Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zielarstwo i fitoprodukty

Zielarstwo i fitoprodukty to kierunek obejmujący zagadnienia związane z produkcją, dystrybucją i sprzedażą produktów pochodzenia roślinnego.

Choć użytkowanie roślin zielarskich sięga najdawniejszych czasów, ich uprawa jest jedną z najmłodszych gałęzi produkcji rolniczej.

Studenci uzyskują kompetencje niezbędne do uprawy, zbioru, suszenia, przechowywania i oceny jakości surowców roślinnych i fitoproduktów, projektowania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim, pracy w laboratoriach fitochemicznych, a także do pracy naukowo-badawczej.

I stopień studiów kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Jest możliwość kontynuowania kształcenia na tym samym kierunku na magisterskich studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku zielarstwo i fitoprodukty

Kierunek przewidziany jest dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, medycznym wykorzystaniem roślin, przetwarzaniem surowców roślinnych na potrzeby lecznicze.

To studia dla osób o zacięciu laboratoryjnym, cierpliwych, dokładnych.

Program kształcenia na kierunku zielarstwo i fitoprodukty

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • historia zielarstwa
 • przyprawy krajowe i egzotyczne
 • substancje bioaktywne
 • zielarstwo ogólne i szczegółowe
 • farmakognozja
 • diagnostyka laboratoryjna fitoproduktów
 • leki roślinne
 • fitoterapia
 • preparaty galenowe
 • fitoaromaty
 • suplementy diety
 • zioła w tradycji ludowej
 • tworzenie modeli biznesowych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zielarstwo i fitoprodukty

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to:

 • język obcy

jeden przedmiot wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.
Perspektywy pracy po kierunku zielarstwo i fitoprodukty

Absolwenci kierunku zielarstwo i fitoprodukty są przygotowani do pracy:

 • w charakterze doradców w zakresie uprawy roślin zielarskich
 • w laboratoriach fitochemicznych
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem ziół
 • w placówkach pozaaptecznego obrotu produktami leczniczymi
 • firmach szkoleniowych w zakresie surowców zielarskich i fitoproduktów.
Opinie o kierunku zielarstwo i fitoprodukty
Kierunki pokrewne do kierunku zielarstwo i fitoprodukty
Jakie uczelnie oferują kierunek zielarstwo i fitoprodukty
W których miastach można studiować kierunek zielarstwo i fitoprodukty
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Gdańska