Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

uczelnia publiczna, 85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7, (+52) 321 05 82,

Progi punktowe - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy mają charakter konkursowy, na który mogą składać się następujące elementy w zależności od specyfiki kierunku:

 • egzamin praktyczny
 • egzamin z uzupełniających przedmiotów muzycznych (pisemny lub ustny)
 • egzamin obejmujący zagadnienia związane z obranym kierunkiem studiów (pisemny lub ustny).

Wyniki maturalne nie są punktowane w rekrutacji, za wyjątkiem kierunku Reżyseria dźwięku.

Szczegółowy zakres egzaminów, harmonogram rekrutacji czy liczba możliwych do uzyskania podczas rekrutacji punktów znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Progi punktowe - informacje ogólne

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię.

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. W nielicznych uczelniach na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku