Jakiego kierunku studiów szukasz?

Behawiorystyka zwierząt

Studia na kierunku behawiorystyka zwierząt mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę na temat biologicznych, dziedziczonych i nabytych mechanizmów zachowań zwierząt różnych gatunków.

Studenci poznają związki między bodźcami i reakcjami, na podstawie których można przewidzieć określone zachowanie. Uczą się potrzeb emocjonalnych zwierząt w aspekcie zachowań typowych dla gatunków. Diagnozują anomalie, poznają procesy uczenia się zwierząt, zasady postępowania ze zwierzętami. Przedmiotem studiów są różnorodne gatunki zwierząt, grupy użytkowe i rasy.

Studia przybliżą także zasady i sposoby wykorzystywania zwierząt w różnych terapiach i sportach.

Kierunek behawiorystyka zwierząt realizowany jest w systemie dwustopniowym. 3,5-letnie studia I stopnia kończą się dyplomem inżyniera. Po nich można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku behawiorystyka zwierząt

Kierunek przewidziany jest dla miłośników zwierząt. Osób, które się zwierząt nie boją, chcą poznać ich psychikę, zachowania.

Potrafią wzbudzić zaufanie i nawiązać doskonały kontakt ze zwierzęciem.

Kandydaci na studia to na pewno osoby wrażliwe, empatyczne, cierpliwe.

Program kształcenia na kierunku behawiorystyka zwierząt

Kształcenie na begawiorystyce zwierząt obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • biologia
 • chemia
 • anatomia
 • neuro-fizjologia
 • mikrobiologia
 • genetyka ogólna i behawioralna
 • biologia zwierząt wszystkich grup użytkowych, towarzyszących, wolnożyjących, gospodarskich, ptaków egzotycznych, ozdobnych
 • akwarystyka
 • terrastyka
 • biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt
 • interakcje człowiek - zwierzę, zwierzę - zwierzę
 • terapia i sporty z udziałem zwierząt
 • neurologia
 • symptomatologia i fizjoterapia zwierząt
 • metodologia badań behawioralnych.

Istotnym elementem kształcenia są zajęcia terenowe, praktyki studenckie, realizowane w hodowlach zamkniętych, schroniskach, zwierzętarniach, ogrodach zoologicznych, hotelach i pensjonatach dla zwierząt, fermach hodowlanych, ośrodkach szkolenia psów, hodowlach terapeutycznych i rezerwatach.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku behawiorystyka zwierząt

Kandydaci na behawiorystykę zwierząt rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • biologia
 • matematyka
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • geografia.

Uwzględniane będą przedmioty zdane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku behawiorystyka zwierząt

Absolwenci kierunku behawiorystyka zwierząt posiadają kompetencje do pracy ze zwierzętami w:

 • ogrodach zoologicznych
 • schroniskach i zakładach opieki dla zwierząt
 • wyspecjalizowanych służbach nadzorujących oraz kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta
 • instytucjach zajmujących się doradztwem w zakresie wyboru zwierząt towarzyszących człowiekowi
 • instytucjach kontrolowanej reprodukcji
 • instytucjach zarządzania populacjami dziko żyjącymi i chronionymi
 • ośrodkach terapii z udziałem zwierząt.
Opinie o kierunku behawiorystyka zwierząt

Behawiorystyka zwierząt to kierunek unikatowy.

Pozwala zdobyć niepowtarzalne wykształcenie w wyspecjalizowanej dziedzinie.

Wykonywać zawód, który niewątpliwie jest jednocześnie pasją. Zobaczcie, jakie problemy rozwiązuje behawiorysta Wojciech:

Kierunki pokrewne do kierunku behawiorystyka zwierząt
Jakie uczelnie oferują kierunek behawiorystyka zwierząt
W których miastach można studiować kierunek behawiorystyka zwierząt
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Gdańska