Studia na Śląsku
Na wyciągnięcie ręki
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Uniwersytet Wrocławski Alicja Wojtasz

Śląsk - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie na Śląsku

Aglomerację Śląska tworzą liczne większe i mniejsze miasta. Śląsk to jeden z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajdują się tu zarówno uczelnie techniczne, medyczne, ekonomiczne sportowe, artystyczne, pedagogiczne, uniwersytet, a także wiele niepublicznych szkół wyższych o odmiennych profilach kształcenia. Oferują różnorodne typy studiów. Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki na Śląsku?

Poniżej zamieszczamy pełny wykaz uczelni oraz studiów na Śląsku. Znajdziecie w nim dodatkowo informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni na Śląsku.

Lokalizacja

Kierunki na Śląsku

Oferta kierunków na Śląsku jest bardzo bogata i różnorodna. Proponowane są tu zarówno kierunki techniczne, aczkolwiek usatysfakcjonowani będą także kandydaci szukający studiów filologicznych, prawniczych, administracyjnych czy psychologicznych.

Kilka uczelni o profilu medycznym to możliwość zdobycia wykształcenia lekarskiego, farmaceutycznego oraz w innych zawodach związanych z opieką i ochroną zdrowia. Uczelnie na Śląsku oferują wiele kierunków artystycznych, w tym aktorstwo, taniec, wokalistykę, fotografię.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów na Śląsku. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych czy kierunków pokrewnych.

a
administracja administracja publiczna administrowanie środowiskiem aeronautics and aerospace engineering aktorstwo aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym analityk finansowy 2.0 analityka biznesowa analityka gospodarcza analityka medyczna angielski język biznesu animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi architektura architektura informacji architektura wnętrz arteterapia - terapia artystyczna automatyka i informatyka przemysłowa automatyka i robotyka automatyka i robotyka przemysłowa
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo publiczne bezpieczeństwo wewnętrzne biofizyka biologia biomedical engineering biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology budownictwo
c
chemia chemia kosmetyczna chemia przemysłowa civil engineering coaching i doradztwo filozoficzne coaching medyczny cognitive technologies control, electronic and information engineering creative management in new media
d
dietetyka doradztwo polityczne i publiczne dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja kulturalna ekonomia electrical engineering elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english in management etnologia i antropologia kulturowa
f
farmacja filologia angielska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia słowiańska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance and accounting for business finanse i ekonomia biznesu finanse i rachunkowość finanse menedżerskie fizjoterapia fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geoinżynieria i eksploatacja surowców geologia geologia stosowana gospodarka cyfrowa gospodarka miejska i nieruchomości gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika gry i grafika interaktywna
h
historia historia sztuki
i
industrial and engineering chemistry indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia nauczycielskie informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatics informatyka informatyka i ekonometria informatyka przemysłowa informatyka stosowana informatyka w systemach i układach elektronicznych instrumentalistyka international business international business law and arbitration inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria i technologie materiałowe inżynieria lotnicza i kosmiczna inżynieria materiałowa inżynieria ogólna inżynieria produkcji i zarządzania inżynieria środowiska inżynieria zagrożeń środowiskowych inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa komunikacja promocyjna i kryzysowa koordynator medyczny kosmetologia kulturoznawstwo kultury mediów
l
lingwistyka stosowana logistics logistyka logistyka w biznesie logopedia
m
malarstwo management and production engineering marketing matematyka mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny - studia dualne) mechatronika mechatronika przemysłowa media mediteranistyka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji m​iędzynarodowe studia polskie mikroinformatyka systemów cyfrowych
n
nauki o rodzinie neurobiologia
o
ochrona środowiska odnowa biologiczna organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe politologia polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo power engineering praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne przedsiębiorczość przedsiębiorczość i finanse psychologia psychologia w biznesie
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia rewizja finansowa reżyseria
s
socjologia sport stosunki międzynarodowe sustainable energy engineering sztuka pisania
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
t
taniec technologia chemiczna technologie kognitywne i media społecznościowe teleinformatyka teologia transport transport (in English) transport kolejowy (profil praktyczny) trener osobisty z dietetyką sportową trener zdrowia turystyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie finansami i rachunkowość zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaadministracja publicznaindywidualne studia międzydziedzinoweprzedsiębiorczość
artystyczne
aktorstwoanimacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalnąarchitekturaarchitektura wnętrzarteterapia - terapia artystycznacreative management in new mediadyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejgrafikagry i grafika interaktywnahistoria sztukiinstrumentalistykajazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykimalarstwoprojektowanie gier i przestrzeni wirtualnejprojektowanie graficznerealizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografiareżyseriataniecwokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
administrowanie środowiskiemaquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymibiofizykabiologiabiotechnologiabiotechnologychemiachemia kosmetycznageografiageoinformatyka geoinżynieria i eksploatacja surowcówgeologiageologia stosowanaindywidualne studia międzydziedzinoweinżynieria zagrożeń środowiskowychinżynieria środowiskaneurobiologiaochrona środowiskatechnologia chemiczna
ekonomiczne
analityk finansowy 2.0analityka biznesowaanalityka gospodarczaangielski język biznesue-commerceekonomiafinance and accounting for businessfinanse i ekonomia biznesufinanse i rachunkowość finanse menedżerskiegospodarka cyfrowagospodarka miejska i nieruchomościindywidualne studia międzydziedzinoweinformatyka i ekonometriainternational businessinżynieria zarządzanialogisticslogistyka w biznesiemanagement and production engineeringmarketingmatematykamiędzynarodowe stosunki gospodarczeprawo w biznesieprawo w zarządzaniuprzedsiębiorczośćprzedsiębiorczość i finanserachunkowość i controllingrachunkowość i podatkirewizja finansowazarządzanie finansami i rachunkowośćzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie publiczne
filologiczne
angielski język biznesuenglish in managementfilologia angielskafilologia francuskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia romańskafilologia słowiańskafilologia wschodniosłowiańskafilologia włoskaindywidualne studia międzydziedzinowelingwistyka stosowana
humanistyczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnologia i antropologia kulturowafilologia francuskafilozofiahistoriahistoria sztukiindywidualne studia międzydziedzinoweinformacja naukowa i bibliotekoznawstwokognitywistykakomunikacja cyfrowakomunikacja promocyjna i kryzysowakulturoznawstwokultury mediówlingwistyka stosowanam​iędzynarodowe studia polskiesztuka pisaniatechnologie kognitywne i media społecznościoweteologiatwórcze pisanie i marketing wydawniczyśrodkowoeuropejskie studia historyczne
medyczne
aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznymanalityka medycznabiomedical engineeringbiotechnologia medycznacoaching medycznydietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiafizyka medycznakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykoordynator medycznykosmetologianeurobiologiaodnowa biologicznapielęgniarstwopielęgniarstwo pomostowepołożnictworatownictwo medycznetrener zdrowiazarządzanie ryzykiem zdrowotnymzdrowie publiczne
pedagogiczne
arteterapia - terapia artystycznaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejindywidualne studia międzydziedzinoweindywidualne studia nauczycielskielogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalna
prawnicze
administrowanie środowiskiemindywidualne studia międzydziedzinoweinternational business law and arbitrationprawoprawo w biznesieprawo w zarządzaniu
psychologiczne
coaching i doradztwo filozoficznecoaching medycznypsychologiapsychologia w biznesietechnologie kognitywne i media społecznościowe
rolnicze, leśne
indywidualne studia międzydziedzinoweinżynieria środowiskaochrona środowiska
społeczne
administrowanie środowiskiemanimacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalnąbezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo narodowe i międzynarodowebezpieczeństwo publicznebezpieczeństwo wewnętrznecoaching i doradztwo filozoficznecoaching medycznydoradztwo polityczne i publicznedziennikarstwo i komunikacja społecznaedukacja kulturalnaetnologia i antropologia kulturowaindywidualne studia międzydziedzinowekognitywistykakomunikacja cyfrowakomunikacja promocyjna i kryzysowakultury mediówlogistykalogopediamarketingmediamiędzynarodowe stosunki gospodarczemiędzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacjim​iędzynarodowe studia polskienauki o rodzinieodnowa biologicznaorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnejpolitologiapolityki miejskie i doradztwo publicznepraca socjalnapsychologiapsychologia w biznesiesocjologiastosunki międzynarodowetechnologie kognitywne i media społecznościowetransport (in English)trener zdrowiaturystyka historycznazarządzaniezarządzanie publicznezarządzanie zasobami ludzkimi
techniczne
aeronautics and aerospace engineeringarchitekturaarchitektura informacjiarchitektura wnętrzautomatyka i informatyka przemysłowaautomatyka i robotykaautomatyka i robotyka przemysłowabiofizykabiomedical engineeringbiotechnologiabiotechnologia medycznabiotechnologybudownictwochemia przemysłowacivil engineeringcognitive technologiescontrol, electronic and information engineeringelectrical engineeringelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykaenergetyka jądrowafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i kartografiageoinformatyka geoinżynieria i eksploatacja surowcówgeologiageologia stosowanaindustrial and engineering chemistryinformaticsinformatykainformatyka i ekonometriainformatyka przemysłowainformatyka stosowanainformatyka w systemach i układach elektronicznychinżynieria biomedycznainżynieria i technologie materiałoweinżynieria lotnicza i kosmicznainżynieria ogólnainżynieria produkcji i zarządzanialogisticslogistykamanagement and production engineeringmechanical engineeringmechanika i budowa maszyn (profil praktyczny - studia dualne)mechatronikamechatronika przemysłowamikroinformatyka systemów cyfrowychsustainable energy engineeringteleinformatykatransporttransport (in English)zarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie projektami
turystyczno-sportowe
aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznymgastronomia i hotelarstwogospodarka turystycznaindywidualne studia międzydziedzinowemediteranistykasporttrener osobisty z dietetyką sportowąturystykaturystyka historycznaturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo narodowe i międzynarodowebezpieczeństwo publiczneinżynieria bezpieczeństwa
ścisłe
analityka gospodarczaautomatyka i robotykabiofizykabiologiabiotechnologiabiotechnologychemiachemia kosmetycznachemia przemysłowaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i kartografiageografiageoinformatyka geologiaindywidualne studia międzydziedzinoweinformatykainformatyka przemysłowainformatyka stosowanainżynieria materiałowainżynieria środowiskamatematykamechanika i budowa maszynmechatronikaneurobiologiateleinformatyka

Studia na Śląsku

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki na Śląsku, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy na Śląsku, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie na Śląsku wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia na Śląsku.

Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka na Śląsku
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
​Informatyka w Katowicach
​Informatyka w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Logistyka na Śląsku
​Logistyka na Śląsku
​Fizjoterapia na Śląsku
​Fizjoterapia na Śląsku
​Psychologia na Śląsku
​Psychologia na Śląsku
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Administracja w Katowicach
Administracja w Katowicach
Ochrona środowiska w Katowicach
Ochrona środowiska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Studia teologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia teologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Farmacja w Katowicach
Farmacja w Katowicach
​Kierunek lekarski w Katowicach
​Kierunek lekarski w Katowicach
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Bezpieczeństwo w Katowicach
Bezpieczeństwo w Katowicach
Architektura w Katowicach
Architektura w Katowicach
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Informatyka na Śląsku
​Informatyka na Śląsku
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim
Targi Edukacyjne w Katowicach
Targi Edukacyjne w Katowicach
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Katowicach
Turystyka w Katowicach
Turystyka w Katowicach
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Prawo na Śląsku
​Prawo na Śląsku
Studia aktorskie w woj. śląskim
Studia aktorskie w woj. śląskim
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
​Fizjoterapia w Katowicach
​Fizjoterapia w Katowicach
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
​Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląsku
​Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląsku
Neurobiologia w Katowicach
Neurobiologia w Katowicach
​Zarządzanie na Śląsku
​Zarządzanie na Śląsku
Budownictwo w Katowicach i na Śląsku
Budownictwo w Katowicach i na Śląsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
​Ekonomia w Katowicach
​Ekonomia w Katowicach
​Kierunek lekarsko-dentystyczny w Katowicach
​Kierunek lekarsko-dentystyczny w Katowicach
Fizyka w Katowicach i na Śląsku
Fizyka w Katowicach i na Śląsku
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach
Kosmetologia w Katowicach
Kosmetologia w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
Energetyka w Katowicach i na Śląsku
Energetyka w Katowicach i na Śląsku
​Ekonomia na Śląsku
​Ekonomia na Śląsku
Chemia w Katowicach
Chemia w Katowicach
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Inżynieria biomedyczna w Katowicach
Inżynieria biomedyczna w Katowicach
Matematyka w Katowicach
Matematyka w Katowicach
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
​Kierunek lekarski na Śląsku
​Kierunek lekarski na Śląsku
Politologia w Katowicach
Politologia w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Katowicach
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
Biotechnologia w Katowicach i na Śląsku
Biotechnologia w Katowicach i na Śląsku
Psychologia w biznesie w Katowicach i na Śląsku
Psychologia w biznesie w Katowicach i na Śląsku
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Logistyka w Katowicach
​Logistyka w Katowicach

Śląsk - informacje ogólne

Aglomerację Śląską tworzą miasta na prawach powiatów: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

Miasta aglomeracji śląskiej samodzielnie nie mogłyby się mierzyć się z wiodącymi ośrodkami miejskimi. Natomiast wspólnie dysponują potencjałem gospodarczym, naukowym, kulturalnym, co daje im siłę i zapewnia stabilną, mocną pozycję.


Miasta aglomeracji śląskiej stanowią wspólnie bardzo silny ośrodek akademicki. Swoje siedziby ma tutaj kilkadziesiąt uczelni oraz wydziałów zamiejscowych, a tysiące studentów zdobywa na Śląsku wykształcenie wyższe.

Wśród największych uczelni w aglomeracji śląskiej należy wymienić Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Politechnikę Śląską w Gliwicach. Obok publicznych szkół wyższych na uwagę zasługuje duża grupa uczelni niepublicznych, takich jak: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Akademia Śląska w Katowicach, itd.


Pełna listę szkół wyższych działających w aglomeracji śląskiej zajdziecie w zakładce – wykaz uczelni.

Typy studiów w Polsce

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka