Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, łącząca w sobie różne dziedziny nauki i dająca szerokie możliwości zatrudnienia.

Na Zarządzaniu ryzykiem zdrowotnym najlepiej odnajdą się ci kandydaci, którzy mają interesują się naukami przyrodniczymi, biologią, chemią, fizyką oraz posiadają żyłkę detektywistyczną do poszukiwania czynników ryzyka w otoczeniu człowieka.

Program studiów przewiduje m.in. następujące przedmioty: systemy monitoringu środowiska, środowiskowe uwarunkowania nierówności w zdrowiu, chemiczne determinanty zdrowia, toksykologia środowiska, chemoprofilaktyka czy metody zarządzania środowiskiem.

Wiedza zdobyta na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym pozwala na zatrudnienie w następujących miejscach:

 • Powiatowych i Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.
 • Placówkach ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna).
 • Kuratoriach oświaty i wychowania oraz innych placówkach oświatowych.
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Administracji publicznej nadzorującej pracę jednostek ochrony zdrowia i środowiska.
 • Jednostkach administracji, w których prowadzone są programy profilaktyczne.
 • Instytutach naukowo-badawczych.
Dla kogo studia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego