Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia medyczna

Chemia medyczna obejmuje zagadnienia z zakresu chemii, biochemii, farmacji, medycyny i nauk pokrewnych.

Studia przygotowują do izolacji, projektowania, syntezy i oczyszczania związków biologicznie aktywnych oraz ich analogów.

Absolwenci uzyskują interdyscyplinarne wykształcenie, obejmujące znajomość zagadnień z dziedzin m.in. takich jak: biologia, biochemia, chemia bionieorganiczna i bioorganiczna, chemia leków, toksykologia czy też analiza chemiczna związana z diagnostyką laboratoryjną.

Dwustopniowe studia realizowane są tylko na trzech uczelniach.

Dla kogo studia na kierunku chemia medyczna

Kierunek chemia medyczna przewidziany jest dla osób o zainteresowaniach chemicznych, związanych z otrzymywaniem i analizowaniem substancji o znaczeniu chemicznym.

Kandydaci powinni być sumienni, dokładni, cierpliwi, mieć zamiłowanie do badań laboratoryjnych.

Program kształcenia na kierunku chemia medyczna

Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • podstawy chemii
 • bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym
 • fizyka z elementami biofizyki
 • chemia analityczna z elementami bioanalizy
 • chemia kwantowa
 • chemia bioorganiczna
 • lek-od pomysłu do wdrożenia
 • biologiczna chemia nieorganiczna
 • chemia fizyczna
 • chemia medyczna
 • leki organiczne
 • nowoczesne metody syntezy leków

Wiele zajęć ma charakter praktyczny, odbywają się w specjalistycznych laboratoriach.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia medyczna

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Najczęściej wymagany jest jeden lub więcej przedmiotów wybranych spośród:

 • chemia
 • biologia
 • informatyka
 • matematyka
 • język obcy.

Wybierając konkretną uczelnię należy szczegółowo sprawdzić wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku chemia medyczna

Absolwenci chemii medycznej są przygotowani do pracy w:

 • laboratoriach badawczych, kontrolnych oraz diagnostycznych w branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej, biotechnologicznej i spożywczej
 • działach rozwoju, produkcji, sprzedaży, marketingu firm farmaceutycznych i koncernów chemicznych
 • przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach pokrewnych
 • zakładach przemysłowych o profilu chemicznym.

Opinie o kierunku chemia medyczna

Chemia medyczna to studia unikatowe, oferowane jedynie przez trzy uniwersytetu.

Kierunek realizowany jest w systemie dwustopniowym.

Absolwenci przygotowani do obsługi aparatury badawczej i stosowania podstawowych technik, metod i narzędzi badawczych są jednocześnie gotowi do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych.

Kierunki pokrewne do kierunku chemia medyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia medyczna

W których miastach można studiować kierunek chemia medyczna

Komentarze (1)

Ada
Chemia medyczna to jakby dziedzina farmacji.
17.10.2019