Jakiego kierunku studiów szukasz?

Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Studia na kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia nakierowane są na wykształcenie dla różnych instytucji systemu ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie, centra rehabilitacyjne, NFZ, ubezpieczyciele prywatni, administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe i międzynarodowe) profesjonalistów doskonale znających możliwości zastosowania narzędzi ekonomicznych, organizacyjnych i regulacyjnych do optymalizacji procesów zachodzących w tym sektorze, jednocześnie rozumiejących, że naczelnym zadaniem ochrony zdrowia jest podtrzymywanie społeczeństwa w dobrym zdrowiu, a w razie wystąpienia problemów ratowanie zdrowia i życia.

Po zaliczeniu przedmiotów podstawowych (w tym statystyka, podstawy socjologii, ekonomii, demografii, organizacji i administracji) studenci zaznajamiają się na przedmiotach kierunkowych z głównymi problemy zdrowotnymi i ich determinantami, rozwiązaniami prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi obowiązującymi w systemie, celami polityki zdrowotnej, problemami kadr, jakości i sterowania zamianami w ochronie zdrowia.

Na trzecim roku studenci realizują przedmioty na wybranej ścieżce specjalistycznej.

Pierwsza - Organizacja ochrony zdrowia oferuje możliwość dogłębnego zapoznania się z zadaniami administracji publicznej w ochronie zdrowia, prowadzeniem adresowanej polityki zdrowotnej, tworzeniem programów i map potrzeb zdrowotnych.

Druga - Ekonomika ochrony zdrowia pogłębia wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych, oceny technologii medycznych, tworzenia biznesplanów i strategii marketingowych, liczenia kosztów, zarządzania finansami i inwestycjami, zawsze mając na uwadze specyfikę sektora.

Studia kładą nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności analitycznych, komunikacyjnych i wdrożeniowych. Część zajęć poprowadzą osoby z doświadczeniem praktycznym w sektorze. Program przewiduje dwie praktyki, czterotygodniową po czwartym semestrze i ośmiotygodniową na początku szóstego semestru.

Studenci kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia mogą włączyć się w pracę różnych studenckich kół naukowych, np. Promocji Zdrowia, Oceny Leków i Badań Klinicznych, Oceny Technologii Medycznych. Mogą również korzystać z programu wymiany zagranicznej w ramach umów ERASMUS podpisanych z uczelniami w Niemczech, Norwegii, Danii, Hiszpanii i na Litwie.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych i wykonawczych wymagających posiadania umiejętności i wiedzy w zakresie definiowania i rozwiązywania specyficznych problemów ekonomicznych, organizacyjnych i administracyjnych występujących w instytucjach szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia.

Absolwent potrafi prawidłowo zidentyfikować i ocenić wpływ ekonomicznych, prawnych, politycznych, organizacyjnych i epidemiologicznych uwarunkowań funkcjonowania sektora oraz zna zasady prowadzenia polityki zdrowotnej i programów zdrowotnych opartych na wiarygodnej informacji i dowodach naukowych. Posiada również umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia.

Absolwent kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia umie zastosować różne narzędzia ekonomiczne, zarządcze, organizacyjne i administracyjne wykorzystywane w organizacjach ochrony zdrowia, w tym w szczególności metody gromadzenia i analizy danych, uwzględniając specyfikę sektora w kontekście jego potrzeb organizacji i racjonalizacji. Ponadto zna rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne wykorzystywane w innych krajach w sektorze ochrony zdrowia.

Absolwent efektywnie prezentuje własne opinie, wątpliwości i sugestie. Zna język angielski, w szczególności komunikuje się słownictwem specjalistycznych w zakresie kierunku zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi też samodzielnie zdobywać wiedzę i podejmować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery zawodowej.

Absolwent kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistów w różnych komórkach i działach ekonomicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych:

 • placówek opieki zdrowotnej (np. szpitale, przychodnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze),
 • administracji rządowej i agend rządowych, samorządu terytorialnego, inspekcji sanitarnej i innych organów nadzoru, certyfikacji i kontrolnych związanych z ochroną zdrowia,
 • instytucji płatników (NFZ, prywatne ubezpieczenia, fundacje),
 • instytucji zajmujących się prewencją i promocją zdrowia,
 • instytucji odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową w zakresie organizacji i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia oraz podmiotów w nich działających.

Absolwent kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia przygotowany jest do podjęcia dalszych studiów na kierunku Zdrowie Publiczne i kierunkach z obszaru ekonomii, zarządzania, organizacji i administracji publicznej.

Dla kogo studia na kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Jakie uczelnie oferują kierunek organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

W których miastach można studiować kierunek organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie