Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną kadrę, przygotowaną do realizacji różnych zadań w dziedzinie zdrowia publicznego, mających na celu wydłużenia życia Polaków, poprawę jakości ich zdrowia oraz wyrównania dysproporcji w dostępie do usług medycznych. Studenci zdobywają umiejętności służące zwiększaniu świadomości społeczeństwa w zakresie ryzyka zdrowotnego, prowadzeniu działań profilaktycznych oraz oceny wiodących trendów i działań w obszarze zdrowia publicznego i promocji zdrowia, podejmowanych w sferze lokalnej i krajowej.

Student może wybrać jedną z proponowanych na kierunku specjalności:

 • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,
 • zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym adresowane są do osób, które pasjonują się naukami przyrodniczymi, biologią, chemią, fizyką oraz interesują się wpływem czynników środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych na stan naszego zdrowia.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Realizowany w trakcie studiów program ma dostarczyć studentowi wiedzy w zakresie:

 • stanu zdrowia populacji Świata, Europy, Polski,
 • nierówności w zdrowiu i ich uwarunkowań,
 • wpływu czynników środowiskowych na stan zdrowia populacji,
 • czynników ryzyka wynikających ze środowiska w jakim człowiek życie,
 • wpływu czynników środowiskowych na zachorowalnością na choroby przewlekłe, w tym nowotworowe,
 • metod i sposobów identyfikacji czynników ryzyka zdrowia,
 • działań krajowych i międzynarodowych dotyczących podstaw prawnych zarządzania środowiskiem,
 • działań krajowych i międzynarodowych dotyczących podstaw prawnych zarządzania ryzykiem zdrowotnym,
 • aspektów prawnych związanych z systemem kontroli i nadzoru nad ryzykiem,
 • narzędzi prawnych służących zarządzaniu ryzykiem zdrowotnym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia odbywa się w oparciu wyniki egzaminu maturalnego. Przedmioty brane pod uwagę to:

 • język polski lub język obcy nowożytny
 • jeden przedmiot do wyboru.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Absolwent tego kierunku to specjalista, który zna systemy zarządzania ryzykiem oraz infrastrukturę informatyczną związaną z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą zarówno danych epidemiologicznych, jak i środowiskowych. Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia analiz ryzyka zdrowotnego określonych grup społecznych (dzieci, osób dorosłych, osób starszych). Zdobyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności dają możliwość zatrudnienia w:

 • powiatowych i wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych,
 • placówkach ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna),
 • placówkach oświatowych,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • instytutach naukowo-badawczych.

Opinie o kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

„Szukałam ciekawego kierunku medycznego i tak trafiłam na Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym. Zależało mi zawsze na takiej pracy, która będzie pozytywnie wpływała na jakość życia innych ludzi”

„Zdobyta w czasie studiów wiedza o zarządzaniu ryzykiem w sytuacji zagrożenia epidemicznego to okazuje się dzisiaj ważna kompetencja. Specjaliści w tej dziedzinie są i zapewne jeszcze długo będą poszukiwani na rynku pracy.”

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Tarnowska
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Lubelska Akademia WSEI