Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu to odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dostosowania się różnych gałęzi gospodarki narodowej do dynamicznych zmian klimatycznych.

Żywioły takie jak ogień, woda, susza, zmiany klimatyczne powodujące topnienie lodowców, smog, fale upałów, degradacje gleby, środowiska to wyzwania, jakim współczesność stawia czoło.

Utworzenie tego kierunku jest także zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu różnych sektorów gospodarki i środowiska.

Studia przygotowują do zdobycia wielu praktycznych umiejętności podczas zajęć laboratoryjnych, terenowych, jak i w trakcie odbywania praktyk zawodowych.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Kandydaci na studia powinni być osobami wykazującymi troskę o jakość życia na ziemi w kontekście zmian klimatycznych.


Program kształcenia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • klimatologia i ocena ryzyka klimatycznego
 • ekologia
 • biologia i ochrona ekosystemów polarnych
 • fenologia i synoptyka meteorologiczna
 • ochrona powietrza i modelowanie emisji
 • zarządzanie zasobami wód
 • metody zwiększania retencji wodnej
 • ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi
 • adaptacje organizmów do zmian klimatu
 • zielona infrastruktura i adaptacje miast do zmian klimatu
 • adaptacje do zmian klimatu w gospodarce przestrzennej
 • odnawialne źródła energii
 • polityka adaptacji do zmian klimatu
 • finansowanie działalności proklimatycznej
 • zarządzanie ryzykiem klimatycznym
 • zmiany stylu konsumpcji żywności.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Podczas rekrutacji uwzględniane są następujące przedmioty:

 • język obcy
 • przedmiot wybrany spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Przykładowe miejsca pracy dla absolwentów:

 • urzędy miast i gmin
 • centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego
 • laboratoria
 • administracja państwowa i samorządowa
 • firmy doradcze
 • instytucje finansowe zajmujące się dostosowaniem do kryzysu klimatycznego.

Opinie o kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Ukończenie tego unikatowego kierunku pozwala na uzyskanie perspektywicznego zawodu.

Dowiedzcie się więcej o studiach:


Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Komentarze (1)

Ela
Brzmi interesująco, ale to bardzo wąska dziedzina.
20.04.2020

Zobacz również

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie