Jakiego kierunku studiów szukasz?

Reżyseria dźwięku

Kierunek reżyseria dźwięku jest zazwyczaj związany z reżyserią muzyczną bądź reżyserią dźwięku w filmie.

Warstwa dźwiękowa filmu, koncertu, teledysku, gry komputerowej czy reklamy przesądza o ich jakości, odbiorze, wartości. To pokazuje rolę, jaka stoi przed reżyserem dźwięku. W dobie przekazów medialnych i wysokich wymogów rynku medialnego kompetencje profesjonalnego reżysera dźwięku są w cenie.

Reżyseria dźwięku to kierunek, który można studiować w uczelniach artystycznych, ale też na wydziałach fizyki. Pokazuje to, jak szerokie spektrum zagadnień obejmu kształcenie na kierunku.

Studia łączą wrażliwość muzyczną, warstwę artystyczną przekazu muzycznego z wiedzą techniczną. Przybliżają działanie specjalistycznych urządzeń i sprzętów wykorzystywanych przy realizacji dźwięku. Kształcenie obejmuje zagadnienia z zakresu kształtowania przestrzeni akustycznej, analizy sygnałów fonicznych i zasad przetwarzania dźwięku analogowego i cyfrowego, historii form i stylów muzycznych.

Kierunek realizowany jest w systemie dwustopniowym.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku reżyseria dźwięku:

 • realizator dźwięku
 • reżyseria muzyczna
 • reżyseria dźwięku w filmie i telewizji
 • reżyseria dźwięku w multimediach.

Dla kogo studia na kierunku reżyseria dźwięku

Idealnym kandydatem na studia jest osoba posiadająca wrażliwość muzyczną, predyspozycje muzyczne, dobry słuch.

Niemniej istotne są umiejętności techniczne, przydatne podczas korzystania ze specjalistycznych sprzętów służących obróbce dźwięku, jego opracowaniu zgodnie z zamierzonym efektem.

Program kształcenia na kierunku reżyseria dźwięku

Studia obejmują kształcenie techniczne oraz zajęcia z przedmiotów muzycznych, prowadzone przez kompozytorów i zawodowych muzyków.

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • technologia realizacji dźwięku
 • technologia nagłaśniania koncertów
 • pracownia MIDI
 • pracownia montażu dźwięku
 • pracownia treningu słuchowego
 • akustyka wnętrz
 • wprowadzenie do akustyki
 • techniki przetwarzania dźwięku
 • podstawy analizy sygnałów
 • wiadomości o muzyce.

Część zajęć odbywa się w specjalnych pracowniach. Mają one charakter praktyczny.

Przewidziane są praktyki, odbywające się m.in. w ośrodkach radiowych i telewizyjnych, teatrach, salach koncertowych jak również w dużych firmach nagłośnieniowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku reżyseria dźwięku

Rekrutacja na reżyserię dźwięku odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Obok języka polskiego i języka obcego jest to najczęściej jeden lub dwa przedmioty wybierane spośród:

 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia.

Dodatkowo niektóre uczelnie artystyczne przewidują kilkuetapowy egzamin praktyczny. Obejmuje wykonanie programu na instrumencie muzycznym, czytanie nut, dyktanda melodyczne oraz sprawdzenie predyspozycji kandydata: ocenę wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku, pamięci muzycznej i dźwiękowej oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej oraz nagrań muzycznych.

Może być także wymagane badanie audiometryczne.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzić szczegóły wymogów kwalifikacyjnych.

Perspektywy pracy po kierunku reżyseria dźwięku

Absolwent kierunku reżyseria dźwięku jest przygotowany do realizacji opracowania dźwiękowego i muzycznego różnych form filmowych, telewizyjnych i teatralnych oraz nagrań muzyki rozrywkowej.

Posiada kompetencje do podjęcia pracy w:

 • studiach fonograficznych
 • radiu
 • telewizji
 • teatrze
 • kinie
 • filmowych grupach produkcyjnych
 • przy nagłośnieniu koncertów
 • klubach muzycznych
 • ośrodkach i domach kultury.

Opinie o kierunku reżyseria dźwięku

Kilka tylko uczelni oferuje ten kierunek studiów, choć efekty pracy realizatorów dźwięku słyszymy na każdym kroku.

To ciężka praca specjalistów zajmujących się m.in. reżyserią dźwięku.

Podejrzyjmy, jak wygląda praca w studio nagrań.


Kierunki pokrewne do kierunku reżyseria dźwięku

Jakie uczelnie oferują kierunek reżyseria dźwięku

W których miastach można studiować kierunek reżyseria dźwięku

Komentarze (1)

Pablo
Ciekawie się zapowiada reżyseria dźwięku. Aczkolwiekt to studia nie dla wszystkich. Zdolności muzyczne przede wszystkim!
04.10.2019
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Białostocka
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych