Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zdrowie środowiskowe i bhp

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP mają charakter interdyscyplinarny. Ich celem jest dostarczenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych oraz nauk o zarządzaniu. Duża cześć zajęć ma charakter praktyczny, są realizowane w formie ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów oraz praktyk. W ramach zajęć studenci odbywają również wizyty studyjne w firmach i przedsiębiorstwach, co stwarza szansę kontaktu z potencjonalnymi pracodawcami.

Studia prowadzone są w zakresie dwóch specjalności:

 • zdrowia środowiskowego,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy umożliwia zdobycie uprawnień do pełnienia funkcji starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób dociekliwych, sumiennych mających zdolność analitycznego myślenia i umiejętność poszukiwania związków przyczynowo – skutkowych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia ukończonych na kierunku zdrowie środowiskowe oraz kierunkach pokrewnych (medycznych, przyrodniczych, chemicznych itd.).

Program kształcenia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • biologia molekularna
 • biostatystyka
 • etyka, a środowisko
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • międzynarodowe problemy zdrowia
 • psychologia społeczna
 • zapewnienie jakości pomiarów analitycznych
 • zarządzanie projektami
 • ergonomia i higiena pracy
 • ryzyko zdrowotne w warunkach pracy
 • czynniki ryzyka środowiskowego - metodologia badań epidemiologicznych
 • ekotoksykologia i prognozowanie jakości środowiska
 • polityka ekologiczna i społeczno-środowiskowe aspekty procesu urbanizacji
 • ekonomika i kontroling BHP
 • ochrona zdrowia w warunkach pracy
 • medycyna środowiskowa
 • narzędzia zarządzania środowiskiem.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów,
 • oceny z egzaminu dyplomowego,
 • oceny aktywności o charakterze naukowym.

Perspektywy pracy po kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie jako:

 • główny specjalista ds. zarządzania jakością wg ISO 9001, środowiskiem wg ISO 14001, bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001,
 • specjalista ds. kontroli jakości w ośrodkach naukowych i badawczych,
 • laborant, specjalista ds. ochrony środowiska, pomiarów emisji zanieczyszczeń, ocen środowiskowych, ocen ryzyka środowiskowego i zdrowotnego,
 • nauczyciel w szkołach wyższych i średnich,
 • pracownik administracji państwowej i samorządowej (wydziały zdrowia i środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i samorządowej),
 • pracownik jednostek zajmujących się zdrowiem publicznym, epidemiologią i środowiskiem.

Opinie o kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Kierunki pokrewne do kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Jakie uczelnie oferują kierunek zdrowie środowiskowe i bhp

W których miastach można studiować kierunek zdrowie środowiskowe i bhp

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim