Jakiego artykułu szukasz?

Socjologia

Rolą socjologa jest badanie procesów zachodzących w społeczeństwie, ich obserwowanie, analizowanie, wskazywanie trendów, opisywanie nastrojów panujących w grupach społecznych.

Socjologia

Po czym poznać socjologa na plaży? Po tym, że jeśli plażą będą szły piękne kobiety, to wszyscy mężczyźni będą obserwować kobiety, a socjolog - wpatrujących się w nie mężczyzn.

Rolą socjologa jest badanie procesów zachodzących w społeczeństwie, ich obserwowanie, analizowanie, wskazywanie trendów, opisywanie nastrojów panujących w grupach społecznych. Socjologia interesują relacje między członkami większych zbiorowości, jak te zbiorowości na siebie oddziaływają. Wiedząc co myślą inni, jakie są ich oczekiwania, znając dobrze odbiorcę, łatwiej cokolwiek przekazać, zareklamować sprzedać.

Kto, co, gdzie, kiedy i przede wszystkim dlaczego? - odpowiedzi na te pytania stanowią efekt finalny pracy socjologa. Socjologia dostarcza wiedzy, bez której organizacje społeczne, polityczne i biznesowe, a także media i wszelkie inne dziedziny komunikacji społecznej nie są w stanie skutecznie funkcjonować.

„ - Chciałbym polecić studiowanie socjologii. Ten kierunek daje szerokie horyzonty myślowe i pozwala w przyszłości na znalezienie pracy w wielu branżach i zawodach. Obecnie najważniejsze jest, by przecież nauczyć się myśleć i uczyć samemu, a ten kierunek świetnie do tego się nadaje. Po socjologii absolwenci pracują naprawdę w prawie wszystkich branżach (pomijam ściśle techniczne)” - do studiowania socjologii zachęca świeżo upieczony absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia na socjologii mają charakter interdyscyplinarny, obejmują zagadnienia z różnych obszarów nauki i praktyki, jak choćby psychologia, nauki polityczne, ekonomia, filozofia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, co znajduje odzwierciedlenie w programie studiów.

Socjologia - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty nauczania na Socjologii to:

podstawy socjologii, psychologia społeczna, ekonomia z elementami przedsiębiorczości, społeczne role socjologa, etyczne problemy profesji socjologa, współczesne społeczeństwo polskie, socjologia klasyczna, statystyka społeczna, metody badań ilościowych, procesy ludnościowe w Polsce, mikrostruktury społeczne, metody badań jakościowych, makrostruktury społeczne, teorie zmiany społecznej, współczesne teorie socjologiczne, socjotechnika, socjologia kultury, socjologia rodziny, socjologia narodu, socjologia władzy i polityki, socjologia starości, socjologia religii i religijności, socjologia integracji europejskiej, socjologia moralności, subkultury młodzieżowe, społeczna historia cywilizacji europejskiej, relacje i związki uczuciowe, kultura wizualna.

Program studiów przewiduje także praktyki w instytucjach rządowych i samorządowych, w sektorze przedsiębiorstw, w jednostkach sfery usług społecznych i w organizacjach pozarządowych, w redakcjach, firmach usługowych public relations i marketingowych.

Socjologię można studiować przede wszystkim na uniwersytetach i w wybranych niepublicznych szkołach wyższych.

Studia są dwustopniowe, licencjackie i magisterskie.

Socjologia - specjalności

Bogata oferta specjalności pozwala kształcić się w wybranej, zawężonej dziedzinie:

 • socjologia stosunków politycznych
 • media i komunikacja społeczna
 • socjologia administracji
 • samorządność terytorialna
 • polityka społeczna i rozwój lokalny
 • komunikowanie społeczne
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • badania rynku i preferencji społecznych
 • służby publiczne
 • socjologia zarządzania
 • socjologia problemów społecznych
 • socjologia organizacji
 • socjologia Internetu
 • badania społeczne i rynkowe
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • socjologia kultury i komunikowania
 • socjologia reklamy
 • socjologia rodziny

Praca po Socjologii

Obserwowanie i komentowanie rzeczywistości niesie za sobą również żmudne, powtarzalne czynności, wymagające odpowiednich predyspozycji do wykonywania zawodu. Niezbędna jest łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność, ciekawość świata, zdolność empatii. Analizy i opracowywanie danych wymagają z kolei dużo cierpliwości, dokładności, wytrwałości, a przede wszystkim doskonałej znajomości narzędzi badawczych i zdolności analitycznych.

Istotną cechą socjologa jest jego etyka, bezstronność, umiejętność oddzielenia własnych poglądów od wyników, jakie faktycznie przynoszą badania.

Pracy socjologa nie należy oczywiście utożsamiać jedynie z badaniem opinii publicznej. Miejsce dla socjologów znajdzie się w firmach doradztwa personalnego, firmach konsultingowych, reklamowych, agencjach zajmujących się badaniem rynku, firmach badań marketingowych, agencjach PR, domach mediowych, służbach mundurowych, instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach pożytku publicznego, jednostkach administracji publicznej, zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, gospodarczych i politycznych.

Absolwenci kierunku Socjologia mogą pracować w charakterze analityków rynku, audytorów jakości, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

„ - Zawsze marzyłam o pracy, która zapewniłaby mi kontakt z ludźmi, możliwość poznania ich poglądów, postaw, czynników kierujących ludzkimi zachowaniami. Dlatego wybrałam socjologię. W trakcie studiów wykonywaliśmy wiele projektów zbliżonych do moich obecnych zadań zawodowych. Chociaż moja obecna praca to często monotonne wprowadzanie danych do komputera, efekt końcowy jest zawsze satysfakcjonujący. Uzyskane wyniki, ich analiza przynoszą to, co mnie interesuje – informacje o panujących w określonych grupach nastrojach, zmianach poglądów i zachowań wywołanych różnorodnymi czynnikami” - opowiada Monika, pracująca w biurze badań opinii publicznej.

Powiązane treści

Socjologia - co zdawać na maturze, żeby dostać się studia?
Socjologia - co zdawać na maturze, żeby dostać się studia?
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studiuj w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG
Studiuj w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG
Dlaczego warto studiować socjologię na UG?
Dlaczego warto studiować socjologię na UG?
​Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - kierunek socjologia
​Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - kierunek socjologia

Komentarze (4)

After
Socjologia to przygoda życia. Ja zaczynasz widzieć i wiedzić, nic już nie pozostaje takie samo... Poznajesz reguły, zasady i widzisz programy, w jakie wtłacza nas społeczeństwo. I możesz podjąć decyzję, że chcesz być od tego wolny. A kwestia zawodu - w końcu możesz dowiedzieć się kim naprawdę jesteś i kim chcesz być.
30.09.2021
07.05.2020
Bbb
Jednym słowem przudatnością i zakresem wiedzy socjologia nigdy nie dorówna kierunkom technicznym...
9999
wiele kierunków jest postrzeganych przez pryzmat najbardziej oklepanego zawodu z branży, a często to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością...
17.10.2014
23.09.2014
miv
zawsze praca socjologa kojarzyła mi się z wypełnianiem i przeprowadzaniem ankiet...nie wiedziałem, że socjolog może znaleźć pracę w tak wielu rodzajach działalności
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi