Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to najlepsza prywatna uczelnia o profilu informatycznym w Polsce.

Prowadzimy studia na kierunku Informatyka w PJATK w Warszawie. Dla absolwentów kierunków nauk społecznych i humanistycznych prowadzimy studia II stopnia na kierunku Informatyka społeczna w PJATK w Warszawie.

Wydział Informatyki PJATK oferuje jedne z najlepszych programów informatycznych w Polsce. Nasi studenci angażują się w prężnie działające koła naukowe, odnoszące krajowe i międzynarodowe sukcesy, m.in. Koło RoboLab, Koło Data Science, Koło Programowania urządzeń mobilnych, a także biorą udział w hackathonach oraz międzynarodowych konkursach informatycznych, m.in. Imagine Cup, Seeds for the Future.

STUDIUJ INFORMATYKĘ W PJATK!

Wybierz tryb i język, w jakim chcesz studiować:

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)

 • stacjonarne w języku POLSKIM
 • stacjonarne w języku ANGIELSKIM
 • niestacjonarne w języku POLSKIM
 • niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (przez internet)

STUDIA II STOPNIA (magisterskie uzupełniające)

 • stacjonarne w języku POLSKIM
 • stacjonarne w języku ANGIELSKIM
 • niestacjonarne w języku POLSKIM
 • niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (przez internet)

INFORMATYKA
studia I stopnia – PJATK Warszawa, PJATK Bytom

stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

studia w językach polskim i angielskim

Specjalizacje na studiach I stopnia:

 • Bazy danych
 • Inżynieria oprogramowania i baz danych
 • Programowanie systemowe i sieciowe
 • Systemy rozproszone i równoległe
 • Inteligentne systemy przetwarzania danych
 • Multimedia
 • Multimedia – Animacja 3D
 • Multimedia – Programowanie gier
 • Robotyka
 • Programowanie aplikacji biznesowych
 • Sieci urządzeń mobilnych
 • Sieci komputerowe
 • Hurtownie danych

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów I stopnia z Informatyki obejmuje dwie części:

 • nauczanie bazowe – jednolite dla wszystkich studentów,
 • nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją.

Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach stacjonarnych lub sześć na studiach niestacjonarnych. Student zdobywa tu podstawową wiedzę, która powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka, m.in. podstawowe techniki baz danych, zasady budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwości zastosowań multimediów. Student uczy się przede wszystkim programowania w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymuje także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa.

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I WYPOSAŻONE PRACOWNIE

W PJATK do dyspozycji studentów oddajemy nowoczesne laboratoria specjalistyczne, pracownie informatyczne, graficzne i projektowe. Uczelnia udostępnia ponad 600 komputerów w 40 laboratoriach wyposażonych w unikalny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Dzięki umowom licencyjnym podpisanym z firmami z branży IT studenci mają stały dostęp do aktualizacji i najnowszych wersji oprogramowania.

Kształcenie odbywa się także w laboratoriach multimedialnych, na które składają się: profesjonalne studio nagrań, laboratorium graficzne wyposażone w BlueBox, laboratorium do realizacji dźwięku, itp.

KOMFORTOWE GRUPY ĆWICZENIOWE

Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach. W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Osoby przygotowujące swoje prace dyplomowe mają nieograniczony dostęp do specjalistycznych pracowni.

INFORMATYKA
studia II stopnia – PJATK Warszawa

stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

studia w językach polskim i angielskim

Specjalizacje na studiach II stopnia:

 • Data Science
 • Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych
 • Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej
 • Interakcja człowiek-komputer
 • Zarządzanie projektami

PROGRAM STUDIÓW

Studia II stopnia na kierunku Informatyka trwają 3 lub 4 semestry (w zależności od trybu nauki). Znaczącą część programu stanowi korpus wspólny dla całego kierunku, przygotowany we współpracy ze specjalistami z zakresu technik programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania, multimediów, sieci komputerowych oraz zarządzania. Absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę na temat zaawansowanych zagadnień i aktualnych trendów informatyki, dotyczących zwłaszcza wytwarzania oprogramowania.

Studenci Informatyki wybierają swoje specjalizacje spośród 5 ścieżek:

 • Data Science;
 • Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych;
 • Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej;
 • Interakcja człowiek-komputer;
 • Zarządzanie projektami.

Kolejnym krokiem specjalizującym jest wybór zakresu i tematu pracy magisterskiej, która często jest powiązana z obszarem działalności zawodowej magistranta lub z tematyką prac badawczych realizowanych przez Wydział Informatyki PJATK.

GODZINY ZAJĘĆ

Żeby uwzględnić potrzeby naszych pracujących studentów, zajęcia na studiach w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (standardowo w godz. 17:00-21:00 lub 15:00-21:00).

UWAGA: Może się zdarzyć, że poszczególne przedmioty realizowane będą wcześniej.

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I WYPOSAŻONE PRACOWNIE

W PJATK do dyspozycji studentów oddajemy nowoczesne laboratoria specjalistyczne, pracownie informatyczne, graficzne i projektowe. Uczelnia udostępnia ponad 600 komputerów w 40 laboratoriach wyposażonych w unikalny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Dzięki umowom licencyjnym podpisanym z firmami z branży IT studenci mają stały dostęp do aktualizacji i najnowszych wersji oprogramowania.

INFORMATYKA SPOŁECZNA
studia II stopnia – PJATK Warszawa

Informatyka Społeczna to kierunek zaprojektowany z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach związanych z naukami społecznymi i humanistycznymi, a zwłaszcza ekonomii, socjologii, marketingu, psychologii, kulturoznawstwa i dziennikarstwa. Szukamy innowatorów społecznych, chcących łączyć wiedzę techniczną z pomysłami i wiedzą o potrzebach społeczeństwa.

Studenci Informatyki Społecznej uczą się od podstaw, a program studiów jest dostosowywany do ich umiejętności i potrzeb – nie ma zatem potrzeby nadrabiania zaległości programowych.

Rekrutacja na kierunek Informatyka Społeczna odbywa się na podstawie rozmów kwalifikacyjnych. Komisja Rekrutacyjna przykłada szczególną wagę do przebiegu studiów i ocen kandydata, uwzględniając jego zainteresowania informatyką oraz nowoczesnymi technologiami internetowymi.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra informatyki i mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach marketingowych, stosujących nowoczesny marketing internetowy, firmach prowadzących badania społeczne, firmach e-commerce, a także w mediach i portalach informacyjnych. Połączenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych i informatyki umożliwi także najbardziej twórczym absolwentom założenie własnych firm oferujących usługi internetowe.

Zobacz także Prezentację PJATK w portalu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie