Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia w kryminalistyce

Chemia w kryminalistyce to studia drugiego stopnia, które wyposażają studentów w specjalistyczną wiedzę z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce.

Program studiów łączy wiedzę z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi oraz wiedzą dotyczącą zagadnień chemicznych, biologicznych, toksykologicznych i informatycznych. W przeważającej mierze zajęcia mają charakter praktyczny, umożliwiający studentom rozwiązywanie realnych problemów.

Studia prowadzi Politechnika Łódzka wspólnie z ekspertami z AGH, krakowskim Instytutem Ekspertyz Sądowych oraz Laboratorium Kryminalistycznym KWP z Krakowa.

W czasie pierwszego semestru w Politechnice Łódzkiej studenci wprowadzeni zostają w tematykę chemii sądowej, technik kryminalistycznych, nowoczesnych technik analitycznych i obrazowania w kryminalistyce. Ponadto studiują podstawy chemometrii i logiki, biometrii w kryminalistyce oraz chemii, a także detekcji związków psychoaktywnych.

W Krakowie, w ramach wyjazdowego drugiego semestru, specjaliści z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP prowadzą wykłady, laboratoria i ćwiczenia z zakresu:

 • metod instrumentalnych w analizie kryminalistycznej
 • eksperckiej oceny zdarzeń
 • analizy cyfrowych nośników danych
 • biologii i genetyki
 • farmakologii i metabolizmu związków psychoaktywnych
 • podstaw zachowań człowieka i innych tematów wiążących się ściśle z pracą z materiałem dowodowym.

Dla kogo studia na kierunku chemia w kryminalistyce

To odpowiednie studia dla osób zainteresowanych pracą w służbach mundurowych, umiejących dochować dyscypliny oraz interesujących się zagadnieniami chemiczno-biologicznymi.

Program kształcenia na kierunku chemia w kryminalistyce

Przykładowe przedmioty na kierunku to:

 • biometria w kryminalistyce
 • analiza chromatograficzna GC
 • chemometria i elementy logiki
 • chemia sądowa
 • techniki kryminalistyczne
 • metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej
 • ekspercka ocena zdarzeń
 • radiometria w kryminalistyce
 • techniki obrazowania w kryminalistyce
 • analiza DNA w kryminalistyce
 • sądowa analityka medyczna
 • podstawy toksykologii
 • dobra praktyka laboratoryjna
 • analiza chromatograficzna LC
 • wprowadzenie do offline'owej analizy cyfrowych nośników danych
 • biologia z genetyką
 • toksykologia
 • analityka kryminalistyczna w skali nano
 • związki psychoaktywne - farmakologia i metabolizm
 • interdyscyplinarne wykorzystanie możliwości nauk sądowych
 • kryminalistyka - możliwości badawcze laboratorium kryminalistycznego KWP w Krakowie
 • opinia kryminalistyczna w procesie karnym
 • technika i taktyka kryminalistyczna - kryminalistyczne badanie miejsca przestępstwa
 • podstawy zachowań człowieka
 • plagi w dziejach - historia chorób.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia w kryminalistyce

To studia drugiego stopnia, więc do rekrutacji niezbędny jest dyplom licencjata/inżyniera z kierunków pokrewnych. Kandydat musi dodatkowo przejść rozmowę kwalifikacyjną.

Perspektywy pracy po kierunku chemia w kryminalistyce

Absolwenci chemii w kryminalistyce są przygotowani do pracy w:

 • laboratoriach kryminalistycznych policji i służby celnej
 • laboratoriach badawczych
 • laboratoriach kontrolnych
 • laboratoriach diagnostycznych.

Opinie o kierunku chemia w kryminalistyce

Kierunki pokrewne do kierunku chemia w kryminalistyce

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia w kryminalistyce

W których miastach można studiować kierunek chemia w kryminalistyce

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska