Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioinżynieria zwierząt

Rynek pracy wysoko ceni bioinżynierów. Firmy z różnych sektorów i branż, typu: produkcja żywności, weterynaria, medycyna, farmacja poszukują wysokiej klasy specjalistów z tego zakresu Dlatego jeśli planujesz w przyszłości wykorzystywać zawodowo wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych w połączeniu z badaniami nad zwierzętami, to kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt może cię zainteresować.

W trakcie studiów na kierunku Bioinżynieria zwierząt poznasz: podstawy hodowli zwierząt, biotechnologii i biotechnik rozrodu zwierząt, żywienia i optymalizacji warunków utrzymania zwierząt, metody biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii. Nabędziesz umiejętności z zakresu technik komputerowych wykorzystywanych w pracy bioinżyniera.

Poznasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Zyskasz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i trwają 7 semestrów. Absolwent zdobywa tytuł zawodowy inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku bioinżynieria zwierząt

Kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt to idealna propozycja dla tych kandydatów, którzy interesują się naukami przyrodniczymi, mają umysł ścisły, nie boją się wyzwań technicznych, lubią zajęcia laboratoryjne, potrafią analitycznie myśleć.

Cechy jakie powinny wyróżniać kandydata na bioinżynierię zwierząt to: samodzielność, ale też i umiejętność pracy w grupie, dokładność oraz obowiązkowość. Nie bez znaczenia jest cierpliwość, zwłaszcza podczas długich godzin spędzonych w laboratorium oraz życzliwość i dbałość o zwierzęta i ludzi.

Program kształcenia na kierunku bioinżynieria zwierząt

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • anatomia zwierząt
 • mikrobiologia z elementami wirusologii
 • biologia komórki
 • bioetyka
 • podstawy żywienia zwierząt
 • genetyka zwierząt
 • projektowanie zwierząt transgenicznych
 • biomatematyka
 • podstawy hodowli i chowu zwierząt
 • embriologia i biologia rozrodu zwierząt
 • hodowle in vitro
 • inżynieria genetyczna
 • higiena i dobrostan zwierząt
 • technologie fermentacyjne
 • zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi
 • nanotechnologie i materiały biomedyczne
 • małe przeżuwacze w ochronie środowiska przyrodniczego
 • zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne surowców paszowych
 • parazytozy zwierząt i ludzi.

Studia na Bioinżynierii zwierząt mają charakter praktyczny i w trakcie trwania studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioinżynieria zwierząt

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Najczęściej kandydaci wybierają jeden dodatkowy przedmiot spośród:

 • biologii
 • chemii
 • geografii
 • informatyki
 • matematyki.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku bioinżynieria zwierząt

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę jako:

 • pracownik zakładów higieny weterynaryjnej, placówek ochrony przyrody,
 • pracownik zajmujący się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej,
 • pracownik administracji podlegającej resortowi rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej,
 • kontroler jakości pasz i żywności,
 • pracownik laboratoriów badawczych, robiący analizy, diagnozy, badania na materiale genetycznym zwierząt,
 • pracownik w przemyśle biotechnologicznym i nanobiotechnologicznym.

Opinie o kierunku bioinżynieria zwierząt

Więcej o kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku bioinżynieria zwierząt

Jakie uczelnie oferują kierunek bioinżynieria zwierząt

W których miastach można studiować kierunek bioinżynieria zwierząt

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Lublinie
Weterynaria w Olsztynie
Weterynaria w Olsztynie
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Warszawie
​Weterynaria w Warszawie