Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Studia na kierunku Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności realizowane są w języku angielskim.

Mają one na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności organicznej. Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę akademicką z różnych wydziałów SGGW oraz wykładowców z innych uczelni, także zagranicznych.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz warsztatów. Absolwenci będą przygotowani do pracy w poszczególnych elementach łańcucha produkcji żywności ekologicznej, przetwórstwie, handlu, systemach kontroli i certyfikacji jak również w firmach związanych z edukacją, upowszechnianiem wiedzy i usługami doradczymi w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności (Organic Agriculture and Food Production) w SGGW zapewniają możliwość uzyskania wykształcenia w najbardziej obecnie pożądanych specjalnościach, jakimi są ekologiczna produkcja roślinna, jakość żywności i ochrona roślin. W zakresie studiów istnieje również możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, umiejętności pracy zespołowej i rozwiązywania problemów.

Produkcja ekologiczna rozwija się na całym świecie bardzo dynamicznie. Jest to obecnie najszybciej rozwijająca się gałąź rolnictwa. Co roku zwiększa się powierzchnia upraw ekologicznych, przybywa ekologicznych producentów żywności, a tym samym wzrasta wartość rynku eko-produktów.

Produkcję ekologiczną prowadzi się na wszystkich kontynentach, jednak największe obszary upraw ekologicznych znajdują w Oceanii, Europie, Ameryce Łacińskiej i w Azji. W Europie potentatami upraw ekologicznych są Hiszpania, Włochy i Francja. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest również ważnym elementem długofalowej wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej.

Studia pierwszego stopnia Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności są przeznaczone dla przyszłych pracowników łańcucha produkcji ekologicznej. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w gospodarstwach ekologicznych, w przetwórstwie ekologicznej żywności, w handlu oraz w innych firmach pracujących w obsłudze produkcji ekologicznej.

W procesie rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyniki egzaminu maturalnego z biologii albo chemii, albo matematyki oraz potwierdzona znajomość języka angielskiego (certyfikat znajomości języka na poziomie min. B2 lub wynik matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym min. 60%, albo dokument potwierdzający ukończenie programu szkoły średniej prowadzonego w całości w języku angielskim).


Dla kogo studia na kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Jakie uczelnie oferują kierunek ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

W których miastach można studiować kierunek ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu