Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inspekcja weterynaryjna

Studia na kierunku Inspekcja weterynaryjna pozwalają uzyskać umiejętności oraz szeroką perspektywę w jednej z najważniejszych dziedzin utrzymania gospodarki i dają rzeczywisty wpływ na jakość hodowli zwierząt w kraju i poza jego granicami.

Na kierunku Inspekcja weterynaryjna zdobędziesz umiejętności jednoczesnego utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych (w tym w zakresie ich prawidłowego żywienia oraz zwalczania chorób zakaźnych), wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego (od prawidłowego zagospodarowania po utylizację produktów ubocznych) oraz spełnienia wymogów produkcyjnych, rynkowych i sprzedaży bezpośredniej tychże produktów.

Jako specjalista w zakresie oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, empirycznie poznasz zasady wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz (w tym także pasz leczniczych i suplementów żywieniowych dla zwierząt), a także nabędziesz umiejętności prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i ich analizy.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku inspekcja weterynaryjna

To propozycja dla tych kandydatów, którzy swoją przyszłość zawodową widzą w branży weterynaryjnej i związanej z przemysłem rolno-spożywczym. Przydatną umiejętnością w przyszłym fachu będzie dokładność i cierpliwość podczas długich badań laboratoryjnych oraz analityczny umysł.

Program kształcenia na kierunku inspekcja weterynaryjna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • toksykologia i toksykozy
 • biochemia
 • higiena drobiu i jaj
 • fizjologia zwierząt
 • standardy utrzymania i dobrostan przeżuwaczy
 • standardy utrzymania i dobrostan drobiu
 • standardy utrzymania i dobrostan trzody chlewnej
 • pozyskiwanie produktów pszczelich
 • parazytologia
 • histologia zwierząt
 • bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywność
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • profilaktyka w użytkowaniu koni
 • standardy utrzymania zwierząt towarzyszących
 • roztocze pasożytnicze
 • standardy produkcji ryb
 • produkty genetycznie modyfikowane
 • zoonozy
 • oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko
 • profilaktyka w użytkowaniu owadów
 • substancje biologicznie czynne, zanieczyszczające i fałszujące produkty.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inspekcja weterynaryjna

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z trzech przedmiotów obowiązkowych:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka

oraz z jednego przedmiotów dodatkowych. Najczęściej kandydaci wybierają spośród:

 • matematyki
 • biologii
 • chemii
 • fizyki
 • fizyki i astronomii
 • geografii

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku inspekcja weterynaryjna

Po ukończeniu studiów, możesz pracować jako:

 • inspektor weterynaryjny,
 • specjalista w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • pracownik sektora spożywczego, wprowadzające do obrotu produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • pracownik sektora paszowego, wprowadzające do obrotu środki żywienia zwierząt,
 • specjalista ds. zarządzania kryzysowego w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Opinie o kierunku inspekcja weterynaryjna

Dlaczego warto studiować Inspekcję weterynaryjną? Przekonaj się sam!

Kierunki pokrewne do kierunku inspekcja weterynaryjna

Jakie uczelnie oferują kierunek inspekcja weterynaryjna

W których miastach można studiować kierunek inspekcja weterynaryjna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie