Jakiego kierunku studiów szukasz?

Reżyseria dźwięku

Kierunek reżyseria dźwięku jest zazwyczaj związany z reżyserią muzyczną bądź reżyserią dźwięku w filmie.

Warstwa dźwiękowa filmu, koncertu, teledysku, gry komputerowej czy reklamy przesądza o ich jakości, odbiorze, wartości. To pokazuje rolę, jaka stoi przed reżyserem dźwięku. W dobie przekazów medialnych i wysokich wymogów rynku medialnego kompetencje profesjonalnego reżysera dźwięku są w cenie.

Reżyseria dźwięku to kierunek, który można studiować w uczelniach artystycznych, ale też na wydziałach fizyki. Pokazuje to, jak szerokie spektrum zagadnień obejmu kształcenie na kierunku.

Studia łączą wrażliwość muzyczną, warstwę artystyczną przekazu muzycznego z wiedzą techniczną. Przybliżają działanie specjalistycznych urządzeń i sprzętów wykorzystywanych przy realizacji dźwięku. Kształcenie obejmuje zagadnienia z zakresu kształtowania przestrzeni akustycznej, analizy sygnałów fonicznych i zasad przetwarzania dźwięku analogowego i cyfrowego, historii form i stylów muzycznych.

Kierunek realizowany jest w systemie dwustopniowym.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku reżyseria dźwięku:

 • realizator dźwięku
 • reżyseria muzyczna
 • reżyseria dźwięku w filmie i telewizji
 • reżyseria dźwięku w multimediach.

Dla kogo studia na kierunku reżyseria dźwięku

Idealnym kandydatem na studia jest osoba posiadająca wrażliwość muzyczną, predyspozycje muzyczne, dobry słuch.

Niemniej istotne są umiejętności techniczne, przydatne podczas korzystania ze specjalistycznych sprzętów służących obróbce dźwięku, jego opracowaniu zgodnie z zamierzonym efektem.

Program kształcenia na kierunku reżyseria dźwięku

Studia obejmują kształcenie techniczne oraz zajęcia z przedmiotów muzycznych, prowadzone przez kompozytorów i zawodowych muzyków.

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • technologia realizacji dźwięku
 • technologia nagłaśniania koncertów
 • pracownia MIDI
 • pracownia montażu dźwięku
 • pracownia treningu słuchowego
 • akustyka wnętrz
 • wprowadzenie do akustyki
 • techniki przetwarzania dźwięku
 • podstawy analizy sygnałów
 • wiadomości o muzyce.

Część zajęć odbywa się w specjalnych pracowniach. Mają one charakter praktyczny.

Przewidziane są praktyki, odbywające się m.in. w ośrodkach radiowych i telewizyjnych, teatrach, salach koncertowych jak również w dużych firmach nagłośnieniowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku reżyseria dźwięku

Rekrutacja na reżyserię dźwięku odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Obok języka polskiego i języka obcego jest to najczęściej jeden lub dwa przedmioty wybierane spośród:

 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia.

Dodatkowo niektóre uczelnie artystyczne przewidują kilkuetapowy egzamin praktyczny. Obejmuje wykonanie programu na instrumencie muzycznym, czytanie nut, dyktanda melodyczne oraz sprawdzenie predyspozycji kandydata: ocenę wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku, pamięci muzycznej i dźwiękowej oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej oraz nagrań muzycznych.

Może być także wymagane badanie audiometryczne.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzić szczegóły wymogów kwalifikacyjnych.

Perspektywy pracy po kierunku reżyseria dźwięku

Absolwent kierunku reżyseria dźwięku jest przygotowany do realizacji opracowania dźwiękowego i muzycznego różnych form filmowych, telewizyjnych i teatralnych oraz nagrań muzyki rozrywkowej.

Posiada kompetencje do podjęcia pracy w:

 • studiach fonograficznych
 • radiu
 • telewizji
 • teatrze
 • kinie
 • filmowych grupach produkcyjnych
 • przy nagłośnieniu koncertów
 • klubach muzycznych
 • ośrodkach i domach kultury.

Opinie o kierunku reżyseria dźwięku

Kilka tylko uczelni oferuje ten kierunek studiów, choć efekty pracy realizatorów dźwięku słyszymy na każdym kroku.

To ciężka praca specjalistów zajmujących się m.in. reżyserią dźwięku.

Podejrzyjmy, jak wygląda praca w studio nagrań.


Kierunki pokrewne do kierunku reżyseria dźwięku

Jakie uczelnie oferują kierunek reżyseria dźwięku

W których miastach można studiować kierunek reżyseria dźwięku

Komentarze (1)

Pablo
Ciekawie się zapowiada reżyseria dźwięku. Aczkolwiekt to studia nie dla wszystkich. Zdolności muzyczne przede wszystkim!
04.10.2019
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Śląska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej