Jakiego artykułu szukasz?

Najpopularniejsze kierunki studiów, specjalności, perspektywy pracy

W ofercie polskich uczelni publicznych i niepublicznych jest kilkaset kierunków studiów i tysiące specjalności.

Aby ułatwić Wam wybór z tak szerokiego wachlarza edukacyjnego, pogrupowaliśmy wszystkie kierunki studiów według typu kształcenia:

Alfabetyczny wykaz kierunków studiów znajdziecie - TUTAJ

Analityka medyczna
Analityka medyczna
Analityka medyczna łączy w sobie wiedzę z dziedziny medycyny, farmacji i biotechnologii, co pozwala na laboratoryjną oce...
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika to nie jest dyscyplina zajmująca się głaskaniem kotków i piesków, choć wielu tak ja właśnie postrzega. To st...
Elektronika i telekomunikacja
Elektronika i telekomunikacja
Według Banku Danych o Inżynierach wśród poszukiwanych w najbliższych latach specjalistów będą inżynierowie elektronicy. ...
Położnictwo
Położnictwo
To zdecydowanie bardziej kobiecy kierunek studiów. Dziewczyny zgodnie twierdzą, że studiom towarzyszą duże emocje. Są wz...
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe są kierunkiem, który można studiować na uniwersytetach, uczelniach ekonomicznych, w niepubliczny...
Politologia
Politologia
Studia na kierunku politologia zapoznają z zasadami funkcjonowania państw i organizacji społecznych, pozwalają na zrozum...
Administracja
Administracja
Kierunek administracja łączy wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych, głównie prawa i administracji, z wiedzą ekon...
Fizjoterapia
Fizjoterapia
Praca fizjoterapeuty kojarzona jest przede wszystkim z przywracaniem sprawności fizycznej chorego po urazach, złamaniach...
Lingwistyka stosowana
Lingwistyka stosowana
Studia na kierunku lingwistyka stosowana zajmują się zagadnieniami związanymi z językiem, takimi jak dwujęzyczność i wie...
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo
Studia na kierunku towaroznawstwo kształcą specjalistów z zakresu technologii produkcji, projektowania, zarządzania, oce...
Astronomia
Astronomia
Astronomia to studia dla tych, którzy „sięgają tam, gdzie wzrok nie sięga”, próbując poznać, jak „działa” Wszechświat. T...
Ogrodnictwo
Ogrodnictwo
Studiowanie ogrodnictwa przygotowuje w zakresie technologii produkcji ogrodniczej, organizacji pracy, kierowania ludźmi ...
Matematyka
Matematyka
Można przypuszczać, że proste obliczenia towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Starożytne zapisy odnalezione na glinianych...
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo
Interdyscyplinarne studia łączą wiedzę z zakresu kultury, psychologii, religii, polityki. Przygotowują do samodzielnego ...
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Hasło „ekologia” jest nieobce nawet przedszkolakom, skrupulatnie segregującym odpadki, pamiętającym o dokładnym zakręcan...
Filologia germańska
Filologia germańska
Znajomość języka niemieckiego, z racji wielu powiązań biznesowych z krajami niemieckojęzycznymi, jest pożądana przez prz...
Nawigacja
Nawigacja
Nawigacja zajmuje się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowyc...
Praca socjalna
Praca socjalna
Zawód pracownika socjalnego wymaga szczególnych predyspozycji i cech charakteru. Osoba ta będzie na co dzień spotykać si...
Zarządzanie
Zarządzanie
Niezależnie, czy mowa o gruntownym posprzątaniu domu czy wprowadzeniu przez korporację nowej usługi na rynek, sukces każ...
Wzornictwo
Wzornictwo
Specjaliści wzornictwa są nie tylko artystami, kreatorami gustów i trendów, ale też czułymi barometrami oczekiwań odbior...
Dietetyka
Dietetyka
Dietetyk to osoba, która potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o żywieniu w leczeniu i promocji zdrowia. Wie, jak kompono...
Logopedia
Logopedia
Logopedia zajmuje się diagnozowaniem problemów i niesieniem pomocy w sytuacjach, gdy człowiek nie jest w stanie nauczyć ...
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Kierunek lekarsko-dentystyczny
O ogromnej popularności kierunku lekarsko-dentystycznego decyduje o tym restiż studiów, a także pewność pracy i perspekt...
Socjologia
Socjologia
Rolą socjologa jest badanie procesów zachodzących w społeczeństwie, ich obserwowanie, analizowanie, wskazywanie trendów,...
Mechatronika
Mechatronika
Maszyny i roboty w coraz większym stopniu wypierają udział człowieka w pewnych dziedzinach życia. Same potrafią zdiagnoz...
Prawo
Prawo
Któż nie marzy o błyskotliwej karierze serialowej Magdy M. czy Agaty Przybysz lub nie chciałby się wcielić w rolę adwoka...
Kosmetologia
Kosmetologia
Oczekiwanie ciągłego doskonalenia urody stało się wyzwaniem naukowców z dziedziny medycyny, farmacji, chemii, biologii, ...
Weterynaria
Weterynaria
Medycyna weterynaryjna skupia się na zagadnieniach związanych z leczeniem, profilaktyką oraz zwalczaniem u zwierząt chor...
Biotechnologia
Biotechnologia
Wysoko zaawansowane technologie wykorzystywane w procesach biologicznych pozwalają na inne niż dotychczasowe zastosowani...
Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja
Moda na aktywny wypoczynek i chęć poznawania nowych miejsc powodują, że coraz więcej osób podróżuje i spędza wolny czas ...
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka przestrzenna
Przestrzeń wokół nas zmienia się niezwykle dynamicznie. Niespodziewanie wyrastają drapacze chmur, galerie handlowe, star...
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcji
To studia dla osób z zacięciem inżynierskim, z predyspozycjami do nauki przedmiotów ścisłych, technicznych, którym jedno...
Reżyseria dźwięku
Reżyseria dźwięku
Reżyseria dźwięku to kierunek muzyczno-techniczny. Studenci rozwijają w sobie wrażliwość muzyczną i uczą się, jak prakty...
Logistyka
Logistyka
Logistyk to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych i opłacanych zawodów. Studia zapewniają zdobycie wiedzy z zakresu ...
Energetyka
Energetyka
Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznyc...
Ekonomia
Ekonomia
Dobrzy ekonomiści zawsze będą potrzebni. Ekonomia to dobre, klasyczne studia, które uczą konkretnej wiedzy, bardzo cenne...
Etnolingwistyka
Etnolingwistyka
Etnolingwistyka stanowi połączenie praktycznej nauki języków obcych z kulturoznawstwem i językoznawstwem. Studenci opróc...
Lotnictwo i kosmonautyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Studenci kierunku lotnictwo i kosmonautyka zgodnie twierdzą, że dostać się na studia jest dużo łatwiej, niż na nich utrz...
Techniki dentystyczne
Techniki dentystyczne
Technik dentystyczny jest jak rzeźbiarz, niczym glinę ugniatający specjalistyczny materiał, formujący z niego określone ...
Górnictwo i geologia
Górnictwo i geologia
Wiele osób utożsamia górnictwo tylko z węglem, a pracę w tej branży ze Śląskiem. Nic bardziej mylnego. Kilka kopalń soli...
Farmacja
Farmacja
Farmacja to nauka o lekach. Słowo pochodzi od starożytnego egipskiego ph-ar-maki znaczącego „kto zapewnia bezpieczeństwo...
Pedagogika
Pedagogika
Ta interdyscyplinarna nauka nie ogranicza się obecnie jedynie do nurtu oświatowego, kulturalno-oświatowego czy opiekuńcz...
Biochemia
Biochemia
Studia na kierunku biochemia mają charakter interdyscyplinarny. Łączą wiedzę z dziedziny biologii, chemii, fizyki, podst...
Automatyka i robotyka
Automatyka i robotyka
Automatyka i robotyka jest obecna niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Kierunek ten zajmuje się teoretyczną i...
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Radio, prasa, internet, telewizja - to one kształtują gusta modowe, opinie, sugerują, gdzie wypada bywać, dostarczają bi...
Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa
Znajomość budowy materiałów umożliwia ich dostosowanie do potrzeb rozwijającej się techniki i praktyczne wykorzystanie w...
Grafika
Grafika
Celem studiów na kierunku grafika jest kształcenie, które zwiąże wrażliwość artystyczną studenta z najnowszymi technolog...
Geodezja i kartografia
Geodezja i kartografia
Geodezja i kartografia zajmuje się wyznaczaniem obiektów w przestrzeni, odwzorowywaniem ich na mapach, a także realizacj...
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Odpowiednio przygotowane systemy ochrony oraz wykwalifikowan...
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne
AWF-y to kuźnie przyszłych medalistów, mistrzów klasy europejskiej, światowej, olimpijczyków. Uczelnie mogą się szczycić...
Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne
Z jaką odpowiedzialnością łączy się zawód ratownika medycznego wie zapewne każdy, kto choć raz znalazł się w koniecznośc...
Psychologia
Psychologia
Psychologia bada mechanizmy i prawa rządzące ludzką duszą, rozumem, zachowaniami człowieka, wpływ zjawisk psychicznych n...
Budownictwo
Budownictwo
Studia na kierunku budownictwo kształcą specjalistów w zakresie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru b...
Transport
Transport
Dynamicznie rozwijająca się gospodarka, wymiana towarów na skalę ogólnoświatową oraz rosnąca mobilność społeczeństwa gen...
Filologia angielska
Filologia angielska
Studiowanie filologii angielskiej jest pomysłem na szersze poznanie zarówno kultury, sztuki, historii brytyjskiej i amer...
Kierunek lekarski
Kierunek lekarski
Osobę pragnącą w przyszłości wykonywać zawód lekarza powinna cechować ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie innych...
Taniec
Taniec
Kandydaci wybierający ten artystyczny kierunek studiów powinni być nie tylko pasjonatami tańca i choreografii, ale równi...
Architektura i urbanistyka
Architektura i urbanistyka
Praca architekta łączy wrażliwość humanisty, talent, pasję, kreację artysty z doświadczeniem inżyniera. Zadaniem archite...
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego stanowi główny cel funkcjonowania państwa. Jego realizacja jest możliwa przy zaang...
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Specjaliści z zakresu finansów i rachunkowości potrafią analizować dane, oceniać ryzyko, znajdować optymalne rozwiązania...
Informatyka
Informatyka
Żyjemy w dobie Internetu i świata wirtualnego. Mamy konta w portalach społecznościowych, robimy zakupy przez internet, s...
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne
Kierunek zdrowie publiczne łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych, medycznych, ekonomicznych. Przygotowuje specjalistów...
Europeistyka
Europeistyka
To kierunek dla osób zainteresowanych problemami integracji europejskiej, zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem fund...
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo
Pomimo niezbyt satysfakcjonujących zarobków, ciężkiej pracy, co roku o indeks wyższych uczelni na kierunku pielęgniarstw...
Sport
Sport
Moda na zdrowy tryb życia powoduje, że niezależnie od obciążeń zawodowych, w tygodniowym grafiku znajduje się miejsce na...
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie