Jakiego artykułu szukasz?

Dlaczego warto studiować socjologię na UG?

Dzięki nabywanym podczas studiów umiejętnościom socjolog staje się dojrzałym analitykiem otaczającego świata. Potrafi komunikować się z innymi i rozumieć alternatywne od własnego spojrzenia na rzeczywistość.
Dlaczego warto studiować socjologię na UG?

Socjologia to nauka krytycznego myślenia, stawiania pytań i poszukiwania na nie mądrych odpowiedzi. Socjolog odkrywa prawidłowości, jakie rządzą światem społecznym, wykorzystując w tym celu przede wszystkim swoją własną wyobraźnię. Zajmuje się wszystkim tym, co dzieje się między ludźmi. Zadaje sobie przy tym trud poszukiwania nieszablonowych rozwiązań problemów, które dostrzega i ma świadomość, że często nie ma jednego, „właściwego” scenariusza wyjaśniającego rzeczywistość. Myśleć socjologicznie to znaczy pytać „jak”, „dlaczego” i „po co”, dostrzegać zróżnicowany kontekst funkcjonowania jednostek i grup, społeczności i instytucji.

Socjolog poddaje rzeczy w wątpliwość i na tej podstawie wysnuwa wnioski i proponuje interpretacje. Jest otwarty na różne punkty widzenia i interesuje się wyjaśnianiem procesów społecznych w całym ich skomplikowaniu. W swojej aktywności posługuje się szczególnym aparatem naukowym, który pozwala mierzyć i oceniać zjawiska, które obserwuje. Może przy tym angażować się w rozwiązywanie problemów, które bada lub wspierać procesy decyzyjne na różnych szczeblach.

Dzięki nabywanym w trakcie studiów umiejętnościom socjolog staje się dojrzałym analitykiem otaczającego świata. Potrafi komunikować się z innymi i rozumieć alternatywne od własnego spojrzenia na rzeczywistość. Jest w stanie samodzielnie myśleć i przedstawiać własne poglądy, będąc jednocześnie w stanie docenić wartość kontrargumentacji. Pozostaje ciekawy świata, interesuje się sferą publiczną i dba o to, by żywo uczestniczyć w życiu społecznym – przede wszystkim jako obywatel. Wcielając się w rolę badacza jest świadomy własnych przekonań i poglądów i potrafi je wprost wyrażać. Dokłada jednak wszelkich starań, by w procesie pozyskiwania i pracy z danymi zachować odpowiedni dystans i neutralność.

W trakcie studiów na Uniwersytecie Gdańskim przyszły socjolog uczy się podstaw swojej pracy. Przygląda się dynamice zmian społeczeństw (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), poznaje tajniki statystyki i metodologii badań, zdobywa wiedzę z zakresu filozofii, psychologii, antropologii i ekonomii. Rozwija swoje kompetencje poznając historię myśli socjologicznej oraz studiując systemy i struktury społeczne. Poznaje najnowsze teorie socjologiczne i uczy się, jak aplikować je w realizowanych projektach badawczych. Znajduje tym samym balans między wiedzą teoretyczną i praktyczną, jednocześnie zgłębiając szczegółowe subdyscypliny socjologiczne, takie jak socjologia gospodarki, sportu, rodziny, konsumpcji, podróży, internetu i wielu innych.

Po ukończeniu studiów socjolog posiada kapitał do podjęcia szeregu aktywności zawodowych. Wie, jakimi dysponuje kompetencjami i potrafi z nich zrobić dobry użytek. Z dobrym skutkiem pracuje między innymi w ośrodkach badawczych, administracji samorządowej, instytucjach edukacyjnych, organizacjach pozarządowych, mediach, podmiotach z sektora kultury oraz agencjach reklamowych i marketingowych.

Szczegółowe informacje:

Socjologia – studia licencjackie i magisterskie

 

Stały kontakt i informacja codzienna:

Sekretariat kierunku Socjologia UG

mgr Joanna Bednarska

tel./fax (058) 523-44-05

e-mail: ifis@ug.gda.pl

 

Zobacz Prezentcję Uniwersytetu Gdańskiego w portalu

 

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu