Akademia Tarnowska

uczelnia publiczna, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8, (+14) 631 66 20, ans@anstar.edu.pl

Rekrutacja - Akademia Tarnowska

Termin rekrutacji

Rekrutacja podstawowa na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie (studia pięcioletnie) trwa od 1 czerwca do 21 lipca 2023 r. (włącznie). Rekrutacja dodatkowa potrwa od 1 września do 15 września, a uzupełniająca od 24 września do 27 września.

Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK)

Każdy kandydat musi zarejestrować się w systemie ERK dostępnym na stronie internetowej https://erk.pwsztar.edu.pl/ i podać wymagane dane. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie do dnia 21 lipca 2023 r. (w przypadku rekrutacji dodatkowej do 15 września, a uzupełniającej do 27 września) wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni, w kwocie ustalonej stosownym Zarządzeniem Rektora (zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2022 opłata wnoszona przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wynosi 100 złotych w przypadku kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i 85 złotych na pozostałe kierunki). Uwaga! Blankiety przelewu generowane są dla każdego kandydata indywidualnie przez system. W przypadku dokonywania płatności przez Internet w tytule przelewu należy wpisać indywidualny kod rekrutacyjny nadany kandydatowi przez system, prosimy zwrócić uwagę na numer konta bankowego, który również jest generowany dla kandydata indywidualnie. Zaksięgowanie wpłaty w systemie ERK trwa zazwyczaj 2-3 dni robocze.

Wydziały Uczelni

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny - https://pwsztar.edu.pl/instytut-administracyjno-ek...

Wydział Humanistyczny - https://pwsztar.edu.pl/instytut-humanistyczny/

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyr...

Wydział Ochrony Zdrowia - https://pwsztar.edu.pl/instytut-ochrony-zdrowia/

Wydział Politechniczny - https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/

Wydział Sztuki - https://pwsztar.edu.pl/instytut-sztuki/

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Zamojska
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów