Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem

Kierunek technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem oferuje studentom studia łączące wiedzę z zakresu trzech obszarów kształcenia a ponadto chemii ogólnej, analitycznej, fizycznej, nieorganicznej, organicznej oraz przedmiotów specjalistycznych związanych z wiedzą o przetwarzaniu surowców i wytwarzaniu półwyrobów i wyrobów, a także metod ich wytwarzania oraz technologiami ich wykorzystania i utylizacji po zakończonym okresie użytkowania.

Studia na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem zapewniają studentom zdobycie wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych, poznanie zasad analizy i zarządzania środowiskiem. Duża ilość zajęć laboratoryjnych oraz odbycie semestralnych praktyk zawodowych gwarantuje zdobycie praktycznych umiejętności wysoko cenionych na rynku pracy.

Umiejętności zdobyte po kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem

Absolwent kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem jest wykształcony w trzech obszarach kształcenia, posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania środowiska, jego analizy oraz metod, technik i technologii prowadzących do jak najmniejszej eksploatacji i dewastacji środowiska naturalnego. Zna techniki zachowawcze.

Posiada podstawowe informacje, dotyczące aspektów inżynierskich. Jest osobą kompetentną do prawidłowego sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. Osiągnięte efekty kształcenia, semestralna praktyka zawodowa oraz unikalne trójobszarowe umiejscowienie kierunku w zakresie kształcenia, dają ogromną szansę na rynku pracy oraz niezwykłe doświadczenie wynikające z dużej liczby zajęć praktycznych.

Dla kogo studia na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
Jakie uczelnie oferują kierunek technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
W których miastach można studiować kierunek technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska