Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioinżynieria zwierząt

Rynek pracy wysoko ceni bioinżynierów. Firmy z różnych sektorów i branż, typu: produkcja żywności, weterynaria, medycyna, farmacja poszukują wysokiej klasy specjalistów z tego zakresu Dlatego jeśli planujesz w przyszłości wykorzystywać zawodowo wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych w połączeniu z badaniami nad zwierzętami, to kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt może cię zainteresować.

W trakcie studiów na kierunku Bioinżynieria zwierząt poznasz: podstawy hodowli zwierząt, biotechnologii i biotechnik rozrodu zwierząt, żywienia i optymalizacji warunków utrzymania zwierząt, metody biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii. Nabędziesz umiejętności z zakresu technik komputerowych wykorzystywanych w pracy bioinżyniera.

Poznasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Zyskasz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i trwają 7 semestrów. Absolwent zdobywa tytuł zawodowy inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku bioinżynieria zwierząt

Kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt to idealna propozycja dla tych kandydatów, którzy interesują się naukami przyrodniczymi, mają umysł ścisły, nie boją się wyzwań technicznych, lubią zajęcia laboratoryjne, potrafią analitycznie myśleć.

Cechy jakie powinny wyróżniać kandydata na bioinżynierię zwierząt to: samodzielność, ale też i umiejętność pracy w grupie, dokładność oraz obowiązkowość. Nie bez znaczenia jest cierpliwość, zwłaszcza podczas długich godzin spędzonych w laboratorium oraz życzliwość i dbałość o zwierzęta i ludzi.

Program kształcenia na kierunku bioinżynieria zwierząt

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • anatomia zwierząt
 • mikrobiologia z elementami wirusologii
 • biologia komórki
 • bioetyka
 • podstawy żywienia zwierząt
 • genetyka zwierząt
 • projektowanie zwierząt transgenicznych
 • biomatematyka
 • podstawy hodowli i chowu zwierząt
 • embriologia i biologia rozrodu zwierząt
 • hodowle in vitro
 • inżynieria genetyczna
 • higiena i dobrostan zwierząt
 • technologie fermentacyjne
 • zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi
 • nanotechnologie i materiały biomedyczne
 • małe przeżuwacze w ochronie środowiska przyrodniczego
 • zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne surowców paszowych
 • parazytozy zwierząt i ludzi.

Studia na Bioinżynierii zwierząt mają charakter praktyczny i w trakcie trwania studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioinżynieria zwierząt

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Najczęściej kandydaci wybierają jeden dodatkowy przedmiot spośród:

 • biologii
 • chemii
 • geografii
 • informatyki
 • matematyki.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku bioinżynieria zwierząt

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę jako:

 • pracownik zakładów higieny weterynaryjnej, placówek ochrony przyrody,
 • pracownik zajmujący się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej,
 • pracownik administracji podlegającej resortowi rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej,
 • kontroler jakości pasz i żywności,
 • pracownik laboratoriów badawczych, robiący analizy, diagnozy, badania na materiale genetycznym zwierząt,
 • pracownik w przemyśle biotechnologicznym i nanobiotechnologicznym.

Opinie o kierunku bioinżynieria zwierząt

Więcej o kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku bioinżynieria zwierząt

Jakie uczelnie oferują kierunek bioinżynieria zwierząt

W których miastach można studiować kierunek bioinżynieria zwierząt

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Weterynaria w Olsztynie
Weterynaria w Olsztynie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Warszawie
​Weterynaria w Warszawie
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie