Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kompozycja i teoria muzyki

Studia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki kształcą profesjonalnych muzyków. Jeśli zawsze marzyłeś o grze w orkiestrze symfonicznej albo o podbiciu światowych scen jako gwiazda popu – to kierunek dla Ciebie.

Studenci zdobywają wiedzę na temat literatury muzycznej różnych epok oraz uczą się odróżniać muzykę z poszczególnych okresów na podstawie elementów konstrukcyjnych utworów. Przyswajają umiejętność posługiwania się słuchem muzycznym oraz czytania zapisu nutowego. Sami przygotowują, wykonują oraz interpretują utwory.

Studiowanie kompozycji i teorii muzyki to również szlifowanie swojego warsztatu kompozytorskiego. Studenci komponują zarówno utwory wokalne, jak i wokalno-instrumentalne. Program studiów kładzie szczególny nacisk na rozróżnianie twórców, dzieł, kierunków, stylów i technik kompozytorskich XX i XXI wieku. Studenci poznają podstawy warsztatu dyrygenckiego w przypadku utworów chóralnych.

Specjalności oferowane na tym kierunku różnią się w zależności od uczelni.

Przykładowo mogą to być:

 • kompozycja
 • kompozycja muzyki filmowej
 • teoria muzyki
 • pedagogika instrumentalna
 • rytmika w edukacji i profilaktyce
 • gra na instrumencie (fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, fagot, puzon, obój, tuba, waltornia, saksofon, akordeon, perkusja, gitara klasyczna).

Dla kogo studia na kierunku kompozycja i teoria muzyki

To studia odpowiednie dla osób obdarzonych dobrym słuchem, utalentowanych muzycznie i wiążących swoją przyszłość z zawodem artysty. Niezbędne cechy studenta kompozycji i teorii muzyki to kreatywność oraz wyobraźnia.

Program kształcenia na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Program studiów na kompozycji i teorii muzyki dzieli się na przedmioty główne (takie jak kompozycja, analiza dzieła muzycznego, historia muzyki, muzyka polska XX i XXI w., fortepian z nauką akompaniamentu) oraz kierunkowe (np. instrumentacja, kontrapunkt, aranżacja, muzyka filmowa i teatralna, muzyka elektroniczna, współczesne techniki kompozytorskie).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Większość uczelni przeprowadza egzaminy wstępne. Sprawdzane są uzdolnienia i umiejętności muzyczne, a przy rekrutacji na specjalność kompozycja należy przedłożyć co najmniej trzy samodzielnie napisane prace kompozytorskie.

Kandydaci na studia powinni zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami każdej z uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku kompozycja i teoria muzyki

Po ukończeniu kierunku kompozycja i teoria muzyki absolwent przygotowany jest do pracy artystycznej, publicystycznej i redakcyjnej. Może znaleźć zatrudnienie w instytutach kultury oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Przede wszystkim jednak studia z kompozycji i teorii muzyki przygotowują do prowadzenia zawodowej działalności jako wolny artysta. Kto wie, która uczelnia wykształci najwięcej przyszłych gwiazd estrady?

Opinie o kierunku kompozycja i teoria muzyki

Kierunki pokrewne do kierunku kompozycja i teoria muzyki

Jakie uczelnie oferują kierunek kompozycja i teoria muzyki

W których miastach można studiować kierunek kompozycja i teoria muzyki

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu