Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Studenci tego kierunku poznają metody badań i oceny stanu środowiska przyrodniczego. Uczą się planowania, przygotowania i prowadzenia działań naprawczych w środowisku, czyli stosowania odpowiednich metod oraz technologii inżynieryjnych w rekultywacji obszarów zdegradowanych. Zdobywają również wiedzę z zakresu prawa oraz zarządzania i ekonomii środowiska. Wiedzy praktycznej dostarczają liczne zajęcia terenowe.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

To kierunek studiów dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych pasjonujących się głownie biologią i chemią, które chcą mieć swój udział w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego i z taką działalnością wiążą przyszłość zawodową.

Program kształcenia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • botanika ogólna
 • chemia
 • filozofia przyrody
 • podstawy biostruktury zwierząt
 • mikroewolucja populacji ludzkich
 • zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
 • hydrologia i gospodarowanie wodą
 • chemia środowiskowa
 • biologiczne metody oceny i ochrony wód
 • monitoring środowiska
 • meteorologia i klimatologia
 • prawo ochrony środowiska
 • podstawy zarządzania i ekonomii
 • siedliska przyrodnicze
 • fizjologia stresu u roślin
 • ochrona gatunków dyrektywowych
 • genetyka populacyjna
 • parazytologia w ochronie środowiska
 • ekologiczne podstawy ochrony środowiska
 • metodyka oceny projektów inwestycyjnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • przedmiot do wyboru: biologia, chemia, język obcy nowożytny, matematyka,
 • przedmiot do wyboru: fizyka i astronomia / fizyka, geografia, informatyka,
 • przedmiot do wyboru: język polski, wiedza o społeczeństwie.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o:

 • ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów,
 • średnią z przebiegu studiów.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • służbach ochrony przyrody, np. w parkach narodowych,
 • instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, monitorujących i nadzorujących stan środowiska, między innymi w Głównej i Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Krajowym i Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, Głównym i Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska,
 • organizacjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego,
 • laboratoriach badawczych, zakładach przemysłowych oraz jednostkach odpowiedzialnych za monitoring stanu środowiska.

Opinie o kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Osoby zainteresowań studiami oraz perspektywami pracy po tym kierunku powinny zajrzeć na stronę:

Kierunki pokrewne do kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Jakie uczelnie oferują kierunek ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl

W których miastach można studiować kierunek ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Komentarze (1)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim