Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

uczelnia publiczna, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, (+81) 445 65 39, EN: +48 81 445 66 91, rekrutacja@up.lublin.pl, EN: admission@up.lublin.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydziały Uczelni

Wydział Agrobioinżynierii - https://up.lublin.pl/agrobio/

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - https://up.lublin.pl/weterynaria/

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki - https://up.lublin.pl/biologia/

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - https://up.lublin.pl/ogrodnictwo/

Wydział Inżynierii Produkcji - https://up.lublin.pl/wip/

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii - https://up.lublin.pl/foodscience/

Wydział Biologii Środowiskowej - https://up.lublin.pl/srodowiskowa/


Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Coventry University Wrocław
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego