Jakiego kierunku studiów szukasz?

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Studia na kierunku Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku przygotowują do aktywności zawodowej w sektorze kreatywnym. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w takich obszarach jak muzyka, świat mediów i szeroko rozumiane audiowizualia.

Studenci poznają zasady produkcji treści muzycznych i dźwiękowych dla radia, telewizji i Internetu. Zdobywają wiedzę na temat tworzenia projektów artystycznych, studyjnej realizacji nagrań, realizacji dźwiękowej koncertów, produkcji muzycznej. Zaznajamiają się ze sposobami udźwiękowienia obrazu, produkcji podcastów, innych treści internetowych, tworzenia muzyki do gier.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Kierunek jest odpowiedni dla kandydatów o predyspozycjach technicznych ale też dużej wrażliwości muzycznej, posiadających poczucie rytmu, dobry słuch.

Program kształcenia na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Informacji na temat przedmiotów realizowanych w toku studiów należy szukać na stronie uczelni/wydziału.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Rekrutacja jest dwuetapowa.

W pierwszym etapie kandydaci zdają test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.

Po jego pozytywnym zaliczeniu weryfikowane są wyniki uzyskane na maturze z trzech przedmiotów wybranych spośród:

 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • fizyka lub fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • chemia,
 • informatyka

Perspektywy pracy po kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Absolwenci przygotowani są samodzielnej działalności na:

 • rynku muzycznym
 • rynku medialnym
 • w sektorze kreatywnym
 • w produkcji treści muzycznych i dźwięku.

Opinie o kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Jakie uczelnie oferują kierunek produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

W których miastach można studiować kierunek produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Lubelska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi