Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu dedykowany jest kandydatom, którzy pragną zdobyć gruntowną wiedzę w zakresie chemii eksperymentalnej (w tym kosmetyków i suplementów diety) oraz szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej.

Student w wyniku procesu kształcenia stanie się partnerem i doradcą biznesowym w obszarze chemii kosmetyków i farmaceutyków. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności na temat kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem w przedsiębiorstwach branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie najnowszych, współczesnych osiągnięć podstawowych działów chemii: chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej. Poznają nowoczesne i klasyczne metody analizy chemicznej oraz syntezy organicznej jak i nieorganicznej.

Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Zdobywają wiedzę z zakresu chemii farmaceutyków oraz umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym.

Wiedza teoretyczna wspierana jest zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wizytami w zakładach produkcyjnych, praktykami zawodowymi.

Program dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności kształtowania postaw przedsiębiorczych, odwołując się do dorobku naukowego i praktycznego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia nauk społecznych w tym, ekonomii, nauk o zarządzaniu, finansów oraz prawa. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, zarządzania produkcją i usługami czy zarządzania jakością produktu. W toku studiów słuchacz poznaje narzędzia informatyczne oraz narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych, służące do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.


Dla kogo studia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Jeżeli swoją przyszłość zawodową wiążesz z branżą kosmetyczną i farmaceutyczną, ta propozycja kształcenia może Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

W programie studiów przewidziano zagadnienia takie, jak:

 • Chemia ogólna
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia analityczna
 • Chemia surowców kosmetycznych i farmaceutycznych
 • Receptura kosmetyków
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy zarządzania jakością
 • Praktyki zawodowe kierunkowe
 • Komputerowe wspomaganie produkcji

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

W procesie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów maturalnych: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka, język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Absolwent zatrudniani są w:

 • firmach farmaceutycznych
 • firmach kosmetycznych
 • laboratoriach
 • branżowym doradztwie biznesowym.

Opinie o kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Uzyskanie podstawowej wiedzy ekonomicznej w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami w zakresie chemii kosmetyków i farmaceutyków pozwolą skutecznie i efektywnie pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za świadome zarządzanie procesem kontroli jakości w przedsiębiorstwie.

Kierunki pokrewne do kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

W których miastach można studiować kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu