Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

uczelnia publiczna, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1, (+61) 829 40 00, dnuam@amu.edu.pl

Progi punktowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów uwzględnia wyniki uzyskane na maturze z konkretnych przedmiotów. Stosowane są odpowiednie przeliczniki, wzory rekrutacyjne, na podstawie których powstaje lista rankingowa osób zakwalifikowanych na studia.

Uczelnia nie określa minimalnych poziomów punktów wymaganych do przyjęcia na określone kierunki. Te liczby są zmienne, wyznaczają je corocznie sami kandydaci, bo zależą od wyników ich matur. Wpływ mają także liczba zapisów na dany kierunek i limit miejsc wyznaczony przez uczelnię. Zatem progi punktowe znane są dopiero po zakończeniu rekrutacji.

Sprawdźcie, jakie wagi punktowe i przeliczniki stosowane są podczas naboru na wybrane kierunki studiów.

Poznajcie szczegółowe zasady rekrutacji na UAM w Poznaniu.

Obejrzyjcie tutorial, z którego dowiecie się jak poruszać się w panelu Systemu Internetowej Rekrutacji:


Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Zamojska