Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zmiany klimatu ziemi

Studia na kierunku Zmiany klimatu Ziemi obejmują wiedzę o procesach kształtujących naszą planetę i jej klimat.

Studenci poznają podstawowe składniki środowiska Ziemi, przede wszystkim litosferę, hydrosferę i atmosferę, ich właściwości, procesy nimi rządzące i ich wzajemne relacje, na przestrzeni całej historii Ziemi oraz metody badań naukowych prowadzących do poznania naszej planety a także narzędzia niezbędne do badania procesów kształtujących Ziemię.

Kierunek realizowany jest na poziomie pierwszego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku zmiany klimatu ziemi

Studia przewidziane są dla osób zainteresowanych analizą procesów przyrodniczych, modelowaniem prawdopodobnych przyszłych zmian klimatu i środowiska, kandydatów zainteresowanych naukami geograficznymi, przyszłością naszej planety w wymiarze naukowym.

Program kształcenia na kierunku zmiany klimatu ziemi

W programie studiów znajdą się przykładowo przedmioty:

 • Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna
 • Adaptacja do zmian klimatu
 • Modelowanie zmian klimatu
 • Wstęp do nauk o Ziemi
 • Powstawanie geologicznych archiwów zmian klimatu
 • Geozagrożenia
 • Cykle geochemiczne
 • Zróżnicowanie klimatyczne Polski i świata
 • Metody rekonstrukcji klimatu
 • Podstawy budownictwa zrównoważonego
 • Modelowanie obiegu wody
 • Strategie surowcowe i energetyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zmiany klimatu ziemi

Podczas rekrutacji punktowane będą:

 • język obcy
 • przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku zmiany klimatu ziemi

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy przykładowo w:

 • instytucjach samorządowych oraz rządowych zajmujących się ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym i działaniami dotyczącymi adaptacji do zmian klimatu
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką zmian klimatu
 • firmach konsultingowych oraz doradczych zajmujących się przygotowywaniem oraz prowadzeniem inwestycji w przemyśle energetycznym (energia wiatrowa, atomowa, słoneczna), poszukiwaniami surowców szczególnie ważnych dla alternatywnych źródeł energii, budownictwem narażonym na wpływ zmian klimatu
 • instytutach badawczych (RZGW, IMiGW-PIB, PIG PIB)
 • jednostkach naukowych (uczelnie wyższe, PAN).

Opinie o kierunku zmiany klimatu ziemi

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zmiany klimatu ziemi

Jakie uczelnie oferują kierunek zmiany klimatu ziemi

W których miastach można studiować kierunek zmiany klimatu ziemi

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Łódzka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa