Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to najlepsza prywatna uczelnia o profilu informatycznym w Polsce.

Prowadzimy studia na kierunku Informatyka w PJATK w Warszawie. Dla absolwentów kierunków nauk społecznych i humanistycznych prowadzimy studia II stopnia na kierunku Informatyka społeczna w PJATK w Warszawie.

Wydział Informatyki PJATK oferuje jedne z najlepszych programów informatycznych w Polsce. Nasi studenci angażują się w prężnie działające koła naukowe, odnoszące krajowe i międzynarodowe sukcesy, m.in. Koło RoboLab, Koło Data Science, Koło Programowania urządzeń mobilnych, a także biorą udział w hackathonach oraz międzynarodowych konkursach informatycznych, m.in. Imagine Cup, Seeds for the Future.

STUDIUJ INFORMATYKĘ W PJATK!

Wybierz tryb i język, w jakim chcesz studiować:

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)

 • stacjonarne w języku POLSKIM
 • stacjonarne w języku ANGIELSKIM
 • niestacjonarne w języku POLSKIM
 • niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (przez internet)

STUDIA II STOPNIA (magisterskie uzupełniające)

 • stacjonarne w języku POLSKIM
 • stacjonarne w języku ANGIELSKIM
 • niestacjonarne w języku POLSKIM
 • niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (przez internet)

Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska ICT&Design

INFORMATYKA
studia I stopnia – PJATK Warszawa, PJATK Bytom

stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

studia w językach polskim i angielskim

Specjalizacje na studiach I stopnia:

 • Bazy danych
 • Inżynieria oprogramowania i baz danych
 • Programowanie systemowe i sieciowe
 • Systemy rozproszone i równoległe
 • Inteligentne systemy przetwarzania danych
 • Multimedia
 • Multimedia – Animacja 3D
 • Multimedia – Programowanie gier
 • Robotyka
 • Programowanie aplikacji biznesowych
 • Sieci urządzeń mobilnych
 • Sieci komputerowe
 • Hurtownie danych

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów I stopnia z Informatyki obejmuje dwie części:

 • nauczanie bazowe – jednolite dla wszystkich studentów,
 • nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją.

Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach stacjonarnych lub sześć na studiach niestacjonarnych. Student zdobywa tu podstawową wiedzę, która powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka, m.in. podstawowe techniki baz danych, zasady budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwości zastosowań multimediów. Student uczy się przede wszystkim programowania w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymuje także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa.

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I WYPOSAŻONE PRACOWNIE

W PJATK do dyspozycji studentów oddajemy nowoczesne laboratoria specjalistyczne, pracownie informatyczne, graficzne i projektowe. Uczelnia udostępnia ponad 600 komputerów w 40 laboratoriach wyposażonych w unikalny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Dzięki umowom licencyjnym podpisanym z firmami z branży IT studenci mają stały dostęp do aktualizacji i najnowszych wersji oprogramowania.

Kształcenie odbywa się także w laboratoriach multimedialnych, na które składają się: profesjonalne studio nagrań, laboratorium graficzne wyposażone w BlueBox, laboratorium do realizacji dźwięku, itp.

KOMFORTOWE GRUPY ĆWICZENIOWE

Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach. W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Osoby przygotowujące swoje prace dyplomowe mają nieograniczony dostęp do specjalistycznych pracowni.

INFORMATYKA
studia II stopnia – PJATK Warszawa

stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

studia w językach polskim i angielskim

Specjalizacje na studiach II stopnia:

 • Data Science
 • Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych
 • Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej
 • Interakcja człowiek-komputer
 • Zarządzanie projektami

PROGRAM STUDIÓW

Studia II stopnia na kierunku Informatyka trwają 3 lub 4 semestry (w zależności od trybu nauki). Znaczącą część programu stanowi korpus wspólny dla całego kierunku, przygotowany we współpracy ze specjalistami z zakresu technik programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania, multimediów, sieci komputerowych oraz zarządzania. Absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę na temat zaawansowanych zagadnień i aktualnych trendów informatyki, dotyczących zwłaszcza wytwarzania oprogramowania.

Studenci Informatyki wybierają swoje specjalizacje spośród 5 ścieżek:

 • Data Science;
 • Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych;
 • Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej;
 • Interakcja człowiek-komputer;
 • Zarządzanie projektami.

Kolejnym krokiem specjalizującym jest wybór zakresu i tematu pracy magisterskiej, która często jest powiązana z obszarem działalności zawodowej magistranta lub z tematyką prac badawczych realizowanych przez Wydział Informatyki PJATK.

GODZINY ZAJĘĆ

Żeby uwzględnić potrzeby naszych pracujących studentów, zajęcia na studiach w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (standardowo w godz. 17:00-21:00 lub 15:00-21:00).

UWAGA: Może się zdarzyć, że poszczególne przedmioty realizowane będą wcześniej.

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I WYPOSAŻONE PRACOWNIE

W PJATK do dyspozycji studentów oddajemy nowoczesne laboratoria specjalistyczne, pracownie informatyczne, graficzne i projektowe. Uczelnia udostępnia ponad 600 komputerów w 40 laboratoriach wyposażonych w unikalny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Dzięki umowom licencyjnym podpisanym z firmami z branży IT studenci mają stały dostęp do aktualizacji i najnowszych wersji oprogramowania.

INFORMATYKA SPOŁECZNA
studia II stopnia – PJATK Warszawa

Informatyka Społeczna to kierunek zaprojektowany z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach związanych z naukami społecznymi i humanistycznymi, a zwłaszcza ekonomii, socjologii, marketingu, psychologii, kulturoznawstwa i dziennikarstwa. Szukamy innowatorów społecznych, chcących łączyć wiedzę techniczną z pomysłami i wiedzą o potrzebach społeczeństwa.

Studenci Informatyki Społecznej uczą się od podstaw, a program studiów jest dostosowywany do ich umiejętności i potrzeb – nie ma zatem potrzeby nadrabiania zaległości programowych.

Rekrutacja na kierunek Informatyka Społeczna odbywa się na podstawie rozmów kwalifikacyjnych. Komisja Rekrutacyjna przykłada szczególną wagę do przebiegu studiów i ocen kandydata, uwzględniając jego zainteresowania informatyką oraz nowoczesnymi technologiami internetowymi.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra informatyki i mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach marketingowych, stosujących nowoczesny marketing internetowy, firmach prowadzących badania społeczne, firmach e-commerce, a także w mediach i portalach informacyjnych. Połączenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych i informatyki umożliwi także najbardziej twórczym absolwentom założenie własnych firm oferujących usługi internetowe.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Zobacz także Prezentację PJATK w portalu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski