Akademia Tarnowska

uczelnia publiczna, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8, (+14) 631 66 20, rekrutacja@atar.edu.pl

Rekrutacja - Akademia Tarnowska

Termin rekrutacji

Rekrutacja podstawowa na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie (studia pięcioletnie) potrwa od 1 czerwca do 21 lipca 2024 r. (włącznie). Rekrutacja dodatkowa potrwa od 19 sierpnia do 15 września, a uzupełniająca od 23 września do 25 września.

Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK)

Każdy kandydat musi zarejestrować się w systemie ERK dostępnym na stronie internetowej https://erk.pwsztar.edu.pl/ i podać wymagane dane. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie do dnia 21 lipca 2024 r. (w przypadku rekrutacji dodatkowej do 15 września, a uzupełniającej do 25 września) wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni, w kwocie ustalonej stosownym Zarządzeniem Rektora (opłata wnoszona przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wynosi 100 złotych w przypadku kierunków pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz psychologia, 150 złotych – w przypadku grafiki i 85 złotych na pozostałe kierunki).

Uwaga! Blankiety przelewu generowane są dla każdego kandydata indywidualnie przez system. W przypadku dokonywania płatności przez Internet w tytule przelewu należy wpisać indywidualny kod rekrutacyjny nadany kandydatowi przez system, prosimy zwrócić uwagę na numer konta bankowego, który również jest generowany dla kandydata indywidualnie. Zaksięgowanie wpłaty w systemie ERK trwa zazwyczaj 2-3 dni robocze.

Wydziały Uczelni

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny - https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-administrac...

Wydział Humanistyczny - https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-humanistycz...

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczn...

Wydział Ochrony Zdrowia - https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-ochrony-zdr...

Wydział Politechniczny - https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-politechnic...

Wydział Sztuki - https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-sztuki/

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Lubelska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Białostocka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie