Jakiego kierunku studiów szukasz?

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Studia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności kształcą specjalistów z zakresu nauk technicznych, technologicznych, biologicznych i ekonomicznych, którzy w przyszłości będą odpowiedzialni za niezwykle ważną kwestię: nadzór jakościowy tego, co jemy.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy m.in. w przedsiębiorstwach produkcji żywności, laboratoriach kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych czy instytucjach urzędowej kontroli żywności.

Dla kogo studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności

Idealny kandydat na studia z jakości i bezpieczeństwa żywności powinien być wnikliwy, mieć predyspozycje do pracy laboratoryjnej i uzdolnienia związane z przedmiotami ścisłymi.

Program kształcenia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach studiów Jakość i bezpieczeństwa żywności:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • podstawy biofizyki
 • surowce pochodzenia roślinnego
 • surowce pochodzenia zwierzęcego
 • propedeutyka wiedzy o jakości i bezpieczeństwie żywności
 • podstawy mikrobiologii
 • przemiany i funkcje składników żywności
 • podstawy analizy i oceny jakości żywności
 • prawo żywnościowe
 • podstawy żywienia człowieka
 • inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych
 • wstęp do procesów jednostkowych w przetwórstwie żywności
 • bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności
 • technologiczne uwarunkowania jakości produktów pochodzenia roślinnego
 • technologiczne uwarunkowania jakości produktów pochodzenia zwierzęcego
 • inżynieria procesowa żywności
 • jakość i bezpieczeństwo potraw w technologii gastronomicznej
 • zagrożenia i ocena ryzyka w produkcji żywnośc
 • podstawy toksykologii
 • techniki pakowania i przechowywania żywności
 • normalizacja, akredytacja i certyfikacja
 • logistyka w gospodarce żywnościowej
 • techniki proekologiczne i zarządzanie środowiskiem w produkcji żywności
 • opracowanie i komercjalizacja nowych produktów żywnościowych
 • ochrona zdrowia publicznego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności

Oprócz języka polskiego i języka obcego punktowane przedmioty kierunkowe (jeden z nich): biologia, chemia, fizyka oraz matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności

Po studiach na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności można znaleźć pracę w:

 • zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności
 • laboratoriach analitycznych, kontrolujących jakość produktów spożywczych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • urzędach celnych.

Opinie o kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności

Kierunki pokrewne do kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności

Jakie uczelnie oferują kierunek jakość i bezpieczeństwo żywności

W których miastach można studiować kierunek jakość i bezpieczeństwo żywności

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego