Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zdrowie środowiskowe i bhp

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP mają charakter interdyscyplinarny. Ich celem jest dostarczenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych oraz nauk o zarządzaniu. Duża cześć zajęć ma charakter praktyczny, są realizowane w formie ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów oraz praktyk. W ramach zajęć studenci odbywają również wizyty studyjne w firmach i przedsiębiorstwach, co stwarza szansę kontaktu z potencjonalnymi pracodawcami.

Studia prowadzone są w zakresie dwóch specjalności:

 • zdrowia środowiskowego,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy umożliwia zdobycie uprawnień do pełnienia funkcji starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób dociekliwych, sumiennych mających zdolność analitycznego myślenia i umiejętność poszukiwania związków przyczynowo – skutkowych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia ukończonych na kierunku zdrowie środowiskowe oraz kierunkach pokrewnych (medycznych, przyrodniczych, chemicznych itd.).

Program kształcenia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • biologia molekularna
 • biostatystyka
 • etyka, a środowisko
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • międzynarodowe problemy zdrowia
 • psychologia społeczna
 • zapewnienie jakości pomiarów analitycznych
 • zarządzanie projektami
 • ergonomia i higiena pracy
 • ryzyko zdrowotne w warunkach pracy
 • czynniki ryzyka środowiskowego - metodologia badań epidemiologicznych
 • ekotoksykologia i prognozowanie jakości środowiska
 • polityka ekologiczna i społeczno-środowiskowe aspekty procesu urbanizacji
 • ekonomika i kontroling BHP
 • ochrona zdrowia w warunkach pracy
 • medycyna środowiskowa
 • narzędzia zarządzania środowiskiem.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów,
 • oceny z egzaminu dyplomowego,
 • oceny aktywności o charakterze naukowym.

Perspektywy pracy po kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie jako:

 • główny specjalista ds. zarządzania jakością wg ISO 9001, środowiskiem wg ISO 14001, bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001,
 • specjalista ds. kontroli jakości w ośrodkach naukowych i badawczych,
 • laborant, specjalista ds. ochrony środowiska, pomiarów emisji zanieczyszczeń, ocen środowiskowych, ocen ryzyka środowiskowego i zdrowotnego,
 • nauczyciel w szkołach wyższych i średnich,
 • pracownik administracji państwowej i samorządowej (wydziały zdrowia i środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i samorządowej),
 • pracownik jednostek zajmujących się zdrowiem publicznym, epidemiologią i środowiskiem.

Opinie o kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Kierunki pokrewne do kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Jakie uczelnie oferują kierunek zdrowie środowiskowe i bhp

W których miastach można studiować kierunek zdrowie środowiskowe i bhp

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu