Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biznes chemiczny

Biznes chemiczny to studia kierunek o profilu inżyniersko-menadżerskim.

Celem studiów jest przygotowanie specjaalistów dla szeroko pojętej branży chemicznej zarówno w dużych zakładach wytwórczych (sektor chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, agrochemiczny, spożywczy), jak i małych i średnich przedsiębiorstwach (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, przetwórstwo metali, odpadów i in.).

Biznesowe elementy wykształcenia umożliwiają absolwentom nie tylko sprawne zakładanie i prowadzenie małych firm działających w zakresie chemii stosowanej, ale także obejmowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach.

Uzyskują oni tym samym znaczącą przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem inżynierskim lub menadżerskim, dysponując kompetencjami zarówno z jednego jak i drugiego obszaru wiedzy.

Absolwenci Biznesu chemicznego będą dysponować kompetencjami z zakresu:

 • projektowania procesów technologicznych oraz kontroli ich jakości,
 • syntezy czy formulacji produktów chemicznych,
 • uruchamiania i nadzorowania instalacji chemicznych,
 • optymalizacji procesów technologicznych,
 • obsługi typowej dla branży aparatury kontrolno-pomiarowej.

Oprócz wiedzy typowo inżynierskiej z zakresu chemii i technologii chemicznej, absolwent będzie specjalistą w zakresie ekonomiki i zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw czy projektowania i finansowania start-upów.

Część z zajęć prowadzona będzie przez doświadczonych specjalistów z otoczenia gospodarczego, a duży nacisk w programie studiów położony został na praktyki zawodowe.

Dla kogo studia na kierunku biznes chemiczny

Kandydaci na studia powinni łączyć zainteresowania z obszaru nauk chemicznych, predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych z kompetencjami menedżerskimi. Przydatna będzie umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja, przedsiębiorczość, kreatywność i oporność na stres.

Program kształcenia na kierunku biznes chemiczny

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • chemia ogólna
 • chemia kwantowa
 • chemia organiczna
 • kreatywność biznesowa
 • chemia analityczna
 • biochemia
 • technologia chemiczna
 • marketing start-upów
 • spektroskopia chemiczna
 • chemometria
 • chemia żywności
 • chemia leków
 • zarządzanie ludźmi w małej firmie
 • analiza przemysłowa
 • surowce w przemyśle chemicznym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biznes chemiczny

Podstawą rekrutacji jest konkurs świadectw obejmujący przedmioty:

 • język obcy
 • matematyka
 • chemia
 • jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, fizyka, geografia.

Perspektywy pracy po kierunku biznes chemiczny

Studia mają przygotować kandydatów do zakładania i prowadzenia małych firm działających w zakresie szeroko pojętej branży chemicznej, a także pracyw dużych zakładach wytwórczych (sektor chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, agrochemiczny, spożywczy) jak i małych i średnich przedsiębiorstwach (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, odzysk metali, przetwórstwo odpadów i in.).

Absolwenci będą specjalistami w zakresie:

 • produkcji kosmetyków,
 • wytwarzania środków czystości,
 • produkcji środków ochrony roślin,
 • przetwórstwa wybranych grup odpadów,
 • wytwarzania powłok galwanicznych.

Opinie o kierunku biznes chemiczny

Studia na kierunku Biznes chemiczny pozwalają uzyskać interdyscyplinarną wiedzę oraz kompetencje z zakresu przedsiębiorczości chemicznej, funkcjonowania przemysłu chemicznego, technologii chemicznych.

To umiejętności niezbędne w pracy w dynamicznie rozwijającej się branży chemicznej.

Kierunki pokrewne do kierunku biznes chemiczny

Jakie uczelnie oferują kierunek biznes chemiczny

W których miastach można studiować kierunek biznes chemiczny

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie