Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria i monitoring środowiska

Inżynieria i monitoring środowiska to kierunek o charakterze techniczno-przyrodniczym.

Studenci uczą się identyfikować i analizować większość zagrożeń wynikających z emisji substancji i energii do środowiska, posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi i obliczeniowymi oraz przepisami prawnymi stosowanymi w inżynierii środowiska oraz w ocenie stanu środowiska i wpływu na środowisko.

Poznają zasady korzystania z zasobów i systemów informacji przestrzennej oraz wybranych narzędzi informatycznych stosowanych do wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii środowiska.

Uzyskują wiedzę, jak dobierać odpowiednie metody i techniki wykorzystywane w ochronie, kształtowaniu i odnowie środowiska oraz gospodarce odpadami.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska

Kandydaci na kierunek inżynieria i monitoring środowiska powinni posiadać predyspozycje techniczne oraz uzdolnienia w zakresie poszerzania wiedzy przyrodniczej.

Przydatna będzie umiejętność syntetycznego myślenia, formułowania wniosków, zamiłowanie do ochrony środowiska.

Program kształcenia na kierunku inżynieria i monitoring środowiska

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • miernictwo przemysłowe
 • inżynieria ochrony powietrza
 • systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków
 • gospodarka odpadami
 • rekultywacja
 • termodynamika techniczna
 • hydrologia
 • gleboznawstwo
 • ekotokstykologia
 • biologia i ekologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria i monitoring środowiska

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria i monitoring środowiska

Przykładowe stanowiska przewidziane dla absolwentów kierunku to:

 • eksploratorzy i projektanci urządzeń i instalacji oczyszczania gazów odlotowych oraz obiektów gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej i rekultywowanych
 • eksploratorzy, projektanci i kierownicy robót budowlanych w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • menadżerowie, specjaliści, inspektorzy lub audytorzy ds. ochrony środowiska, monitoringu środowiska i zarządzania środowiskowego
 • menadżerowie i konsultanci w sektorze usług komunalnych.

Opinie o kierunku inżynieria i monitoring środowiska

Kierunek inżynieria i monitoring środowiska bazuje na dawnych studiach z zakresu inżynierii środowiska.

Przewidzianych jest wiele zajęć praktycznych, przygotowujących do wykonywania konkretnych zadań zawodowych w obszarze monitoringu i inżynierii środowiska

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria i monitoring środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria i monitoring środowiska

W których miastach można studiować kierunek inżynieria i monitoring środowiska

Komentarze (2)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020
08.01.2020
Absolwent
To dawna inżynieria środowiska na AGH?

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi