Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną kadrę, przygotowaną do realizacji różnych zadań w dziedzinie zdrowia publicznego, mających na celu wydłużenia życia Polaków, poprawę jakości ich zdrowia oraz wyrównania dysproporcji w dostępie do usług medycznych. Studenci zdobywają umiejętności służące zwiększaniu świadomości społeczeństwa w zakresie ryzyka zdrowotnego, prowadzeniu działań profilaktycznych oraz oceny wiodących trendów i działań w obszarze zdrowia publicznego i promocji zdrowia, podejmowanych w sferze lokalnej i krajowej.

Student może wybrać jedną z proponowanych na kierunku specjalności:

 • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,
 • zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym adresowane są do osób, które pasjonują się naukami przyrodniczymi, biologią, chemią, fizyką oraz interesują się wpływem czynników środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych na stan naszego zdrowia.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Realizowany w trakcie studiów program ma dostarczyć studentowi wiedzy w zakresie:

 • stanu zdrowia populacji Świata, Europy, Polski,
 • nierówności w zdrowiu i ich uwarunkowań,
 • wpływu czynników środowiskowych na stan zdrowia populacji,
 • czynników ryzyka wynikających ze środowiska w jakim człowiek życie,
 • wpływu czynników środowiskowych na zachorowalnością na choroby przewlekłe, w tym nowotworowe,
 • metod i sposobów identyfikacji czynników ryzyka zdrowia,
 • działań krajowych i międzynarodowych dotyczących podstaw prawnych zarządzania środowiskiem,
 • działań krajowych i międzynarodowych dotyczących podstaw prawnych zarządzania ryzykiem zdrowotnym,
 • aspektów prawnych związanych z systemem kontroli i nadzoru nad ryzykiem,
 • narzędzi prawnych służących zarządzaniu ryzykiem zdrowotnym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia odbywa się w oparciu wyniki egzaminu maturalnego. Przedmioty brane pod uwagę to:

 • język polski lub język obcy nowożytny
 • jeden przedmiot do wyboru.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Absolwent tego kierunku to specjalista, który zna systemy zarządzania ryzykiem oraz infrastrukturę informatyczną związaną z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą zarówno danych epidemiologicznych, jak i środowiskowych. Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia analiz ryzyka zdrowotnego określonych grup społecznych (dzieci, osób dorosłych, osób starszych). Zdobyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności dają możliwość zatrudnienia w:

 • powiatowych i wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych,
 • placówkach ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna),
 • placówkach oświatowych,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • instytutach naukowo-badawczych.

Opinie o kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

„Szukałam ciekawego kierunku medycznego i tak trafiłam na Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym. Zależało mi zawsze na takiej pracy, która będzie pozytywnie wpływała na jakość życia innych ludzi”

„Zdobyta w czasie studiów wiedza o zarządzaniu ryzykiem w sytuacji zagrożenia epidemicznego to okazuje się dzisiaj ważna kompetencja. Specjaliści w tej dziedzinie są i zapewne jeszcze długo będą poszukiwani na rynku pracy.”

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi