Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia

Chemia jest nauką o budowie i właściwościach substancji, a zwłaszcza przemianach tych substancji w inne. Obecnie chemia jest nauką eksperymentalną, której podstawę stanowią reakcje chemiczne prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.

Ważnym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych. Nauka ta stara się wyjaśniać mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym, szuka też zależności między własnościami substancji, a ich składem i strukturą atomową.

Chemik w swej pracy styka się z substancjami toksycznymi, które wywierają ujemny wpływ na jego organizm, jednakże obecnie praca chemika jest dużo bardziej bezpieczna niż jeszcze kilkanaście lat temu i przy odpowiednich procedurach bezpieczeństwa i odpowiednim użytkowaniu aparatury chemicznej ryzyko jest marginalne. Jednakże choroby nosa, gardła, oskrzeli, płuc mogą uniemożliwić pracę w zawodzie chemika. Wiele substancji chemicznych powoduje alergie, tak więc osoby skłonne do uczuleń nie koniecznie powinny pracować w tym zawodzie.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • chemia podstawowa
 • chemia środowiska
 • chemia z zastosowaniami informatyki
 • synteza i analiza chemiczna
 • chemia materiałowa
 • chemia biologiczna
 • chemia kosmetyczna
 • chemia i przyroda - studia dwuprzedmiotowe
 • ekologia i monitoring środowiska
 • materiały wybuchowe i pirotechnika
 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
 • chemia informatyczna
 • chemia leków
 • chemia i informatyka
 • chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
 • chemia z biologią
 • chemia z dodatkową specjalnością fizyka
 • chemia polimerów
 • chemia stosowana
 • chemia z elementami informatyki stosowanej
 • chemia z elementami marketingu i zarządzania
 • chemia gospodarcza
 • agrochemia
 • chemia nowych materiałów
 • chemia medyczna
 • analityka i diagnostyka chemiczna
 • analityka środowiska
 • analiza chemiczna
 • chemia z ochroną środowiska
 • chemia z biologią
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • chemii podstawowa i stosowana
 • chemia bioanalityczna
 • chemia farmaceutyczna
 • chemia jądrowa
 • chemia kwantowa
 • chemia nieorganiczna i fizyczna
 • synteza organiczna
 • informatyka chemiczna
 • technologia farmaceutyczna i techniki farmaceutyczne
 • technologia preparatów fryzjerskich z fryzjerstwem
 • technologia preparatów kosmetycznych z kosmetyką
 • technologia preparatów protetycznych z techniką dentystyczną
 • technologia produktów chemii gospodarczej
 • ochrona przed skażeniem.

Dla kogo studia na kierunku chemia

Kandydat na studia z zakresu chemii powinien posiadać uzdolnienia manualne, pomocne w prowadzeniu skomplikowanych badań.

Cechy pożądane to precyzja, dokładność, duża rzetelność w wykonywanej pracy. Ważna jest ciekawość badawcza, zamiłowanie do czytania publikacji i obszernych podręczników akademickich oraz stawiania i rozwiązywania problemów, systematyczność, wnikliwość, odporność na monotonię.

Program kształcenia na kierunku chemia

Wśród przedmiotów nauczania na kierunku Chemia znajdują się:

 • chemia ogólna
 • chemia analityczna
 • chemia nieorganiczna
 • chemia organiczna
 • chemia fizyczna
 • chemia teoretyczna
 • podstawy chemii kwantowej
 • biochemia
 • krystalografia
 • stereochemia
 • zastosowanie elektronicznych technik obliczeniowych w chemii
 • podstawy matematyki, fizyki
 • technologia chemiczna
 • chemia materiałów
 • zastosowanie matematyki w chemii
 • podstawowe techniki laboratoryjne
 • technologia informacyjna
 • bezpieczeństwo pracy i ergonomia
 • chemia jądrowa
 • chemia i technologia polimerów
 • spektroskopia atomowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej przedmiotami obligatoryjnymi są:

 • chemia
 • matematyka
 • język obcy nowożytny.

Dodatkowo brane są pod uwagę przedmioty:

 • biologia
 • fizyka
 • język polski.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku chemia

Absolwenci kierunku Chemia przygotowani są do podjęcia pracy w laboratoriach analitycznych, firmach kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych. Mogą pracować w szkolnictwie wojskowym i cywilnym, instytutach badawczo-rozwojowych, jednostkach wojskowych, w składach sprzętu ochrony przed skażeniami, laboratoriach i warsztatach specjalistycznych. Absolwenci chemii znajdą również zatrudnienie w służbie policyjnej, np. w dziale kryminalistyki.

Opinie o kierunku chemia

Najlepiej o studiach chemicznych opowie student tego kierunku w filmie poniżej.

Kierunki pokrewne do kierunku chemia

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia

W których miastach można studiować kierunek chemia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Opolska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT