Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną kadrę, przygotowaną do realizacji różnych zadań w dziedzinie zdrowia publicznego, mających na celu wydłużenia życia Polaków, poprawę jakości ich zdrowia oraz wyrównania dysproporcji w dostępie do usług medycznych. Studenci zdobywają umiejętności służące zwiększaniu świadomości społeczeństwa w zakresie ryzyka zdrowotnego, prowadzeniu działań profilaktycznych oraz oceny wiodących trendów i działań w obszarze zdrowia publicznego i promocji zdrowia, podejmowanych w sferze lokalnej i krajowej.

Student może wybrać jedną z proponowanych na kierunku specjalności:

 • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,
 • zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym adresowane są do osób, które pasjonują się naukami przyrodniczymi, biologią, chemią, fizyką oraz interesują się wpływem czynników środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych na stan naszego zdrowia.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Realizowany w trakcie studiów program ma dostarczyć studentowi wiedzy w zakresie:

 • stanu zdrowia populacji Świata, Europy, Polski,
 • nierówności w zdrowiu i ich uwarunkowań,
 • wpływu czynników środowiskowych na stan zdrowia populacji,
 • czynników ryzyka wynikających ze środowiska w jakim człowiek życie,
 • wpływu czynników środowiskowych na zachorowalnością na choroby przewlekłe, w tym nowotworowe,
 • metod i sposobów identyfikacji czynników ryzyka zdrowia,
 • działań krajowych i międzynarodowych dotyczących podstaw prawnych zarządzania środowiskiem,
 • działań krajowych i międzynarodowych dotyczących podstaw prawnych zarządzania ryzykiem zdrowotnym,
 • aspektów prawnych związanych z systemem kontroli i nadzoru nad ryzykiem,
 • narzędzi prawnych służących zarządzaniu ryzykiem zdrowotnym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia odbywa się w oparciu wyniki egzaminu maturalnego. Przedmioty brane pod uwagę to:

 • język polski lub język obcy nowożytny
 • jeden przedmiot do wyboru.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Absolwent tego kierunku to specjalista, który zna systemy zarządzania ryzykiem oraz infrastrukturę informatyczną związaną z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą zarówno danych epidemiologicznych, jak i środowiskowych. Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia analiz ryzyka zdrowotnego określonych grup społecznych (dzieci, osób dorosłych, osób starszych). Zdobyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności dają możliwość zatrudnienia w:

 • powiatowych i wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych,
 • placówkach ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna),
 • placówkach oświatowych,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • instytutach naukowo-badawczych.

Opinie o kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

„Szukałam ciekawego kierunku medycznego i tak trafiłam na Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym. Zależało mi zawsze na takiej pracy, która będzie pozytywnie wpływała na jakość życia innych ludzi”

„Zdobyta w czasie studiów wiedza o zarządzaniu ryzykiem w sytuacji zagrożenia epidemicznego to okazuje się dzisiaj ważna kompetencja. Specjaliści w tej dziedzinie są i zapewne jeszcze długo będą poszukiwani na rynku pracy.”

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny