Jakiego artykułu szukasz?

Socjologia

Rolą socjologa jest badanie procesów zachodzących w społeczeństwie, ich obserwowanie, analizowanie, wskazywanie trendów, opisywanie nastrojów panujących w grupach społecznych.

Socjologia

Po czym poznać socjologa na plaży? Po tym, że jeśli plażą będą szły piękne kobiety, to wszyscy mężczyźni będą obserwować kobiety, a socjolog - wpatrujących się w nie mężczyzn.

Rolą socjologa jest badanie procesów zachodzących w społeczeństwie, ich obserwowanie, analizowanie, wskazywanie trendów, opisywanie nastrojów panujących w grupach społecznych. Socjologia interesują relacje między członkami większych zbiorowości, jak te zbiorowości na siebie oddziaływają. Wiedząc co myślą inni, jakie są ich oczekiwania, znając dobrze odbiorcę, łatwiej cokolwiek przekazać, zareklamować sprzedać.

Kto, co, gdzie, kiedy i przede wszystkim dlaczego? - odpowiedzi na te pytania stanowią efekt finalny pracy socjologa. Socjologia dostarcza wiedzy, bez której organizacje społeczne, polityczne i biznesowe, a także media i wszelkie inne dziedziny komunikacji społecznej nie są w stanie skutecznie funkcjonować.

„ - Chciałbym polecić studiowanie socjologii. Ten kierunek daje szerokie horyzonty myślowe i pozwala w przyszłości na znalezienie pracy w wielu branżach i zawodach. Obecnie najważniejsze jest, by przecież nauczyć się myśleć i uczyć samemu, a ten kierunek świetnie do tego się nadaje. Po socjologii absolwenci pracują naprawdę w prawie wszystkich branżach (pomijam ściśle techniczne)” - do studiowania socjologii zachęca świeżo upieczony absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia na socjologii mają charakter interdyscyplinarny, obejmują zagadnienia z różnych obszarów nauki i praktyki, jak choćby psychologia, nauki polityczne, ekonomia, filozofia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, co znajduje odzwierciedlenie w programie studiów.

Socjologia - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty nauczania na Socjologii to:

podstawy socjologii, psychologia społeczna, ekonomia z elementami przedsiębiorczości, społeczne role socjologa, etyczne problemy profesji socjologa, współczesne społeczeństwo polskie, socjologia klasyczna, statystyka społeczna, metody badań ilościowych, procesy ludnościowe w Polsce, mikrostruktury społeczne, metody badań jakościowych, makrostruktury społeczne, teorie zmiany społecznej, współczesne teorie socjologiczne, socjotechnika, socjologia kultury, socjologia rodziny, socjologia narodu, socjologia władzy i polityki, socjologia starości, socjologia religii i religijności, socjologia integracji europejskiej, socjologia moralności, subkultury młodzieżowe, społeczna historia cywilizacji europejskiej, relacje i związki uczuciowe, kultura wizualna.

Program studiów przewiduje także praktyki w instytucjach rządowych i samorządowych, w sektorze przedsiębiorstw, w jednostkach sfery usług społecznych i w organizacjach pozarządowych, w redakcjach, firmach usługowych public relations i marketingowych.

Socjologię można studiować przede wszystkim na uniwersytetach i w wybranych niepublicznych szkołach wyższych.

Studia są dwustopniowe, licencjackie i magisterskie.

Socjologia - specjalności

Bogata oferta specjalności pozwala kształcić się w wybranej, zawężonej dziedzinie:

 • socjologia stosunków politycznych
 • media i komunikacja społeczna
 • socjologia administracji
 • samorządność terytorialna
 • polityka społeczna i rozwój lokalny
 • komunikowanie społeczne
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • badania rynku i preferencji społecznych
 • służby publiczne
 • socjologia zarządzania
 • socjologia problemów społecznych
 • socjologia organizacji
 • socjologia Internetu
 • badania społeczne i rynkowe
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • socjologia kultury i komunikowania
 • socjologia reklamy
 • socjologia rodziny

Praca po Socjologii

Obserwowanie i komentowanie rzeczywistości niesie za sobą również żmudne, powtarzalne czynności, wymagające odpowiednich predyspozycji do wykonywania zawodu. Niezbędna jest łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność, ciekawość świata, zdolność empatii. Analizy i opracowywanie danych wymagają z kolei dużo cierpliwości, dokładności, wytrwałości, a przede wszystkim doskonałej znajomości narzędzi badawczych i zdolności analitycznych.

Istotną cechą socjologa jest jego etyka, bezstronność, umiejętność oddzielenia własnych poglądów od wyników, jakie faktycznie przynoszą badania.

Pracy socjologa nie należy oczywiście utożsamiać jedynie z badaniem opinii publicznej. Miejsce dla socjologów znajdzie się w firmach doradztwa personalnego, firmach konsultingowych, reklamowych, agencjach zajmujących się badaniem rynku, firmach badań marketingowych, agencjach PR, domach mediowych, służbach mundurowych, instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach pożytku publicznego, jednostkach administracji publicznej, zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, gospodarczych i politycznych.

Absolwenci kierunku Socjologia mogą pracować w charakterze analityków rynku, audytorów jakości, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

„ - Zawsze marzyłam o pracy, która zapewniłaby mi kontakt z ludźmi, możliwość poznania ich poglądów, postaw, czynników kierujących ludzkimi zachowaniami. Dlatego wybrałam socjologię. W trakcie studiów wykonywaliśmy wiele projektów zbliżonych do moich obecnych zadań zawodowych. Chociaż moja obecna praca to często monotonne wprowadzanie danych do komputera, efekt końcowy jest zawsze satysfakcjonujący. Uzyskane wyniki, ich analiza przynoszą to, co mnie interesuje – informacje o panujących w określonych grupach nastrojach, zmianach poglądów i zachowań wywołanych różnorodnymi czynnikami” - opowiada Monika, pracująca w biurze badań opinii publicznej.

Powiązane treści

Socjologia - co zdawać na maturze, żeby dostać się studia?
Socjologia - co zdawać na maturze, żeby dostać się studia?
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studiuj w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG
Studiuj w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG
Dlaczego warto studiować socjologię na UG?
Dlaczego warto studiować socjologię na UG?
​Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - kierunek socjologia
​Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - kierunek socjologia

Komentarze (4)

After
Socjologia to przygoda życia. Ja zaczynasz widzieć i wiedzić, nic już nie pozostaje takie samo... Poznajesz reguły, zasady i widzisz programy, w jakie wtłacza nas społeczeństwo. I możesz podjąć decyzję, że chcesz być od tego wolny. A kwestia zawodu - w końcu możesz dowiedzieć się kim naprawdę jesteś i kim chcesz być.
30.09.2021
07.05.2020
Bbb
Jednym słowem przudatnością i zakresem wiedzy socjologia nigdy nie dorówna kierunkom technicznym...
9999
wiele kierunków jest postrzeganych przez pryzmat najbardziej oklepanego zawodu z branży, a często to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością...
17.10.2014
23.09.2014
miv
zawsze praca socjologa kojarzyła mi się z wypełnianiem i przeprowadzaniem ankiet...nie wiedziałem, że socjolog może znaleźć pracę w tak wielu rodzajach działalności
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie