Akademia Tarnowska

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/MO5YMXsWYxYxDBVeHl8S8o7r0J4LD8Bu.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/MBpdOb_ntSjVg1Swpnx3lsYp5fXix6q6.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/3athEBkU9qyvsbknI2hyr4AAHRxOMXCS.jpeg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/sxfcPDkwD6mXPc2FrGEQhCYFcIycuwpX.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
(+14) 631 66 20
rekrutacja@atar.edu.pl
www.atar.edu.pl
7.15
0.25%
163
głosów

Akademia Tarnowska, wcześniej Akademia Nauk Stosowanych i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, została utworzona w 1998 roku jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa nowego typu kształcąca na poziomie studiów licencjackich i inżynierskich. Aktualna oferta dydaktyczna zawiera 29 kierunków, w tym studia II stopnia i jednolite magisterskie, prowadzonych przez Wydziały Administracyjno-Ekonomiczny, Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Ochrony Zdrowia, Politechniczny i Sztuki, a także studia podyplomowe i kursy maturalne. Od początku powstania mury Uczelni opuściło ponad 25 tysięcy absolwentów, a obecnych studentów jest około 4 tysiące.

Kamieniem milowym w rozwoju Uczelni było zdobycie w 2022 roku kategorii naukowych w ramach dyscyplin „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” (kategoria A) oraz „automatyka, elektronika i elektrotechnika” (kategoria B+). Wysokie oceny dorobku naukowców Wydziałów Politechnicznego i Sztuki pozwoliły na przekształcenie Uczelni z typu zawodowego na uczelnię akademicką, co stało się 1 czerwca 2023 roku.

Akademia Tarnowska wydaje cztery czasopisma naukowe: „Health Promotion & Physical Activity”, „Science, Technology and Innovation”, „Problems of Economics and Law”, "Humanities and Cultural Studies". W ramach Uczelni działa kilkanaście studenckich kół prowadzących badania i wydających własne publikacje. Środowisko akademickie AT corocznie organizuje kilkadziesiąt konferencji naukowych, często zakończonych wydaniem monografii. W trakcie roku akademickiego z wydarzeń popularnonaukowych, w tym z Małopolskiej Nocy Naukowców, korzysta na Uczelni kilkanaście tysięcy osób, głównie uczniów szkół średnich.

Ciągły rozwój Akademii Tarnowskiej zaowocował w ostatnich latach uruchomieniem nowych kierunków, kształcących w dziedzinach cieszących się dużą popularnością wśród młodych ludzi takich, jak: technologia i zarządzanie produkcją, psychologia, prawo czy języki obce w komunikacji (e-)biznesowej. Kandydaci na studia będą mogli w najbliższym czasie aplikować na dwa nowe kierunki: lekarski oraz finanse i rachunkowość.

Akademia Tarnowska już od 26 lat stanowi naukowe serce regionu tarnowskiego, ściśle współpracując ze szkołami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kształci praktycznie, co sprawia, że jest kuźnią kadr dla polskiej gospodarki, a absolwenci Uczelni bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Uczelnia 9 lat z rzędu jest najchętniej wybieraną uczelnią w gronie wyższych szkół zawodowych w Polce (wg danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Natomiast w Rankingu Szkół Wyższych 2023 prowadzonym przez magazyn „Perspektywy” w kategorii “Najlepsze Publiczne Uczelnie Zawodowe” zajęła 3. miejsce. Wyniki Uczelni w obu zestawieniach świadczą nie tylko o wysoko wyspecjalizowanej kadrze, dobrym poziomie nauczania i bogatej bazie dydaktycznej, ale przede wszystkim o doskonałej współpracy całej społeczności Akademii Tarnowskiej.

Wydziały Uczelni

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

Wydział Humanistyczny

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział Ochrony Zdrowia

Wydział Politechniczny

Wydział Sztuki

Wirtualny spacer po Uczelni

Zapraszamy na wirtualny spacer po Akademii Tarnowskiej.

25-lecie Akademii Tarnowskiej


Lokalizacja

 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Poznańska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie