Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zdrowie środowiskowe i bhp

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP mają charakter interdyscyplinarny. Ich celem jest dostarczenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych oraz nauk o zarządzaniu. Duża cześć zajęć ma charakter praktyczny, są realizowane w formie ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów oraz praktyk. W ramach zajęć studenci odbywają również wizyty studyjne w firmach i przedsiębiorstwach, co stwarza szansę kontaktu z potencjonalnymi pracodawcami.

Studia prowadzone są w zakresie dwóch specjalności:

 • zdrowia środowiskowego,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy umożliwia zdobycie uprawnień do pełnienia funkcji starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób dociekliwych, sumiennych mających zdolność analitycznego myślenia i umiejętność poszukiwania związków przyczynowo – skutkowych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia ukończonych na kierunku zdrowie środowiskowe oraz kierunkach pokrewnych (medycznych, przyrodniczych, chemicznych itd.).

Program kształcenia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • biologia molekularna
 • biostatystyka
 • etyka, a środowisko
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • międzynarodowe problemy zdrowia
 • psychologia społeczna
 • zapewnienie jakości pomiarów analitycznych
 • zarządzanie projektami
 • ergonomia i higiena pracy
 • ryzyko zdrowotne w warunkach pracy
 • czynniki ryzyka środowiskowego - metodologia badań epidemiologicznych
 • ekotoksykologia i prognozowanie jakości środowiska
 • polityka ekologiczna i społeczno-środowiskowe aspekty procesu urbanizacji
 • ekonomika i kontroling BHP
 • ochrona zdrowia w warunkach pracy
 • medycyna środowiskowa
 • narzędzia zarządzania środowiskiem.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów,
 • oceny z egzaminu dyplomowego,
 • oceny aktywności o charakterze naukowym.

Perspektywy pracy po kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie jako:

 • główny specjalista ds. zarządzania jakością wg ISO 9001, środowiskiem wg ISO 14001, bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001,
 • specjalista ds. kontroli jakości w ośrodkach naukowych i badawczych,
 • laborant, specjalista ds. ochrony środowiska, pomiarów emisji zanieczyszczeń, ocen środowiskowych, ocen ryzyka środowiskowego i zdrowotnego,
 • nauczyciel w szkołach wyższych i średnich,
 • pracownik administracji państwowej i samorządowej (wydziały zdrowia i środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i samorządowej),
 • pracownik jednostek zajmujących się zdrowiem publicznym, epidemiologią i środowiskiem.

Opinie o kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Kierunki pokrewne do kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Jakie uczelnie oferują kierunek zdrowie środowiskowe i bhp

W których miastach można studiować kierunek zdrowie środowiskowe i bhp

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni