Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia budowlana

Chemia budowlana to międzyuczelniany kierunek prowadzony przez Politechnikę Łódzką, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Politechnikę Gdańską. Studia realizowane są przez Wydział Chemiczny PG, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Wydział Chemiczny PŁ. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, na poziomie studiów pierwszego stopnia. Każda uczelnia przyjmie taką samą liczbę studentów. Nadzór nad organizacją i przebiegiem kształcenia sprawuje Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli poszczególnych uczelni oraz przemysłu.

Studenci Chemii budowlanej kształcić się będą w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry według jednakowych planów i programów studiów. Semestr V i VI realizowane będą na dwóch pozostałych, partnerskich uczelniach (po jednym semestrze na każdej z nich). Na ostatni, VII semestr studenci wrócą do swojej macierzystej uczelni.

Dyplom ukończenia studiów będzie wydawany przez uczelnię, która rekrutowała studenta. W suplemencie dyplomu będzie zamieszczona informacja: „Międzyuczelniany unikatowy kierunek studiów chemia budowlana realizowany wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej”.

Absolwent kierunku Chemia budowlana będzie znał technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych.

Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie potrafił projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz będzie posiadał wiedzę z zakresu metod ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Będzie również przygotowywany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych.Dla kogo studia na kierunku chemia budowlana

Inżynierskie studia przewidziane są dla osób o umysłach ścisłych, predyspozycjach technicznych, planujących związać swoją przyszłość zawodową z branżą budowlaną.

Program kształcenia na kierunku chemia budowlana

Przykładowe przemioty w programie studiów:

 • chemia nieorganiczna
 • chemia ogólna
 • termodynamika techniczna
 • nauka o materiałach
 • chemia analityczna
 • materiały budowlane i instalacje
 • zarządzanie jakością i produkcją chemiczną
 • automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych
 • maszynoznawstwo i wytrzymałość materiałów
 • analiza cyklu życia wyrobów budowlanych
 • monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska
 • fizyka budowli
 • techniki separacji
 • budownictwo ogólne
 • chemia krzemianów
 • technologia spoiw gipsowych.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia budowlana

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z:

 • matematyki
 • języka obcego
 • fizyki
 • chemii
 • biologii
 • informatyki.

Należy sprawdzać, które konkretnie przedmioty punktowane są na wybranej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku chemia budowlana

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się produkcją betonu towarowego
 • laboratoriach budowlanych
 • koncernach produkujących domieszki do materiałów budowlanych
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym
 • firmach projektowych
 • działach kontroli jakości.

Mogą pracować na stanowiskach, technologów, inżynierów produktu, analityków i kontrolerów jakości oraz doradców klienta w firmach zajmujących się produkcją materiałów budowlanych, dodatków oraz wyrobów gotowych stosowanych przez przemysł budowlany.

Opinie o kierunku chemia budowlana

Specjaliści z zakres nowych technologii i materiałów budowlanych poszukiwani są na rynku pracy. Ukończenie studiów na kierunku Chemia budowlana jest szansą na karierę w kilku obszarach, jak choćby komponowanie i analiza materiałów chemii budowlanej, przetwórstwo, projektowanie oraz atestacja i certyfikacja wyrobów gotowych.


Kierunki pokrewne do kierunku chemia budowlana

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia budowlana

W których miastach można studiować kierunek chemia budowlana

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu