu od­bywających się cyklicz­nie im­prez kul­tu­ral­nych, ta­kich jak: Jar­mark św. Do­mi­nika w Gdańsku, Dni Mo­rza, Bałtyc­kie Dni Kul­tu­ry Żydow­skiej, Międzyna­ro­dowy Festiwal Te­atrów Ple­nero­wych i Ulicz­nych FETA, Festiwal Pol­skich Filmów Fabu­lar­nych, Heineken Open’er Festival, Blu­es Festiwal, czy Ladies’Jazz Festiwal.

Licz­ne atrak­cje kul­tu­ral­ne, mu­zycz­ne, spor­to­we, fil­mo­we za­do­wolą gusta naj­bar­dziej wy­bred­nego stu­den­ta. Bliskość mo­rza czyni Trójmia­sto jesz­cze bar­dziej atrak­cyj­nym. Pew­nie dlatego stu­dia w Gdańsku przy­ciągają jak ma­gnes.

Typy studiów w Polsce

 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Opolski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie