Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inspekcja weterynaryjna

Studia na kierunku Inspekcja weterynaryjna pozwalają uzyskać umiejętności oraz szeroką perspektywę w jednej z najważniejszych dziedzin utrzymania gospodarki i dają rzeczywisty wpływ na jakość hodowli zwierząt w kraju i poza jego granicami.

Na kierunku Inspekcja weterynaryjna zdobędziesz umiejętności jednoczesnego utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych (w tym w zakresie ich prawidłowego żywienia oraz zwalczania chorób zakaźnych), wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego (od prawidłowego zagospodarowania po utylizację produktów ubocznych) oraz spełnienia wymogów produkcyjnych, rynkowych i sprzedaży bezpośredniej tychże produktów.

Jako specjalista w zakresie oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, empirycznie poznasz zasady wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz (w tym także pasz leczniczych i suplementów żywieniowych dla zwierząt), a także nabędziesz umiejętności prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i ich analizy.

Jaka praca po kierunku Inspekcja weterynaryjna?

 • Inspekcja Weterynaryjna na poszczególnych poziomach administracji
 • Główny, Wojewódzki, Powiatowy i Graniczny Inspektorat Weterynarii,
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na poszczególnych poziomach administracji
 • Główny i Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • przedsiębiorstwa sektora spożywczego wprowadzające do obrotu produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • przedsiębiorstwa sektora paszowego wprowadzające do obrotu środki żywienia zwierząt,
 • zespoły zarządzania kryzysowego, ośrodki doradztwa rolniczego, placówki edukacyjne.
Dla kogo studia na kierunku inspekcja weterynaryjna

To propozycja dla tych kandydatów, którzy swoją przyszłość zawodową widzą w branży weterynaryjnej i związanej z przemysłem rolno-spożywczym.

Program kształcenia na kierunku inspekcja weterynaryjna
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inspekcja weterynaryjna
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku inspekcja weterynaryjna

Po ukończeniu studiów, możesz pracować jako:

 • inspektor weterynaryjny
 • inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • specjalista w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • pracownik sektora spożywczego, wprowadzające do obrotu produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • pracownik sektora paszowego, wprowadzające do obrotu środki żywienia zwierząt,
 • specjalista ds. zarządzania kryzysowego w ośrodkach doradztwa rolniczego
Opinie o kierunku inspekcja weterynaryjna
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inspekcja weterynaryjna
Jakie uczelnie oferują kierunek inspekcja weterynaryjna
W których miastach można studiować kierunek inspekcja weterynaryjna
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie