Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia kryminalistyczna i sądowa

Chemia kryminalistyczna i sądowa to obecnie unikatowy kierunek studiów.

Realizowany jest na poziomie drugiego stopnia.

Nowatorska formuła kształcenia została stworzona we współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji i Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Do dyspozycji studentów oddane są najwyższej klasy laboratoria. W trakcie zajęć wykorzystywane są metody takie jak praca projektowa czy burza mózgów dzięki którym studenci rozwijają umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności.

Dla kogo studia na kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa

Studia mogą podjąć absolwenci studiów I i II stopnia, a także jednolitych magisterskich następujących kierunków: chemia, chemia kryminalistyczna, chemia sądowa, technologia chemiczna, biologia, biologia sądowa, biotechnologia, nanotechnologia, analityka chemiczna, farmacja, chemia i toksykologia sądowa, analityka medyczna, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, fizyka, fizyka medyczna.

Program kształcenia na kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa

Program studiów łączy laboratoryjną analizę materiałów dowodowych z wiedzą z zakresu toksykologii, kryminologii, prawa karnego procesowego i dowodowego. Studenci uczą się, jak analizować materiały dowodowe na obecność substancji narkotycznych i leków. Badają materiał biologiczny zebrany na miejscu przestępstwa, współpracują z lekarzami specjalistami medycyny sądowej oraz wykonują analizy kryminalistyczne.

Zajęcia z praktykami pozwalają uzyskać wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnej fizykochemii kryminalistycznej, toksykologii oraz aspektów polskiego prawa dowodowego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dyplomu ukończenia określonego kierunku przynajmniej na poziomie pierwszego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa

Absolwent Chemii kryminalistycznej i sądowej znajduje zatrudnienie:

 • w najlepszych laboratoriach kryminalistycznych policji, w laboratoriach celnych, badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
 • jako biegły o specjalności kryminalistyczne badanie śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia (np. daktyloskopia, mechanoskopia, ekspertyza dokumentów, badania chemiczne, fizykochemiczne i komputerowe) - po ukończeniu szkoleń specjalistycznych
 • w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami analitycznymi, wykorzystywanymi w badaniach kryminalistycznych, chemicznych i pokrewnych.

Opinie o kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia kryminalistyczna i sądowa

W których miastach można studiować kierunek chemia kryminalistyczna i sądowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu