Studia w Katowicach
Miasto nowych form
 • Uniwersytet Wrocławski Alicja Wojtasz

Katowice - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Katowicach

Katowice oraz cała aglomeracja śląska to jeden z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajdują się tu zarówno uczelnie techniczne, medyczne, ekonomiczne sportowe, artystyczne, pedagogiczne, uniwersytet, a także wiele niepublicznych szkół wyższych o odmiennych profilach kształcenia. Oferują różnorodne typy studiów. Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Katowicach?

Poniżej zamieszczamy pełny wykaz uczelni oraz studiów w Katowicach. Znajdziecie w nim dodatkowo informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Katowicach.

Lokalizacja

Kierunki w Katowicach

Oferta kierunków w Katowicach jest bardzo bogata i różnorodna. Proponowane są tu zarówno kierunki techniczne, aczkolwiek usatysfakcjonowani będą także kandydaci szukający studiów filologicznych, prawniczych, administracyjnych czy psychologicznych.

Dwie uczelnie medyczne to możliwość zdobycia wykształcenia lekarskiego, farmaceutycznego oraz w wielu innych zawodach związanych z opieką i ochroną zdrowia. Uczelnie w Katowicach oferują wiele kierunków artystycznych, w tym taniec, wokalistykę, fotografię.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Katowicach. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych czy kierunków pokrewnych.

a
administracja administrowanie środowiskiem aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym analityk finansowy 2.0 analityka gospodarcza analityka medyczna animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi architektura architektura informacji architektura wnętrz arteterapia - terapia artystyczna
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biofizyka biologia biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology budownictwo
c
chemia chemia kosmetyczna coaching i doradztwo filozoficzne coaching medyczny computer science creative management in new media
d
dietetyka doradztwo polityczne i publiczne dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja kulturalna ekonomia elektroradiologia energetyka etnologia i antropologia kulturowa
f
farmacja filologia angielska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia słowiańska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance and accounting for business finanse i ekonomia biznesu finanse i rachunkowość finanse menedżerskie fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
gastronomia i hotelarstwo geografia geologia geologia stosowana gospodarka cyfrowa gospodarka miejska i nieruchomości gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika
h
historia historia sztuki
i
indywidualne studia międzyobszarowe indywidualne studia nauczycielskie informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka stosowana instrumentalistyka international business international business law and arbitration inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria zagrożeń środowiskowych
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa komunikacja promocyjna i kryzysowa koordynator medyczny kosmetologia kulturoznawstwo kultury mediów
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w biznesie logopedia
m
malarstwo matematyka materials science and engineering mechatronika media mediteranistyka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji m​iędzynarodowe studia polskie mikro i nanotechnologia muzyka w multimediach
n
nauki o rodzinie neurobiologia
o
ochrona środowiska odnowa biologiczna organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics pielęgniarstwo politologia polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo praca socjalna prawo prawo w zarządzaniu projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne przedsiębiorczość przedsiębiorczość i finanse psychologia
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia reżyseria
s
socjologia sport sztuka pisania
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
t
taniec technologia chemiczna teologia transport trener osobisty z dietetyką sportową trener zdrowia turystyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaindywidualne studia międzyobszaroweprzedsiębiorczość
artystyczne
animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalnąarchitekturaarchitektura wnętrzarteterapia - terapia artystycznacreative management in new mediadyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejgrafikahistoria sztukiindywidualne studia międzyobszaroweinstrumentalistykajazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykimalarstwomuzyka w multimediachprojektowanie gier i przestrzeni wirtualnejprojektowanie graficznerealizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografiareżyseriataniecwokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
administrowanie środowiskiemaquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymibiofizykabiologiabiotechnologiabiotechnologychemiachemia kosmetycznageografiageologiageologia stosowanaindywidualne studia międzyobszaroweinżynieria zagrożeń środowiskowychneurobiologiaochrona środowiskatechnologia chemiczna
ekonomiczne
analityk finansowy 2.0analityka gospodarczae-commerceekonomiafinance and accounting for businessfinanse i ekonomia biznesufinanse i rachunkowość finanse menedżerskiegospodarka cyfrowagospodarka miejska i nieruchomościindywidualne studia międzyobszaroweinformatyka i ekonometriainternational businesslogistyka w biznesiematematykamiędzynarodowe stosunki gospodarczeprawo w zarządzaniuprzedsiębiorczośćprzedsiębiorczość i finanserachunkowość i podatkizarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie publiczne
filologiczne
filologia angielskafilologia francuskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia romańskafilologia słowiańskafilologia wschodniosłowiańskafilologia włoskaindywidualne studia międzyobszarowelingwistyka stosowana
humanistyczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnologia i antropologia kulturowafilologia francuskafilozofiahistoriahistoria sztukiindywidualne studia międzyobszaroweinformacja naukowa i bibliotekoznawstwokognitywistykakomunikacja cyfrowakomunikacja promocyjna i kryzysowakulturoznawstwokultury mediówlingwistyka stosowanam​iędzynarodowe studia polskiesztuka pisaniateologiatwórcze pisanie i marketing wydawniczyśrodkowoeuropejskie studia historyczne
medyczne
aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznymanalityka medycznabiotechnologia medycznacoaching medycznydietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiafizyka medycznaindywidualne studia międzyobszarowekierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykoordynator medycznykosmetologianeurobiologiaodnowa biologicznapielęgniarstwopołożnictworatownictwo medycznetrener zdrowiazarządzanie ryzykiem zdrowotnymzdrowie publiczne
pedagogiczne
arteterapia - terapia artystycznaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejindywidualne studia międzyobszaroweindywidualne studia nauczycielskielogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalna
prawnicze
administrowanie środowiskiemindywidualne studia międzyobszaroweinternational business law and arbitrationprawoprawo w zarządzaniu
psychologiczne
coaching i doradztwo filozoficznecoaching medycznyindywidualne studia międzyobszarowepsychologia
rolnicze, leśne
indywidualne studia międzyobszaroweochrona środowiska
społeczne
administrowanie środowiskiemanimacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalnąbezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo narodowe i międzynarodowebezpieczeństwo wewnętrznecoaching i doradztwo filozoficznecoaching medycznydoradztwo polityczne i publicznedziennikarstwo i komunikacja społecznaedukacja kulturalnaetnologia i antropologia kulturowaindywidualne studia międzyobszarowekognitywistykakomunikacja cyfrowakomunikacja promocyjna i kryzysowakultury mediówlogistykalogopediamediamiędzynarodowe stosunki gospodarczemiędzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacjim​iędzynarodowe studia polskienauki o rodzinieodnowa biologicznaorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnejpolitologiapolityki miejskie i doradztwo publicznepraca socjalnapsychologiasocjologiatrener zdrowiaturystyka historycznazarządzaniezarządzanie publicznezarządzanie zasobami ludzkimi
techniczne
architekturaarchitektura informacjiarchitektura wnętrzbiofizykabiotechnologiabiotechnologia medycznabiotechnologybudownictwocomputer scienceenergetykafizykafizyka medycznageologiageologia stosowanaindywidualne studia międzyobszaroweinformatykainformatyka i ekonometriainformatyka stosowanainżynieria biomedycznalogistykamaterials science and engineeringmechatronikamikro i nanotechnologiatransportzarządzanie i inżynieria produkcji
turystyczno-sportowe
aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznymgastronomia i hotelarstwogospodarka turystycznaindywidualne studia międzyobszarowemediteranistykasporttrener osobisty z dietetyką sportowąturystykaturystyka historycznaturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
ścisłe
analityka gospodarczabiofizykabiologiabiotechnologiabiotechnologychemiachemia kosmetycznaekonomiaenergetykafizykafizyka medycznageografiageologiaindywidualne studia międzyobszaroweinformatykainformatyka stosowanainżynieria materiałowamatematykamechatronikaneurobiologiaphysics

Studia w Katowicach

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Katowicach i na Śląsku, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą pomocne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Katowicach wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Katowicach.

​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
Administracja w Katowicach
Administracja w Katowicach
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
​Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląsku
​Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląsku
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Turystyka w Katowicach
Turystyka w Katowicach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku
​Informatyka na Śląsku
​Informatyka na Śląsku
Chemia w Katowicach
Chemia w Katowicach
Targi Edukacyjne w Katowicach
Targi Edukacyjne w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Logistyka na Śląsku
​Logistyka na Śląsku
Biotechnologia w Katowicach i na Śląsku
Biotechnologia w Katowicach i na Śląsku
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
​Psychologia na Śląsku
​Psychologia na Śląsku
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach
Budownictwo w Katowicach i na Śląsku
Budownictwo w Katowicach i na Śląsku
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Informatyka w Katowicach
​Informatyka w Katowicach
Matematyka w Katowicach
Matematyka w Katowicach
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Katowicach
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
​Kierunek lekarsko-dentystyczny w Katowicach
​Kierunek lekarsko-dentystyczny w Katowicach
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
​Fizjoterapia w Katowicach
​Fizjoterapia w Katowicach
Bezpieczeństwo w Katowicach
Bezpieczeństwo w Katowicach
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
​Prawo na Śląsku
​Prawo na Śląsku
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Katowicach
Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Politologia w Katowicach
Politologia w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Kosmetologia w Katowicach
Kosmetologia w Katowicach
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Fizyka w Katowicach i na Śląsku
Fizyka w Katowicach i na Śląsku
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
​Zarządzanie na Śląsku
​Zarządzanie na Śląsku
Farmacja w Katowicach
Farmacja w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
Ochrona środowiska w Katowicach
Ochrona środowiska w Katowicach
Psychologia w biznesie w Katowicach i na Śląsku
Psychologia w biznesie w Katowicach i na Śląsku
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Energetyka w Katowicach i na Śląsku
Energetyka w Katowicach i na Śląsku
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
Inżynieria biomedyczna w Katowicach
Inżynieria biomedyczna w Katowicach
​Ekonomia na Śląsku
​Ekonomia na Śląsku
​Ekonomia w Katowicach
​Ekonomia w Katowicach
​Kierunek lekarski na Śląsku
​Kierunek lekarski na Śląsku
Studia teologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia teologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Architektura w Katowicach
Architektura w Katowicach
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
​Logistyka w Katowicach
​Logistyka w Katowicach
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
​Fizjoterapia na Śląsku
​Fizjoterapia na Śląsku
Neurobiologia w Katowicach
Neurobiologia w Katowicach
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
​Kierunek lekarski w Katowicach
​Kierunek lekarski w Katowicach

Katowice - informacje ogólne

Jeszcze do niedawna pierwsze skojarzenie z Katowicami dotyczyło przemysłu ciężkiego, górnictwa i hutnictwa. Ale ten obraz Katowic zmienił się w ostatnich latach na rzecz nauki, sztuki, kultury, biznesu. Miasto dokłada wielu starań, by być postrzegane jako nowoczesne, stawiające na rozwój, dbające o swych mieszkańców.

Katowice są silnym ośrodkiem akademickim. Uczelnie publiczne reprezentowane są przez takie placówki, jak: Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Akademia Sztuk Pięknych. Obok uczelni publicznych w Katowicach działa wiele szkół wyższych niepublicznych, oferując kształcenie: techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, administracyjne, filologiczne, turystyczne, przyrodnicze.


Miejscem symbolicznym w mieście jest katowicki Spodek, czyli nowoczesna hala widowiskowo-sportowa. To tutaj z wielkim rozmachem odbywają się największe imprezy kulturalne, sportowe i muzyczne w Polsce. Do Spodka zjeżdżają fani muzyki rockowej, alternatywnej, elektronicznej czy bluesa. Tutaj odbywa się Rawa Blues Festival, Metalmania, Mayday Festiwal, Śląski Festiwal Jazzowy czy cykl JaZZ i okolice.

Układ urbanistyczny Katowic powstał na skutek rozbudowy i połączenia wsi i osiedli robotniczych na przełomie XIX i XX wieku. Dlatego takie style architektoniczne, jak gotyk, renesans czy barok nie są w nim reprezentowane. Jednak wiele budynków eksponuje bogactwo detali architektonicznych secesyjnych i modernistycznych. Najstarszą budowlą w Katowicach jest drewniany kościółek św. Michała Archanioła z XVI wieku. Znajdują się tu dwa pałace: pałac Goldsteinów i pałac w Załężu oraz kilka zabytkowych kościołów, w tym Kościół Mariacki, kościół garnizonowy, katedra Chrystusa Króla (największa katedra w kraju), bazylika z klasztorem franciszkanów oraz ewangelicki kościół Zmartwychwstania Pańskiego.

Na uwagę zasługuje niezwykła dzielnica Katowic Nikiszowiec, gdzie można obejrzeć tzw. familoki, czyli dwu- lub trzykondygnacyjne budynki o zwartej zabudowie wykonane z cegły. Władze Katowic podkreślają wzrastającą biznesową rolę miasta. W 2010 roku stanęły tu trzy biurowce najwyższej klasy. Pojawili się inwestorzy z branży IT, tacy jak Capgemini Polska czy Yamazaki Mazak. Do największych centrów handlowo-rozrywkowych należą: CH 3 Stawy, CH Dąbrówka oraz Silesia City Center.


Czas wolny w Katowicach można spędzić na wiele różnych sposobów. Studenci z pewnością doskonale odnajdą się w licznych knajpkach, kawiarniach, pubach, dyskotekach, lokalach gastronomicznych bądź rozrywkowych. W samym centrum Katowic znajduje się prawie 200 różnorodnych restauracji, pubów czy klubów. Są miejsca gdzie można napić się kawy we wnętrzu jak spod ręki Gaudiego, przy ulubionym alkoholu porozmawiać o życiu albo skosztować świeżo uwarzonego piwa. Miłośnicy tradycyjnej kuchni śląskiej z rozkoszą posmakują regionalnych potraw, a zwolennicy smaków europejskich także znajdą coś dla siebie. Ci, którzy lubią aktywny wypoczynek, mogą korzystać z zielonych tras rowerowych, jeździć na łyżwach, wspinać się na ściance i w parku linowym, strzelać z broni sportowej, grać w paintball czy jeździć na quadach.

Studia w Katowicach wraz z atrakcjami kulturalnymi, rekreacyjnymi i rozrywkowymi na zawsze pozostają w pamięci jako nietuzinkowe i jedyne w swoim rodzaju.

Typy studiów w Polsce

 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu