Jakiego kierunku studiów szukasz?

Muzyka w mediach i produkcja muzyczna

Studia na kierunku Muzyka w mediach i produkcja muzyczna prowadzone są w zakresie dziennikarstwa muzycznego i mają dostarczyć studentom umiejętności rozumienia obecności i przejawów muzyki w mediach (prasie, radiu, telewizji, Internecie) oraz szerokiej wiedzy o kulturze i twórczości muzycznej. Studenci poznają znaczenie mediów w różnych dziedzinach kultury, w tym także w kulturze muzycznej, zapoznają się również z zasadami dotyczącymi finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodów związanych z muzyką. Uczą się również metod dystrybucji muzyki w społeczeństwie i mediach.

Na kierunku proponowane są następujące specjalności:

 • muzyka w mediach,
 • zarządzanie produkcją muzyczną,
 • realizacja dźwięku.

Studia na kierunku Muzyka w mediach i produkcja muzyczna prowadzone są na I i II stopniu w trybie stacjonarnym

Dla kogo studia na kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyczna

Studia przeznaczone są dla osób wykazujących zainteresowanie muzyką, które mają predyspozycje humanistyczne i dysponują ogólną orientacją w problematyce kulturalnej oraz interesują się produkcją muzyczną lub realizacją dźwięku. Kandydat na studia powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia.

Program kształcenia na kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyczna

W programie studiów na tym kierunku znajdziemy takie przedmioty jak:

 • kulturoznawstwo
 • kształcenie słuchu z harmonią
 • historia muzyki rozrywkowej
 • marketing
 • muzyka etniczna
 • analiza form muzycznych
 • krytyka muzyczna
 • literatura muzyczna
 • produkcja spektaklu muzycznego
 • kosztorysowanie
 • prawo autorskie
 • podstawy prawne organizacji imprez masowych
 • technika studyjna
 • realizacja nagrań
 • montaż i mastering dźwięku.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyczna

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie:

 • egzaminu kierunkowego
 • egzaminu podstawowego.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie:

 • egzaminu pisemnego,
 • prezentacji prac,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegóły dotyczące postępowania kwalifikacyjnego zależnie od wybranej specjalności można znaleźć na stronie uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyczna

Absolwenci tego kierunku to cenieni przez pracodawców specjaliści znajdujący zatrudnienie jako krytycy muzyczni, dziennikarze, publicyści, producenci muzyczni. Mogą również podjąć pracę w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, w animowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej. Są przygotowani do pracy w charakterze menadżera zespołu/solisty, realizatora nagrań muzycznych, realizatora dźwięku scenicznego.

Opinie o kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyczna

O studiach na kierunku najlepiej opowiedzą jego studenci:

Kierunki pokrewne do kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek muzyka w mediach i produkcja muzyczna

W których miastach można studiować kierunek muzyka w mediach i produkcja muzyczna

Komentarze (1)

Alika Ś.
Dodatkowo w Collegium Civitas w Warszawie trwa nabór na jednoroczne studia podyplomowe "Muzyka w mediach". W programie: 1. kultura muzyczna widziana z perspektywy różnych gatunków, stylów i epok historycznych – w kontekście przemian kulturowych, społecznych, politycznych i estetycznych, z akcentem na muzykę artystyczną XX i XXI wieku, muzykę filmową oraz muzykę popularną; 2. warsztat dziennikarza i krytyka muzycznego oraz popularyzatora muzyki, potrafiącego w pełni profesjonalnie odbierać dzieła i wykonania muzyczne, interpretować je i oceniać, a swoje refleksje przekazywać w różnych formach dziennikarskich i poprzez rozmaite media; 3. medialne i technologiczne uwarunkowania muzyki i rynku muzycznego, wpływające na różne style wypowiedzi artystycznej, także w wymiarze praktycznym (promocja muzyki, praktyka mediów muzycznych, finansowanie w branży muzycznej itp.). Zajęcia praktyczne i teoretyczne z wykładowcami z czołówki branży muzycznej: Adamem Orzechem, Piotrem Metzem, Rafałem Kownackim, żeby wymienić tylko niektórych. Rekrutacja online na stronie www.muzykawmediach.pl. Warto też polubić stronę "Muzyka w mediach - studia podyplomowe" https://www.facebook.com/groups/2031512390414510/
24.09.2019

Zobacz również

 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu