Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu dedykowany jest kandydatom, którzy pragną zdobyć gruntowną wiedzę w zakresie chemii eksperymentalnej (w tym kosmetyków i suplementów diety) oraz szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej.

Student w wyniku procesu kształcenia stanie się partnerem i doradcą biznesowym w obszarze chemii kosmetyków i farmaceutyków. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności na temat kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem w przedsiębiorstwach branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie najnowszych, współczesnych osiągnięć podstawowych działów chemii: chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej. Poznają nowoczesne i klasyczne metody analizy chemicznej oraz syntezy organicznej jak i nieorganicznej.

Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Zdobywają wiedzę z zakresu chemii farmaceutyków oraz umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym.

Wiedza teoretyczna wspierana jest zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wizytami w zakładach produkcyjnych, praktykami zawodowymi.

Program dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności kształtowania postaw przedsiębiorczych, odwołując się do dorobku naukowego i praktycznego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia nauk społecznych w tym, ekonomii, nauk o zarządzaniu, finansów oraz prawa. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, zarządzania produkcją i usługami czy zarządzania jakością produktu. W toku studiów słuchacz poznaje narzędzia informatyczne oraz narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych, służące do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.


Dla kogo studia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Jeżeli swoją przyszłość zawodową wiążesz z branżą kosmetyczną i farmaceutyczną, ta propozycja kształcenia może Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

W programie studiów przewidziano zagadnienia takie, jak:

 • Chemia ogólna
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia analityczna
 • Chemia surowców kosmetycznych i farmaceutycznych
 • Receptura kosmetyków
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy zarządzania jakością
 • Praktyki zawodowe kierunkowe
 • Komputerowe wspomaganie produkcji

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

W procesie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów maturalnych: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka, język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Absolwent zatrudniani są w:

 • firmach farmaceutycznych
 • firmach kosmetycznych
 • laboratoriach
 • branżowym doradztwie biznesowym.

Opinie o kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Uzyskanie podstawowej wiedzy ekonomicznej w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami w zakresie chemii kosmetyków i farmaceutyków pozwolą skutecznie i efektywnie pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za świadome zarządzanie procesem kontroli jakości w przedsiębiorstwie.

Kierunki pokrewne do kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

W których miastach można studiować kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Opolska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Lubelska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański