Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to najlepsza prywatna uczelnia o profilu informatycznym w Polsce.

Prowadzimy studia na kierunku Informatyka w PJATK w Warszawie. Dla absolwentów kierunków nauk społecznych i humanistycznych prowadzimy studia II stopnia na kierunku Informatyka społeczna w PJATK w Warszawie.

Wydział Informatyki PJATK oferuje jedne z najlepszych programów informatycznych w Polsce. Nasi studenci angażują się w prężnie działające koła naukowe, odnoszące krajowe i międzynarodowe sukcesy, m.in. Koło RoboLab, Koło Data Science, Koło Programowania urządzeń mobilnych, a także biorą udział w hackathonach oraz międzynarodowych konkursach informatycznych, m.in. Imagine Cup, Seeds for the Future.

STUDIUJ INFORMATYKĘ W PJATK!

Wybierz tryb i język, w jakim chcesz studiować:

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)

 • stacjonarne w języku POLSKIM
 • stacjonarne w języku ANGIELSKIM
 • niestacjonarne w języku POLSKIM
 • niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (przez internet)

STUDIA II STOPNIA (magisterskie uzupełniające)

 • stacjonarne w języku POLSKIM
 • stacjonarne w języku ANGIELSKIM
 • niestacjonarne w języku POLSKIM
 • niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (przez internet)

Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska ICT&Design

INFORMATYKA
studia I stopnia – PJATK Warszawa, PJATK Bytom

stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

studia w językach polskim i angielskim

Specjalizacje na studiach I stopnia:

 • Bazy danych
 • Inżynieria oprogramowania i baz danych
 • Programowanie systemowe i sieciowe
 • Systemy rozproszone i równoległe
 • Inteligentne systemy przetwarzania danych
 • Multimedia
 • Multimedia – Animacja 3D
 • Multimedia – Programowanie gier
 • Robotyka
 • Programowanie aplikacji biznesowych
 • Sieci urządzeń mobilnych
 • Sieci komputerowe
 • Hurtownie danych

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów I stopnia z Informatyki obejmuje dwie części:

 • nauczanie bazowe – jednolite dla wszystkich studentów,
 • nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją.

Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach stacjonarnych lub sześć na studiach niestacjonarnych. Student zdobywa tu podstawową wiedzę, która powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka, m.in. podstawowe techniki baz danych, zasady budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwości zastosowań multimediów. Student uczy się przede wszystkim programowania w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymuje także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa.

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I WYPOSAŻONE PRACOWNIE

W PJATK do dyspozycji studentów oddajemy nowoczesne laboratoria specjalistyczne, pracownie informatyczne, graficzne i projektowe. Uczelnia udostępnia ponad 600 komputerów w 40 laboratoriach wyposażonych w unikalny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Dzięki umowom licencyjnym podpisanym z firmami z branży IT studenci mają stały dostęp do aktualizacji i najnowszych wersji oprogramowania.

Kształcenie odbywa się także w laboratoriach multimedialnych, na które składają się: profesjonalne studio nagrań, laboratorium graficzne wyposażone w BlueBox, laboratorium do realizacji dźwięku, itp.

KOMFORTOWE GRUPY ĆWICZENIOWE

Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach. W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Osoby przygotowujące swoje prace dyplomowe mają nieograniczony dostęp do specjalistycznych pracowni.

INFORMATYKA
studia II stopnia – PJATK Warszawa

stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

studia w językach polskim i angielskim

Specjalizacje na studiach II stopnia:

 • Data Science
 • Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych
 • Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej
 • Interakcja człowiek-komputer
 • Zarządzanie projektami

PROGRAM STUDIÓW

Studia II stopnia na kierunku Informatyka trwają 3 lub 4 semestry (w zależności od trybu nauki). Znaczącą część programu stanowi korpus wspólny dla całego kierunku, przygotowany we współpracy ze specjalistami z zakresu technik programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania, multimediów, sieci komputerowych oraz zarządzania. Absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę na temat zaawansowanych zagadnień i aktualnych trendów informatyki, dotyczących zwłaszcza wytwarzania oprogramowania.

Studenci Informatyki wybierają swoje specjalizacje spośród 5 ścieżek:

 • Data Science;
 • Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych;
 • Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej;
 • Interakcja człowiek-komputer;
 • Zarządzanie projektami.

Kolejnym krokiem specjalizującym jest wybór zakresu i tematu pracy magisterskiej, która często jest powiązana z obszarem działalności zawodowej magistranta lub z tematyką prac badawczych realizowanych przez Wydział Informatyki PJATK.

GODZINY ZAJĘĆ

Żeby uwzględnić potrzeby naszych pracujących studentów, zajęcia na studiach w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (standardowo w godz. 17:00-21:00 lub 15:00-21:00).

UWAGA: Może się zdarzyć, że poszczególne przedmioty realizowane będą wcześniej.

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I WYPOSAŻONE PRACOWNIE

W PJATK do dyspozycji studentów oddajemy nowoczesne laboratoria specjalistyczne, pracownie informatyczne, graficzne i projektowe. Uczelnia udostępnia ponad 600 komputerów w 40 laboratoriach wyposażonych w unikalny sprzęt i najnowsze oprogramowanie. Dzięki umowom licencyjnym podpisanym z firmami z branży IT studenci mają stały dostęp do aktualizacji i najnowszych wersji oprogramowania.

INFORMATYKA SPOŁECZNA
studia II stopnia – PJATK Warszawa

Informatyka Społeczna to kierunek zaprojektowany z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach związanych z naukami społecznymi i humanistycznymi, a zwłaszcza ekonomii, socjologii, marketingu, psychologii, kulturoznawstwa i dziennikarstwa. Szukamy innowatorów społecznych, chcących łączyć wiedzę techniczną z pomysłami i wiedzą o potrzebach społeczeństwa.

Studenci Informatyki Społecznej uczą się od podstaw, a program studiów jest dostosowywany do ich umiejętności i potrzeb – nie ma zatem potrzeby nadrabiania zaległości programowych.

Rekrutacja na kierunek Informatyka Społeczna odbywa się na podstawie rozmów kwalifikacyjnych. Komisja Rekrutacyjna przykłada szczególną wagę do przebiegu studiów i ocen kandydata, uwzględniając jego zainteresowania informatyką oraz nowoczesnymi technologiami internetowymi.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra informatyki i mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach marketingowych, stosujących nowoczesny marketing internetowy, firmach prowadzących badania społeczne, firmach e-commerce, a także w mediach i portalach informacyjnych. Połączenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych i informatyki umożliwi także najbardziej twórczym absolwentom założenie własnych firm oferujących usługi internetowe.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Zobacz także Prezentację PJATK w portalu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Coventry University Wrocław
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu