Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioinżynieria produkcji żywności

Bioinżynieria produkcji żywności to kierunek poruszający zagadnienia z dziedziny technologii produkcji, przetwarzania, utrwalania, przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, a także nauk technicznych, ekonomicznych oraz podstaw prawnych w zakresie działalności gospodarczej i ochrony środowiska.

Kierunek powstał w oparciu o treści kształcenia kierunków zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka, a dodatkowo został wzbogacony o nowe treści kształcenia w zakresie gospodarki żywnościowej, przetwórstwa żywności oraz kształtowania jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności.

Absolwent studiów na kierunku bioinżynieria produkcji żywności posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji, przechowywania surowców i produktów żywnościowych, kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady funkcjonowania rynku produktów spożywczych. Ponadto wykazuje znajomość zagadnień z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej oraz ochrony środowiska.

Specjalizacje na kierunku to:

 • gospodarka żywnościowa
 • przetwórstwo żywności
 • kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności.

Dla kogo studia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności

To studia odpowiednie dla osób, które dobrze czują się na wsi, lubią pracę w gospodarstwie i nie obawiają się przedmiotów ścisłych.

Natomiast przeciwwskazaniem do pracy w charakterze bioinżyniera produkcji żywności jest nosicielstwo chorób zakaźnych (gruźlica płuc, salmonelloza) oraz choroby weneryczne układu oddechowego (rozedma płuc, pylica, astma), skóry rąk i uczulenia na substancje znajdujące się w miejscu pracy.

Program kształcenia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności

Przykładowe przedmioty na kierunku:

 • ochrona środowiska
 • zoologia
 • botanika i fizjologia roślin
 • fizjologia z elementami anatomii zwierząt
 • mikrobiologia żywności
 • biochemia żywności
 • inżynieria procesowa
 • higiena i toksykologia żywności
 • chów i hodowla zwierząt
 • profilaktyka zootechniczna i dobrostan zwierząt
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo
 • ogólna technologia żywności
 • podstawy produkcji mleczarskiej
 • produkty tradycyjne i regionalne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioinżynieria produkcji żywności

Podczas rekrutacji liczą się trzy przedmioty wybrane spośród biologii, chemii, fizyki, geografii, języka obcego, języka polskiego i matematyki.

Perspektywy pracy po kierunku bioinżynieria produkcji żywności

Absolwent bioinżynierii produkcji żywności jest przygotowany do pracy w:

 • przemyśle rolno-spożywczym
 • gospodarstwach rolnych
 • zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych
 • laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji
 • jednostkach doradczych i projektowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • administracji rządowej i samorządowej.

Opinie o kierunku bioinżynieria produkcji żywności

Kierunki pokrewne do kierunku bioinżynieria produkcji żywności

Jakie uczelnie oferują kierunek bioinżynieria produkcji żywności

W których miastach można studiować kierunek bioinżynieria produkcji żywności

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego