Studia w Olsztynie
Ogród natury

Olsztyn - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Olsztynie

Olsztyn to niewielki ośrodek akademicki. Jedyna uczelnia publiczna – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz kilka niepublicznych szkół wyższych oferują różnorodne typy studiów. W Olsztynie można zatem studiować kierunki humanistyczne, pedagogiczne, techniczne, ekonomiczne, społeczne, prawnicze czy medyczne.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Olsztynie? W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Olsztynie znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Olsztynie.


Lokalizacja

Kierunki w Olsztynie

Oferta kierunków w Olsztynie jest różnorodna, pozwala na wybór spośród wielu typów studiów. Na ich liście dominują kierunki techniczne, inżynieryjne. Dostępnych jest sporo filologii. Wybrać można studia medyczne oraz związane z opieką i ochroną zdrowia.

Olsztyn, jako jedno z kilku tylko miast, oferuje studia na weterynarii. Rybactwo, Zwierzęta w rekreacji i terapii czy Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze to kierunki typowe dla tego ośrodka edukacyjnego.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Olsztynie. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaadministracja i cyfryzacjaanalityka i zarządzanie publiczne
artystyczne
architektura krajobrazuedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejprodukcja muzyczna i realizacja dźwiękusztuki wizualne
biologiczno-przyrodnicze
biogospodarka rybackabioinżynieria produkcji żywnościbiologiabiotechnologiachemiageoinformatyka go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi ichtiologia i akwakulturainżynieria środowiskaleśnictwomikrobiologiaochrona środowiskaodnawialne źródła energiiogrodnictworolnictwotechnika rolnicza i leśnatechnologia drewnatechnologia żywności i żywienie człowiekatowaroznawstwozootechnika
ekonomiczne
ekonomiamatematykazarządzanie i inżynieria produkcji
filologiczne
filologiafilologia angielskafilologia angielska w zakresie nauczania językafilologia germańskafilologia polskafilologia rosyjska (rusycystyka)lingwistyka w biznesie
humanistyczne
analiza i kreowanie trendówedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfilologiafilozofiahistoriainformacja naukowa i bibliotekoznawstwointerdyscyplinarne studia strategicznesztuki wizualneteologia
medyczne
dietetykafizjoterapiakierunek lekarskikosmetologiapielęgniarstwopołożnictworatownictwo medyczneweterynariazwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja przedszkolna i wczesnoszkolnalogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalnapedagogika wczesnej edukacjiresocjalizacja z penitencjarystykązwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
prawnicze
prawoprawo kanoniczne
psychologiczne
psychologia
rolnicze, leśne
architektura krajobrazubiogospodarka rybackabioinżynieria produkcji żywnościgo­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi ichtiologia i akwakulturainżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczejinżynieria środowiskaleśnictwoochrona środowiskaodnawialne źródła energiiogrodnictworolnictwotechnika rolnicza i leśnatechnologia drewnatechnologia żywności i żywienie człowiekatowaroznawstwozootechnika
społeczne
analityka i zarządzanie publiczneanaliza i kreowanie trendówbezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznedziennikarstwo i komunikacja społecznagastronomia i sztuka kulinarna kryminologialogistykalogopedianauki o rodziniepolitologiapolitologia i stosunki międzynarodowepraca socjalnapsychologiaresocjalizacja z penitencjarystykąsocjologiastosunki międzynarodowezarządzaniezwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
techniczne
administracja i cyfryzacjaarchitektura krajobrazubiotechnologiabudownictwoenergetykageodezja i kartografiageoinformatyka informatykainżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczejinżynieria w logistycelogistykamechatronikazarządzanie i inżynieria produkcji
turystyczno-sportowe
turystyka i rekreacjawychowanie fizycznezwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowewojskoznawstwo
ścisłe
bioinżynieria produkcji żywnościbiologiabiotechnologiachemiaenergetykageodezja i kartografiageoinformatyka informatykainżynieria kosmiczna i satelitarnainżynieria środowiskamatematykamechanika i budowa maszynmechatronikamikrobiologiaodnawialne źródła energii

Studia w Olsztynie

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Olsztynie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Olsztynie, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Olsztynie wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Olsztynie.

Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Architektura krajobrazu w Olsztynie
Architektura krajobrazu w Olsztynie
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Politologia w Olsztynie
Politologia w Olsztynie
​Informatyka w Olsztynie
​Informatyka w Olsztynie
​Ekonomia w Olsztynie
​Ekonomia w Olsztynie
Rolnictwo w Olsztynie
Rolnictwo w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
Fizjoterapia w Olsztynie
Fizjoterapia w Olsztynie
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Ochrona środowiska w Olsztynie
Ochrona środowiska w Olsztynie
Matematyka w Olsztynie
Matematyka w Olsztynie
Mikrobiologia w Olsztynie
Mikrobiologia w Olsztynie
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Biotechnologia w Olsztynie
Biotechnologia w Olsztynie
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie
Chemia w Olsztynie
Chemia w Olsztynie
Geoinformatyka w Olsztynie
Geoinformatyka w Olsztynie
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Olsztynie
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Gdzie i za ile mieszkać w Olsztynie?
Gdzie i za ile mieszkać w Olsztynie?
Turystyka w Olsztynie
Turystyka w Olsztynie
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Weterynaria w Olsztynie
Weterynaria w Olsztynie
Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Olsztynie
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia teologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia teologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Kosmetologia w Olsztynie
Kosmetologia w Olsztynie
Energetyka w Olsztynie
Energetyka w Olsztynie
Budownictwo w Olsztynie
Budownictwo w Olsztynie
Administracja w Olsztynie
Administracja w Olsztynie
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia architektoniczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia architektoniczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Życie studenckie w Olsztynie
Życie studenckie w Olsztynie
Zootechnika w Olsztynie
Zootechnika w Olsztynie
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?

Olsztyn - informacje ogólne

Olsztyn to miasto jezior, lasów i stolica województwa warmińsko-mazurskiego. Stanowi największy ośrodek i regionalne centrum życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego Warmii i Mazur. Liczne zabytki i walory krajobrazowe nadają miastu wyjątkowej atrakcyjności turystycznej.

Olsztyn jest największym ośrodkiem edukacyjnym w północnej Polsce. Największą olsztyńską szkołą wyższą jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który kształci ponad 40 tys. studentów. Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kierunków i specjalności, od nauk humanistycznych i teologicznych po ekonomiczne czy lekarskie.

Oprócz Uniwersytetu w Olsztynie działa kilka szkół wyższych niepublicznych: Olsztyńska Szkoła Wyższa - Grupa Vistula, Wydział Gdańskiej Szkoły Wyższej oraz Uczelnia Korczaka. Placówki te posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, oferują nowoczesne metody kształcenia i dobrą bazę dydaktyczną.

Studenci uczelni publicznych i niepublicznych mogą korzystać z dobrze wyposażonych czytelni i bibliotek oraz licznych kursów i szkoleń organizowanych w mieście. Bazę noclegową zapewniają przyjezdnym żakom domy studenckie.


Mieszkańcy Olsztyna, turyści i studenci z całą pewnością nie mogą narzekać na nudę. Prócz licznych koncertów i ofert lokalnych klubów, co roku organizowane są stałe festiwale, na które przybywają ludzie z całego kraju. Do najważniejszych należą: Noce Bluesowe, Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”, Lato Artystyczne oraz Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY. Misją tego ostatniego jest stworzenie przestrzeni dla wielokulturowego dialogu krajów Europy Wschodniej, odnajdywanie wzajemnych podobieństw i odmienności, a przede wszystkim świetna zabawa.

Miłośnicy sztuki poczują się w Olsztynie jak w niebie. W mieście działa wiele galerii: Galeria Rynek, Galeria Spichlerz MOK, Art Deco, Biuro Wystaw Artystycznych zaspokoją najbardziej wybredne artystyczne gusta.

Zwiedzając Olsztyn koniecznie należy przyjrzeć się pięknej Starówce. Nie wolno pominąć Wysokiej Bramy, Bazyliki Katedralnej, Starego Ratusza, Zamku Kapituły Warmińskiej. Warto także odwiedzić Planetarium Astronomiczne, w którym można podziwiać panoramę miasta i oglądać specjalne pokazy gwiezdne.


Jako miasto jezior i lasów, Olsztyn oferuje swe turystyczne walory szczególnie miłośnikom aktywnej formy wypoczynku. Amatorzy wycieczek pieszych, rowerowych, długich spacerów i spływów kajakowych będą tutaj wniebowzięci. W Olsztynie działa kilkadziesiąt utytułowanych klubów sportowych, a wysoko rozwinięta infrastruktura przyciąga ludzi z całego kraju.

Olsztyn to miasto piękne, zielone, osobliwe, klimatyczne. Studia w Olsztynie mają swój niepowtarzalny urok.

Typy studiów w Polsce

 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie