Jakiego kierunku studiów szukasz?

Automatyka i robotyka

Kierunek automatyka i robotyka kształci specjalistów w zakresie projektowania i realizacji inteligentnych systemów samoczynnie kontrolujących funkcjonowanie obiektów przemysłowych, zachowanie pojazdów, urządzeń i robotów, bezpieczeństwo budynków.

Automatyka i robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem.

Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym, komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku automatyka i robotyka:

 • automatyka przemysłowa
 • przemysłowe systemy automatyki i robotyki
 • roboty mobilne
 • automatyzacja i informatyzacja procesów
 • automatyka elektroniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
 • mechatronika i robotyka
 • automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych
 • roboty mobilne
 • technologie informacyjne w automatyce
 • automatyka przemysłowa
 • sterowanie obiektami mobilnymi
 • systemy sterowania w automatyce i robotyce
 • sterowanie w układach robotycznych
 • systemy sterowania procesami przemysłowymi.

Dla kogo studia na kierunku automatyka i robotyka

Kandydaci na studia to przede wszystkim osoby o umysłach ścisłych, nie mające trudności w nauce takich przedmiotów jak fizyka, matematyka.

Zmysł technologiczny, zainteresowania inteligentnymi rozwiązaniami sterującymi, kreatywność techniczna i chęć stałego poszerzania wiedzy stanowią przesłankę do wyboru tego kierunku.

Program kształcenia na kierunku automatyka i robotyka

Program studiów na kierunku automatyka i robotyka obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa z geometrią analityczną
 • metody numeryczne
 • fizyka dla inżynierów
 • systemy SCADA
 • metrologia
 • podstawy elektrotechniki
 • podstawy elektroniki
 • podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej
 • sygnały i systemy dynamiczne
 • technika regulacji automatycznej
 • podstawy robotyki
 • sterowanie procesami ciągłymi
 • sterowanie robotów
 • automatyka napędu elektrycznego
 • systemy czasu rzeczywistego
 • programowanie obiektowe
 • modelowanie i symulacja
 • podstawy energoelektroniki
 • metody analizy danych
 • sterowanie procesami dyskretnymi.

Wiele zajęć ma charakter praktyczny, laboratoryjny

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku automatyka i robotyka

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej kandydaci wybierają dwa lub trzy wybrane spośród:

 • język obcy
 • matematyka
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • język polski.

W niepublicznych szkołach wyższych o przyjęciu na studia decyduje przeważnie kolejność zgłoszeń.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku automatyka i robotyka

Studia przygotowują specjalistów posiadających kompetencje do podjęcia pracy w charakterze:

 • pro­jek­tanta sys­temów sterowania, automatyzacji
 • pro­gramisty robotów przemysłowych
 • inżyniera sys­temów zrobotyzowanych
 • pro­gramisty pro­gramowal­nych sterown­ików logicznych
 • inżyniera sys­temów wizyjnych
 • inżyniera ser­wisu
 • inżyniera utrzy­ma­nia ruchu
 • inżynier ds. techniczno-handlowych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów automatyki i robotyki to przed­siębiorstwa pro­duk­cyjne, hand­lowe i usłu­gowe, głównie z sek­tora elek­trotech­nicznego, elek­tron­icznego, chemicznego, maszynowego, przetwórstwa mate­ri­ałów, spoży­w­czego oraz ochrony środowiska. Firmy świad­czące usługi z zakresu pro­jek­towa­nia, ser­wisu, eksploat­acji i wdrożeń sys­temów automatyki i robotyki. Przed­siębiorstwa wprowadza­ją­ce automatyza­cję i robo­t­yza­cję do pro­cesów wytwarzania.

Opinie o kierunku automatyka i robotyka

Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza do gospodarki, przemysłu i nauki.

Studia na automatyce i robotyce mają charakter praktyczny.

Po ukończeniu kierunku będziesz umiał zaprojektować i eksploatować systemy automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

O swojej pasji związanej z kreacją mechaniczną i obdarowaniem robotów świadomością oraz przełamywaniu barier opowiadają Jakub i Marcin:


Kierunki pokrewne do kierunku automatyka i robotyka

Jakie uczelnie oferują kierunek automatyka i robotyka

W których miastach można studiować kierunek automatyka i robotyka

Komentarze (1)

Adam
Automatyka i robotyka to trudne, ciężkie studia. Ale bardzo praktyczne i perspektywiczne w dobie robotyzacji i automatyzacji coraz większej liczby procesów.
05.11.2019
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Tarnowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa