Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Studia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne mają na celu wykształcenie specjalistów, którzy będą w przyszłości zajmować się oceną wpływu działalności gospodarczej na środowisko.

Kierunek Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych, ukierunkowanych na pracę w terenie. W programie kształcenia znalazły się zajęcia zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, jak i ścisłych.

Studia mają charakter praktyczny, a znacząca część zajęć będzie realizowana w terenowych stacjach przyrodniczych. Studenci poznają dzięki temu metody pozyskiwania danych terenowych, oznaczania zebranego materiału biologicznego oraz opracowywania raportów środowiskowych i wdrażania kompleksowych metod poprawiających jakość środowiska. Nauczą się, jak funkcjonują ekosystemy wodne i w jaki sposób żyjące w nich organizmy reagują na zmiany wprowadzane przez człowieka; jak identyfikować płynące z nich zagrożenia i jakie metody stosować, aby naprawiać zmiany niekorzystne.

Podczas studiów przewidziano dużą liczbę zajęć praktycznych, realizowanych w stacjach terenowych i laboratoriach, oraz praktyki zawodowe.

Dla kogo studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Kierunek przewidziany jest dla osób świadomych zagrożeń ekologicznych, zainteresowanych aktywnym działaniem na rzecz poprawy jakości środowiska, otwartych na nowoczesne technologie.

Kluczowe są predyspozycje do nauki przedmiotów przyrodniczych.

Program kształcenia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

W programie nauczania przewidziano takie przedmioty, jak:

 • Zróżnicowanie taksonomiczne – bezkręgowce
 • Podstawy algologii i mykologii
 • Podstawy geomonitoringu
 • Biotechnologiczne aspekty kształtowania ekosystemów wodnych
 • Technologie informacyjne
 • Zróżnicowanie taksonomiczne – kręgowce
 • Zróżnicowanie taksonomiczne – rośliny
 • Ekologia ogólna
 • Ochrona środowiska przyrodniczego
 • Identyfikacja organizmów wskaźnikowych i biologiczne miary stanu środowiska
 • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego człowieka
 • Fizyczne podstawy biomonitoringu
 • Chemiczne podstawy biomonitoringu
 • Stres środowiskowy a tolerancja organizmów
 • Państwowy Monitoring Środowiska
 • Metody statystyczne
 • Aspekty etyki w biomonitoringu
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Biologiczne miary stanu środowiska
 • Biotechnologie ekologiczne
 • GIS i teledetekcja
 • Ocena stanu siedlisk przyrodniczych
 • Nowoczesne techniki laboratoryjne
 • Praktyka zawodowa
 • Ewolucja różnorodności biologicznej
 • Metody rekultywacji w obszarach rolniczych
 • Konwersatorium interdyscyplinarne
 • Seminarium licencjackie
 • Zajęcia fakultatywne
 • Funkcjonowanie i rekultywacja ekosystemów w warunkach presji inwestycyjnej
 • Ekologia populacji
 • Waloryzacja przyrodnicza w aspekcie społecznym i ekonomicznym
 • Ekobiznes
 • Przestrzenne aspekty biomonitoring.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z przedmiotów:

 • jeden do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
 • jeden (inny) spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski
 • dodatkowo (nie jest wymagany): fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski.

Perspektywy pracy po kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

W Polsce brakuje profesjonalnie przygotowanych specjalistów z dziedziny biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych,zatem absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy. Mogą podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej, zajmujących się ochroną środowiska, laboratoriach badawczych, firmach konsultingowych badających wpływ różnych czynników na środowisko, realizujących ekspertyzy związane z planami ochrony obszarów.

Absolwent kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne może ubiegania się o zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i administracji samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, wdrażaniem rozwiązań systemowych zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju
 • służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
 • laboratoriach badań środowiska
 • firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu
 • firmach realizujących ekspertyzy związane z przygotowywaniem planów ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną prawną oraz przygotowywaniem programów rolno-środowiskowych
 • parkach narodowych lub krajobrazowych
 • społecznych organizacjach ekologicznych oraz krajowych i międzynarodowych programach badawczych wyspecjalizowanych w działaniach na rzecz redukcji zagrożeń dla środowiska i ograniczających jego degradację.

Opinie o kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to kierunek unikatowy w skali kraju.

Kształcenia spełnia wymogi w zakresie biomonitoringu wynikające z dyrektyw UE.

Postępujące zanieczyszczenie wód gleb i powietrza wymaga sprawnego identyfikowania zagrożeń, a także wdrażania rozwiązań, które pozwoliłyby efektywnie chronić ekosystemy wodne i lądowe.

Kierunki pokrewne do kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

W których miastach można studiować kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Łódzka
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum