Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Studia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne mają na celu wykształcenie specjalistów, którzy będą w przyszłości zajmować się oceną wpływu działalności gospodarczej na środowisko.

Kierunek Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych, ukierunkowanych na pracę w terenie. W programie kształcenia znalazły się zajęcia zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, jak i ścisłych.

Studia mają charakter praktyczny, a znacząca część zajęć będzie realizowana w terenowych stacjach przyrodniczych. Studenci poznają dzięki temu metody pozyskiwania danych terenowych, oznaczania zebranego materiału biologicznego oraz opracowywania raportów środowiskowych i wdrażania kompleksowych metod poprawiających jakość środowiska. Nauczą się, jak funkcjonują ekosystemy wodne i w jaki sposób żyjące w nich organizmy reagują na zmiany wprowadzane przez człowieka; jak identyfikować płynące z nich zagrożenia i jakie metody stosować, aby naprawiać zmiany niekorzystne.

Podczas studiów przewidziano dużą liczbę zajęć praktycznych, realizowanych w stacjach terenowych i laboratoriach, oraz praktyki zawodowe.

Dla kogo studia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Kierunek przewidziany jest dla osób świadomych zagrożeń ekologicznych, zainteresowanych aktywnym działaniem na rzecz poprawy jakości środowiska, otwartych na nowoczesne technologie.

Kluczowe są predyspozycje do nauki przedmiotów przyrodniczych.

Program kształcenia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

W programie nauczania przewidziano takie przedmioty, jak:

 • Zróżnicowanie taksonomiczne – bezkręgowce
 • Podstawy algologii i mykologii
 • Podstawy geomonitoringu
 • Biotechnologiczne aspekty kształtowania ekosystemów wodnych
 • Technologie informacyjne
 • Zróżnicowanie taksonomiczne – kręgowce
 • Zróżnicowanie taksonomiczne – rośliny
 • Ekologia ogólna
 • Ochrona środowiska przyrodniczego
 • Identyfikacja organizmów wskaźnikowych i biologiczne miary stanu środowiska
 • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego człowieka
 • Fizyczne podstawy biomonitoringu
 • Chemiczne podstawy biomonitoringu
 • Stres środowiskowy a tolerancja organizmów
 • Państwowy Monitoring Środowiska
 • Metody statystyczne
 • Aspekty etyki w biomonitoringu
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Biologiczne miary stanu środowiska
 • Biotechnologie ekologiczne
 • GIS i teledetekcja
 • Ocena stanu siedlisk przyrodniczych
 • Nowoczesne techniki laboratoryjne
 • Praktyka zawodowa
 • Ewolucja różnorodności biologicznej
 • Metody rekultywacji w obszarach rolniczych
 • Konwersatorium interdyscyplinarne
 • Seminarium licencjackie
 • Zajęcia fakultatywne
 • Funkcjonowanie i rekultywacja ekosystemów w warunkach presji inwestycyjnej
 • Ekologia populacji
 • Waloryzacja przyrodnicza w aspekcie społecznym i ekonomicznym
 • Ekobiznes
 • Przestrzenne aspekty biomonitoring.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z przedmiotów:

 • jeden do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
 • jeden (inny) spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski
 • dodatkowo (nie jest wymagany): fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski.

Perspektywy pracy po kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

W Polsce brakuje profesjonalnie przygotowanych specjalistów z dziedziny biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych,zatem absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy. Mogą podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej, zajmujących się ochroną środowiska, laboratoriach badawczych, firmach konsultingowych badających wpływ różnych czynników na środowisko, realizujących ekspertyzy związane z planami ochrony obszarów.

Absolwent kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne może ubiegania się o zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i administracji samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, wdrażaniem rozwiązań systemowych zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju
 • służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
 • laboratoriach badań środowiska
 • firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu
 • firmach realizujących ekspertyzy związane z przygotowywaniem planów ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną prawną oraz przygotowywaniem programów rolno-środowiskowych
 • parkach narodowych lub krajobrazowych
 • społecznych organizacjach ekologicznych oraz krajowych i międzynarodowych programach badawczych wyspecjalizowanych w działaniach na rzecz redukcji zagrożeń dla środowiska i ograniczających jego degradację.

Opinie o kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to kierunek unikatowy w skali kraju.

Kształcenia spełnia wymogi w zakresie biomonitoringu wynikające z dyrektyw UE.

Postępujące zanieczyszczenie wód gleb i powietrza wymaga sprawnego identyfikowania zagrożeń, a także wdrażania rozwiązań, które pozwoliłyby efektywnie chronić ekosystemy wodne i lądowe.

Kierunki pokrewne do kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

W których miastach można studiować kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu