Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to najlepsza prywatna uczelnia o profilu informatycznym w Polsce.

Prowadzimy studia na kierunku Informatyka w PJATK w Warszawie. Dla absolwentów kierunków nauk społecznych i humanistycznych prowadzimy studia II stopnia na kierunku Informatyka społeczna w PJATK w Warszawie.

Wydział Informatyki PJATK oferuje jedne z najlepszych programów informatycznych w Polsce. Nasi studenci angażują się w prężnie działające koła naukowe, odnoszące krajowe i międzynarodowe sukcesy, m.in. Koło RoboLab, Koło Data Science, Koło Programowania urządzeń mobilnych, a także biorą udział w hackathonach oraz międzynarodowych konkursach informatycznych, m.in. Imagine Cup, Seeds for the Future.

STUDIUJ INFORMATYKĘ W PJATK!

Wybierz tryb i język, w jakim chcesz studiować:

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)

 • stacjonarne w języku POLSKIM
 • stacjonarne w języku ANGIELSKIM
 • niestacjonarne w języku POLSKIM
 • niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (przez internet)

STUDIA II STOPNIA (magisterskie uzupełniające)

 • stacjonarne w języku POLSKIM
 • stacjonarne w języku ANGIELSKIM
 • niestacjonarne w języku POLSKIM
 • niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (przez internet)

Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska ICT&Design

INFORMATYKA
studia I stopnia – PJATK Warszawa, PJATK Bytom

stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

studia w językach polskim i angielskim

Specjalizacje na studiach I stopnia:

 • Bazy danych
 • Inżynieria oprogramowania i baz danych
 • Programowanie systemowe i sieciowe
 • Systemy rozproszone i równoległe
 • Inteligentne systemy przetwarzania danych
 • Multimedia
 • Multimedia – Animacja 3D
 • Multimedia – Programowanie gier
 • Robotyka
 • Programowanie aplikacji biznesowych
 • Sieci urządzeń mobilnych
 • Sieci komputerowe
 • Hurtownie danych

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów I stopnia z Informatyki obejmuje dwie części:

 • nauczanie bazowe – jednolite dla wszystkich studentów,
 • nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją.

Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach stacjonarnych lub sześć na studiach niestacjonarnych. Student zdobywa tu podstawową wiedzę, która powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka, m.in. podstawowe techniki baz danych, zasady budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwości zastosowań multimediów. Student uczy się przede wszystkim programowania w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymuje także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa.

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I WYPOSAŻONE PRACOWNIE

W PJATK do dyspozycji studentów oddajemy nowoczesne laboratoria specjalistyczne, pracownie informatyczne, graficzne i projektowe. Uczelnia udostępnia ponad 600 komputerów w 40 laboratoriach wyposażonych w unikalny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Dzięki umowom licencyjnym podpisanym z firmami z branży IT studenci mają stały dostęp do aktualizacji i najnowszych wersji oprogramowania.

Kształcenie odbywa się także w laboratoriach multimedialnych, na które składają się: profesjonalne studio nagrań, laboratorium graficzne wyposażone w BlueBox, laboratorium do realizacji dźwięku, itp.

KOMFORTOWE GRUPY ĆWICZENIOWE

Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach. W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Osoby przygotowujące swoje prace dyplomowe mają nieograniczony dostęp do specjalistycznych pracowni.

INFORMATYKA
studia II stopnia – PJATK Warszawa

stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

studia w językach polskim i angielskim

Specjalizacje na studiach II stopnia:

 • Data Science
 • Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych
 • Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej
 • Interakcja człowiek-komputer
 • Zarządzanie projektami

PROGRAM STUDIÓW

Studia II stopnia na kierunku Informatyka trwają 3 lub 4 semestry (w zależności od trybu nauki). Znaczącą część programu stanowi korpus wspólny dla całego kierunku, przygotowany we współpracy ze specjalistami z zakresu technik programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania, multimediów, sieci komputerowych oraz zarządzania. Absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę na temat zaawansowanych zagadnień i aktualnych trendów informatyki, dotyczących zwłaszcza wytwarzania oprogramowania.

Studenci Informatyki wybierają swoje specjalizacje spośród 5 ścieżek:

 • Data Science;
 • Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych;
 • Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej;
 • Interakcja człowiek-komputer;
 • Zarządzanie projektami.

Kolejnym krokiem specjalizującym jest wybór zakresu i tematu pracy magisterskiej, która często jest powiązana z obszarem działalności zawodowej magistranta lub z tematyką prac badawczych realizowanych przez Wydział Informatyki PJATK.

GODZINY ZAJĘĆ

Żeby uwzględnić potrzeby naszych pracujących studentów, zajęcia na studiach w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (standardowo w godz. 17:00-21:00 lub 15:00-21:00).

UWAGA: Może się zdarzyć, że poszczególne przedmioty realizowane będą wcześniej.

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I WYPOSAŻONE PRACOWNIE

W PJATK do dyspozycji studentów oddajemy nowoczesne laboratoria specjalistyczne, pracownie informatyczne, graficzne i projektowe. Uczelnia udostępnia ponad 600 komputerów w 40 laboratoriach wyposażonych w unikalny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Dzięki umowom licencyjnym podpisanym z firmami z branży IT studenci mają stały dostęp do aktualizacji i najnowszych wersji oprogramowania.

INFORMATYKA SPOŁECZNA
studia II stopnia – PJATK Warszawa

Informatyka Społeczna to kierunek zaprojektowany z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach związanych z naukami społecznymi i humanistycznymi, a zwłaszcza ekonomii, socjologii, marketingu, psychologii, kulturoznawstwa i dziennikarstwa. Szukamy innowatorów społecznych, chcących łączyć wiedzę techniczną z pomysłami i wiedzą o potrzebach społeczeństwa.

Studenci Informatyki Społecznej uczą się od podstaw, a program studiów jest dostosowywany do ich umiejętności i potrzeb – nie ma zatem potrzeby nadrabiania zaległości programowych.

Rekrutacja na kierunek Informatyka Społeczna odbywa się na podstawie rozmów kwalifikacyjnych. Komisja Rekrutacyjna przykłada szczególną wagę do przebiegu studiów i ocen kandydata, uwzględniając jego zainteresowania informatyką oraz nowoczesnymi technologiami internetowymi.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra informatyki i mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach marketingowych, stosujących nowoczesny marketing internetowy, firmach prowadzących badania społeczne, firmach e-commerce, a także w mediach i portalach informacyjnych. Połączenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych i informatyki umożliwi także najbardziej twórczym absolwentom założenie własnych firm oferujących usługi internetowe.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Zobacz także Prezentację PJATK w portalu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Szczeciński
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie