Jakiego kierunku studiów szukasz?

Reżyseria dźwięku

Kierunek reżyseria dźwięku jest zazwyczaj związany z reżyserią muzyczną bądź reżyserią dźwięku w filmie.

Warstwa dźwiękowa filmu, koncertu, teledysku, gry komputerowej czy reklamy przesądza o ich jakości, odbiorze, wartości. To pokazuje rolę, jaka stoi przed reżyserem dźwięku. W dobie przekazów medialnych i wysokich wymogów rynku medialnego kompetencje profesjonalnego reżysera dźwięku są w cenie.

Reżyseria dźwięku to kierunek, który można studiować w uczelniach artystycznych, ale też na wydziałach fizyki. Pokazuje to, jak szerokie spektrum zagadnień obejmu kształcenie na kierunku.

Studia łączą wrażliwość muzyczną, warstwę artystyczną przekazu muzycznego z wiedzą techniczną. Przybliżają działanie specjalistycznych urządzeń i sprzętów wykorzystywanych przy realizacji dźwięku. Kształcenie obejmuje zagadnienia z zakresu kształtowania przestrzeni akustycznej, analizy sygnałów fonicznych i zasad przetwarzania dźwięku analogowego i cyfrowego, historii form i stylów muzycznych.

Kierunek realizowany jest w systemie dwustopniowym.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku reżyseria dźwięku:

 • realizator dźwięku
 • reżyseria muzyczna
 • reżyseria dźwięku w filmie i telewizji
 • reżyseria dźwięku w multimediach.

Dla kogo studia na kierunku reżyseria dźwięku

Idealnym kandydatem na studia jest osoba posiadająca wrażliwość muzyczną, predyspozycje muzyczne, dobry słuch.

Niemniej istotne są umiejętności techniczne, przydatne podczas korzystania ze specjalistycznych sprzętów służących obróbce dźwięku, jego opracowaniu zgodnie z zamierzonym efektem.

Program kształcenia na kierunku reżyseria dźwięku

Studia obejmują kształcenie techniczne oraz zajęcia z przedmiotów muzycznych, prowadzone przez kompozytorów i zawodowych muzyków.

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • technologia realizacji dźwięku
 • technologia nagłaśniania koncertów
 • pracownia MIDI
 • pracownia montażu dźwięku
 • pracownia treningu słuchowego
 • akustyka wnętrz
 • wprowadzenie do akustyki
 • techniki przetwarzania dźwięku
 • podstawy analizy sygnałów
 • wiadomości o muzyce.

Część zajęć odbywa się w specjalnych pracowniach. Mają one charakter praktyczny.

Przewidziane są praktyki, odbywające się m.in. w ośrodkach radiowych i telewizyjnych, teatrach, salach koncertowych jak również w dużych firmach nagłośnieniowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku reżyseria dźwięku

Rekrutacja na reżyserię dźwięku odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Obok języka polskiego i języka obcego jest to najczęściej jeden lub dwa przedmioty wybierane spośród:

 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia.

Dodatkowo niektóre uczelnie artystyczne przewidują kilkuetapowy egzamin praktyczny. Obejmuje wykonanie programu na instrumencie muzycznym, czytanie nut, dyktanda melodyczne oraz sprawdzenie predyspozycji kandydata: ocenę wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku, pamięci muzycznej i dźwiękowej oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej oraz nagrań muzycznych.

Może być także wymagane badanie audiometryczne.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzić szczegóły wymogów kwalifikacyjnych.

Perspektywy pracy po kierunku reżyseria dźwięku

Absolwent kierunku reżyseria dźwięku jest przygotowany do realizacji opracowania dźwiękowego i muzycznego różnych form filmowych, telewizyjnych i teatralnych oraz nagrań muzyki rozrywkowej.

Posiada kompetencje do podjęcia pracy w:

 • studiach fonograficznych
 • radiu
 • telewizji
 • teatrze
 • kinie
 • filmowych grupach produkcyjnych
 • przy nagłośnieniu koncertów
 • klubach muzycznych
 • ośrodkach i domach kultury.

Opinie o kierunku reżyseria dźwięku

Kilka tylko uczelni oferuje ten kierunek studiów, choć efekty pracy realizatorów dźwięku słyszymy na każdym kroku.

To ciężka praca specjalistów zajmujących się m.in. reżyserią dźwięku.

Podejrzyjmy, jak wygląda praca w studio nagrań.


Kierunki pokrewne do kierunku reżyseria dźwięku

Jakie uczelnie oferują kierunek reżyseria dźwięku

W których miastach można studiować kierunek reżyseria dźwięku

Komentarze (1)

Pablo
Ciekawie się zapowiada reżyseria dźwięku. Aczkolwiekt to studia nie dla wszystkich. Zdolności muzyczne przede wszystkim!
04.10.2019

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu