Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inspekcja weterynaryjna

Studia na kierunku Inspekcja weterynaryjna pozwalają uzyskać umiejętności oraz szeroką perspektywę w jednej z najważniejszych dziedzin utrzymania gospodarki i dają rzeczywisty wpływ na jakość hodowli zwierząt w kraju i poza jego granicami.

Na kierunku Inspekcja weterynaryjna zdobędziesz umiejętności jednoczesnego utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych (w tym w zakresie ich prawidłowego żywienia oraz zwalczania chorób zakaźnych), wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego (od prawidłowego zagospodarowania po utylizację produktów ubocznych) oraz spełnienia wymogów produkcyjnych, rynkowych i sprzedaży bezpośredniej tychże produktów.

Jako specjalista w zakresie oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, empirycznie poznasz zasady wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz (w tym także pasz leczniczych i suplementów żywieniowych dla zwierząt), a także nabędziesz umiejętności prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i ich analizy.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku inspekcja weterynaryjna

To propozycja dla tych kandydatów, którzy swoją przyszłość zawodową widzą w branży weterynaryjnej i związanej z przemysłem rolno-spożywczym. Przydatną umiejętnością w przyszłym fachu będzie dokładność i cierpliwość podczas długich badań laboratoryjnych oraz analityczny umysł.

Program kształcenia na kierunku inspekcja weterynaryjna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • toksykologia i toksykozy
 • biochemia
 • higiena drobiu i jaj
 • fizjologia zwierząt
 • standardy utrzymania i dobrostan przeżuwaczy
 • standardy utrzymania i dobrostan drobiu
 • standardy utrzymania i dobrostan trzody chlewnej
 • pozyskiwanie produktów pszczelich
 • parazytologia
 • histologia zwierząt
 • bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywność
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • profilaktyka w użytkowaniu koni
 • standardy utrzymania zwierząt towarzyszących
 • roztocze pasożytnicze
 • standardy produkcji ryb
 • produkty genetycznie modyfikowane
 • zoonozy
 • oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko
 • profilaktyka w użytkowaniu owadów
 • substancje biologicznie czynne, zanieczyszczające i fałszujące produkty.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inspekcja weterynaryjna

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z trzech przedmiotów obowiązkowych:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka

oraz z jednego przedmiotów dodatkowych. Najczęściej kandydaci wybierają spośród:

 • matematyki
 • biologii
 • chemii
 • fizyki
 • fizyki i astronomii
 • geografii

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku inspekcja weterynaryjna

Po ukończeniu studiów, możesz pracować jako:

 • inspektor weterynaryjny,
 • specjalista w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • pracownik sektora spożywczego, wprowadzające do obrotu produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • pracownik sektora paszowego, wprowadzające do obrotu środki żywienia zwierząt,
 • specjalista ds. zarządzania kryzysowego w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Opinie o kierunku inspekcja weterynaryjna

Dlaczego warto studiować Inspekcję weterynaryjną? Przekonaj się sam!

Kierunki pokrewne do kierunku inspekcja weterynaryjna

Jakie uczelnie oferują kierunek inspekcja weterynaryjna

W których miastach można studiować kierunek inspekcja weterynaryjna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu